Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 6. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Phạm Thủy Tùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:10' 26-10-2008
  Dung lượng: 152.0 KB
  Số lượt tải: 72
  Số lượt thích: 0 người
  TRU?NG:THCS L ANH XUN
  TRUONG TH? CHÍN
  BÀI 6 :
  THỰC HÀNH
  ĐỌC PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ
  PHÂN BỐ DÂN CƯ - CÁC THÀNH PHỐ LỚN CỦA CHÂU Á
  I. Phân bố dân cư Châu Á :
  a. Quan saùt löôïc ñoà vaø hình 6.1 sgk nhaän bieát:
  Khu vöïc coù maät ñoä daân soá töø thaáp ñeán cao vaø
  Ñieàn vaøo baûng theo maãu sau :
  LƯỢC ĐỒ:Mật độ dân số & Thành phố lớn của Châu Á
  1-5 người / km2
  5 -50 người/km2
  51 – 100 ngöôøi/km2

  Trên 100 người/km2

  LIÊN BANG NGA
  MÔNG CỔ
  TRUNG QUỐC


  MI AN MA
  MumBai
  AÁN ÑOÄ
  5 -50 ngöôøi/km2
  51- 100 người/km2


  Treân 100 ngöôøi/km2

  1-5 người / km2
  Teâ heâ ran
  IRAN
  NHAÄT BAÛN
  Toâ kioâ
  PHI
  LIP
  PIN
  Manila
  IN- ĐÔ -NÊ - XIA
  Gia-cac-ta

  THÁI LAN
  Băng cốc
  BĂNG LAĐET
  Đắc-ca
  PAKIS TAN
  Carasi
  Niu Đê li
  Thượng Hải
  IRĂC

  Bat đa
  HÀN QUỐC
  Xơun
  Tp HCM
  Bắc kinh
  Mật độ dân số

  Nơi phân bố

  Nhận xét

  5 -50 người/km2

  51- 100 người/km2
  Trên 100 người/km2
  Bắc Liên Bang Nga: Bắc Á, Mông Cổ :Trung Á
  vùng núi các nước : Đông Nam Á các nước ở Tây Á

  Vùng nội địa : Đông Á Vùng nội địa Nam Á

  Khí hậu lạnh giá , khắc nghiệt nóng,.

  1 - 5 người/km2
  Ven biển Nhật Bản, Trung Quốc :. Ven biển Việt Nam Philippin,, : Đông Nam Á :Nam Á

  Gần biển, chịu ảnh mưa nhiều
  Nằm sâu trong nội địa mưa ít

  xa biển, lượng mưa nhỏ

  Từ bảng trên em hãy nêu tóm tắt những nguyên nhân ảnh hưởng đến phân bố dân cư Châu Á
  II. Các thành phố lớn ở Châu Á
  Quan sát hình 6.1 T20 và bảng số liệu năm 2000T.19 Sgk

  Đọc tên các thành phố lớn ở bảng 6.1 và tìm vị trí của chúng trên hình 6.1 (theo chữ cái đầu của tên thành phố ghi trên lược đồ )
  Nhóm 1 : Đọc tên , chỉ các thành phố lớn ở Đông Á
  Nhóm 2 : Đọc tên , chỉ các thành phố lớn ở Đông NamÁ
  Nhóm 3 : Đọc tên , chỉ các thành phố lớn ở Nam Á
  Nhóm 4 : các thành phố lớn của Châu Á thường tập trung tại khu vực nào ? Vì sao lại có sự phân bố đó


  Các thành phố lớn ở Châu Á
  Đông Á : Tô kiô, Xơun.

  Đông Nam Á : Tp Hồ Chí Minh,Băng cốc.

  Nam Á: Niu Đê li, Carasi, Tê hê ran


  Các thành phố lớn của Châu Á thường tập trung tại khu vực nào ? Vì sao lại có sự phân bố đó ?
  Sự phân bố các thành phố lớn thường ở vùng ven biển, đồng bằng
  Ngoài các yếu tố như phân bố dân cư trên còn phụ thuộc vào : vị trí - Thành phố lớn,
  CỦNG CỐ

  Ñieàn teân cuûa caùc thaønh phoá trong baûng 6.1 vaøo löôïc ñoà töï in.
   
  Gửi ý kiến