Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 6. Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Văn Tùng
  Ngày gửi: 16h:09' 10-10-2008
  Dung lượng: 472.5 KB
  Số lượt tải: 47
  Số lượt thích: 0 người
  Môn : Tin học lớp 9
  Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô về dự chuyên đề
  Giáo viên : Đỗ Văn Tùng
  TRƯờNG TRUNG HọC CƠ Sở AN KHÊ
  Năm học 2008-2009
  Kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi 1 :
  Em hãy nêu định nghĩa về biến, biến trong lập trình dùng để làm gì?
  Câu hỏi 2 :
  Em hãy nêu cú pháp để khai báo biến. Lấy ví dụ cụ thể?
  1. Biến là công cụ trong lập trình
  2. Khai báo biến
  3. Sử dụng biến trong chương trình
  Bài 4 : sử DụNG BIếN TRONG CHƯƠNG TRìNH
  (tiết 2)
  Ví dụ :
  Biến trong ngôn ngữ lập trình là một đại
  lượng có thể thay đổi giá trị khi thực hiện
  chương trình.
  VAR :
  + Phương pháp giải bài toán.
  + Xác định được số lượng, kiểu dữ liệu
  của các biến cần khai báo.
  Để giải bài toán trên trong ngôn ngữ lập trình ta cần phải:
  - Biến chỉ được sử dụng sau khi đã khai báo.
  - Các thao tác có thể thực hiện với biến:
  + Gán giá trị cho biến
  + Tính toán với giá trị của biến
  Giá trị mà ta gán cho biến có thể là
  một số cụ thể, hoặc là một biểu thức
  số học.
  Kiểu dữ liệu mà ta gán cho biến phải
  trùng với kiểu dữ liệu mà ta đã khai
  báo cho biến
  Giá trị mà biến nhận là giá trị mà ta
  gán lần cuối cùng.
  Chú ý :
  1. Biến là công cụ trong lập trình
  2. Khai báo biến
  3. Sử dụng biến trong chương trình
  Biến trong ngôn ngữ lập trình là một đại
  lượng có thể thay đổi giá trị khi thực hiện
  chương trình.
  VAR :
  - Các thao tác có thể thực hiện với biến:
  + Gán giá trị cho biến
  + Tính toán với giá trị của biến
  Bài 4 : sử DụNG BIếN TRONG CHƯƠNG TRìNH
  (tiết 2)
  - Biến chỉ được sử dụng sau khi đã khai báo.
  Khai báo như sau:
  VAR a,b,x : real;
  PROGRAM Giaiphuongtrinh;
  VAR a,b,x : real;
  BEGIN
  a:=4;
  b:=4;
  x:=-b/a;
  Writeln(‘Nghiem cua PT la : =’,x:10:2);
  readln;
  END.
  Chương trình mô phỏng việc giải bài toán trong PASCAL
  1. Biến là công cụ trong lập trình
  2. Khai báo biến
  3. Sử dụng biến trong chương trình
  Biến trong ngôn ngữ lập trình là một đại
  lượng có thể thay đổi giá trị khi thực hiện
  chương trình.
  VAR :
  - Các thao tác có thể thực hiện với biến:
  + Gán giá trị cho biến
  + Tính toán với giá trị của biến
  Bài 4 : sử DụNG BIếN TRONG CHƯƠNG TRìNH
  (tiết 2)
  - Biến chỉ được sử dụng sau khi đã khai báo.
  PROGRAM Giaiphuongtrinh;
  VAR a,b,x : real;
  BEGIN
  write(‘Nhap gia tri a:=’);readln(a);
  write(‘Nhap gia tri b:=’);readln(b);
  x:=-b/a;
  Writeln(‘Nghiem cua PT la : =’,x:10:2);
  readln;
  END.
  Chương trình mô phỏng việc giải bài toán trong PASCAL với dữ liệu được nhập từ bàn phím
  1. Biến là công cụ trong lập trình
  2. Khai báo biến
  3. Sử dụng biến trong chương trình
  Biến trong ngôn ngữ lập trình là một đại
  lượng có thể thay đổi giá trị khi thực hiện
  chương trình.
  VAR :
  - Các thao tác có thể thực hiện với biến:
  + Gán giá trị cho biến
  + Tính toán với giá trị của biến
  Bài 4 : sử DụNG BIếN TRONG CHƯƠNG TRìNH
  (tiết 2)
  - Biến chỉ được sử dụng sau khi đã khai báo.
  1. Biến là công cụ trong lập trình
  2. Khai báo biến
  3. Sử dụng biến trong chương trình
  Bài 4 : sử DụNG BIếN TRONG CHƯƠNG TRìNH
  (tiết 2)
  - Biến chỉ được sử dụng sau khi đã khai báo.
  - Các thao tác có thể thực hiện với biến:
  + Gán giá trị cho biến
  + Tính toán với giá trị của biến
  4. Hằng
  Hằng trong ngôn ngữ lập trình là một đại
  lượng có giá trị không đổi khi thực hiện
  chương trình.
  Biến trong ngôn ngữ lập trình là một đại
  lượng có thể thay đổi giá trị khi thực hiện
  chương trình.
  Ví dụ:
  Để tính diện tích hình tròn với bán kính R ta có biểu thức sau:
  Dien tich = So_pi x R x R
  - Cú pháp để khai báo hằng như sau:

  CONST So_pi = 3.14;
  R = 5;
  Khai báo như sau:
  VAR :
  CONST

  =
  Từ khoá
  Tên hằng
  Giá trị của hằng


   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓