Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 15. Bảo vệ di sản văn hoá

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Quách Giang Nam (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:10' 31-01-2008
  Dung lượng: 6.8 MB
  Số lượt tải: 265
  Số lượt thích: 0 người
  KẾ HOẠCH BÀI HỌC
  LÅÏP 7
  GIAÏO VIÃN THIÃÚT KÃÚ :
  HUYÃÖN TÄN NÆÎ THAÍO QUYÃN
  Câu hỏi kiểm tra bài cũ
  * Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ?
  * Trình bày một số biện pháp nhằm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
  Tiãút : 24

  QUAN SÁT ẢNH ( Xem SGK trang 47, 48 )

  Di sản văn hóa Mĩ Sơn - tỉnh Quảng Nam
  Bến Nhà Rồng – Thành phố Hồ Chí Minh
  Vịnh Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
  Em hãy nhận xét đặc điểm
  và phân loại những bức ảnh
  trên ?
  Đây là di sản văn hóa
  Di sản văn hóa Mĩ Sơn - tỉnh Quảng Nam :
  Đây là di tích lịch sử - văn hóa

  Bến Nhà Rồng – Thành phố Hồ Chí Minh :

  Đây là danh lam thắng cảnh
  Vịnh Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh :
  Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

  2. NỘI DUNG BÀI HỌC
  Di sản văn hóa
  - Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, bao gồm tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí quyết về nghề thủ công truyền thống, tri thức về y, dược cổ truyền, về văn hóa ẩm thực, về trang phục truyền thống dân tộc và những tri thức dân gian khác.

  2. NỘI DUNG BÀI HỌC
  Di sản văn hóa
  - Phi vật thể
  - Di sản văn hóa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia.
  2. NỘI DUNG BÀI HỌC
  Di sản văn hóa
  - Phi vật thể
  - Vật thể
  HỌC SINH THẢO LUẬN LÀM BÀI TẬP
  Hãy sắp xếp các di sản văn hóa sau vào hai cột cho hợp lý :
  YÊU CẦU :
  DI SẢN VĂN HÓA
  DI SẢN VĂN HÓA
  VẬT THỂ
  PHI VẬT THỂ
  Cố đô Huế
  Chữ Hán, Nôm
  Các làn điệu dân ca
  Phố cổ Hội An
  Vịnh Hạ Long
  Tác phẩm văn học
  Bến cảng Nhà Rồng
  Kho tàng ca dao, tục ngữ
  Thánh địa Mỹ Sơn
  Động Phong Nha
  Các Lễ hội
  Trang phục truyền thống dân tộc
  Văn Miếu Quốc Tử Giám
  Tiếng nói

  Cố đô Huế
  Phố cổ Hội An
  Vịnh Hạ Long

  Bến cảng Nhà Rồng
  Thánh địa Mỹ Sơn
  Động Phong Nha
  Văn Miếu Quốc Tử Giám


  Chữ Hán, Nôm
  Các làn điệu dân ca
  Tác phẩm văn học
  Kho tàng ca dao, tục ngữ
  Các Lễ hội
  Trang phục truyền thống dân tộc
  Tiếng nói
  DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ
  DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
  ĐÁP ÁN
  DI SẢN VĂN HÓA
  PHỐ CỔ HỘI AN
  CỐ ĐÔ HUẾ
  + Di tích lịch sử - văn hóa là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học.
  2. NỘI DUNG BÀI HỌC
  Di sản văn hóa
  - Phi vật thể
  - Vật thể
  + Di tích lịch sử văn hóa
  + Danh lam thắng cảnh là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học.
  2. NỘI DUNG BÀI HỌC
  Di sản văn hóa
  - Phi vật thể
  - Vật thể
  + Di tích lịch sử văn hóa
  + Danh lam thắng cảnh
  DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA
  BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
  HỎA LÒ
  PẮC BÓ
  THÀNH CỔ LOA
  HỒ GƯƠM
  CHÙA LINH MỤ
  LĂNG MINH MẠNG
  LĂNG THIỆU TRỊ
  LĂNG TỰ ĐỨC
  DANH LAM THẮNG CẢNH
  NGŨ HÀNH SƠN
  ĐỒ SƠN
  RỪNG CÚC PHƯƠNG
  Việt nam đã có những di sản nào được UNESCO xếp loại là di sản văn hóa thế giới ?

  Có 5 di sản được UNESCO xếp loại là di sản văn hóa thế giới :
  1
  2
  3
  4
  5
  VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
  KIM TỰ THÁP
  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRÍ NHỚ CỦA HỌC SINH : Hãy phân loại các địa danh sau đây, địa danh nào là di sản văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.
  Phong nha - Kẻ Bàng
  Hồ Gươm
  Bến Nhà Rồng
  Ngũ Hành Sơn
  Thành Cổ Loa
  Rừng Cúc Phương
  Hang Pắc Bó
  Văn miếu Quốc Tử Giám
  Vịnh Hạ Long
  Phố cổ Hội an

  b) Di tích lịch sử - văn hóa
  Di sản văn hóa
  c) Danh lam thắng cảnh
  Phong nha - Kẻ Bàng
  Hồ Gươm
  Bến Nhà Rồng
  Ngũ Hành Sơn
  Thành Cổ Loa
  Rừng Cúc Phương
  Hang Pắc Bó
  Văn miếu Quốc Tử Giám
  Vịnh Hạ Long
  Phố cổ Hội An

  b) Di tích lịch sử - văn hóa
  Di sản văn hóa
  c) Danh lam thắng cảnh
   
  Gửi ý kiến