Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Việt Vương
  Ngày gửi: 12h:44' 06-03-2008
  Dung lượng: 159.5 KB
  Số lượt tải: 161
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆTCỦA NHIÊN LIỆU
  Nhiên liệu là gì ? Tại sao nói dầu hỏa là nhiên liệu tốt hơn than đá, than đá là nhiên liệu tốt hơn củi?
  Củi
  Than
  Dầu
  hỏa
  Bài 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆTCỦA NHIÊN LIỆU
  I. Nhiên liệu
  Trong đời sống và kỹ thuật để có nhiệt lượng người ta phải đốt than, củi, dầu . . . Than, củi, dầu. . . là các nhiên liệu.
  Nhiên liệu dùng để làm gì ? Hãy tìm thêm ví dụ về các nhiên liệu thường gặp.
  Nhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượng
  Bài 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆTCỦA NHIÊN LIỆU
  I. Nhiên liệu
  Nhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượng.
  II. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
  Đại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
  Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu ký hiệu là q, đơn vị J/kg
  Bảng 26.1: Năng suất tỏa nhiệt của một số chất
  Bài 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆTCỦA NHIÊN LIỆU
  I. Nhiên liệu
  Nhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượng
  II. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
  Đại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
  Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu ký hiệu là q, đơn vị J/kg
  III. Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra
  Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn m kg nhiên liệu được tính bằng công thức:
  Q = q.m
  Q: Nhiệt lượng tỏa ra (J).
  q: Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (J/kg)
  m: Khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn (kg)
  Bài 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆTCỦA NHIÊN LIỆU
  I. Nhiên liệu
  Nhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượng
  II. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
  Đại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
  Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu ký hiệu là q, đơn vị J/kg
  III. Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra
  Q = q.m
  IV. Vận dụng
  C1 Tại sao dùng bếp than lại có lợi hơn dùng bếp củi ?
  Vì than có năng năng suất tỏa nhiệt lớn hơn củi.
  Dùng than tiện lợi hơn củi.
  Bài 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆTCỦA NHIÊN LIỆU
  I. Nhiên liệu
  Nhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượng
  II. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
  Đại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
  Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu ký hiệu là q, đơn vị J/kg
  III. Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra
  Q = q.m
  IV. Vận dụng
  C2 Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa?
  Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi.
  Q1 = qcủi . m = 10.106.15 = 150.106(J)
  Bài 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆTCỦA NHIÊN LIỆU
  I. Nhiên liệu
  Nhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượng
  II. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
  Đại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
  Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu ký hiệu là q, đơn vị J/kg
  III. Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra
  Q = q.m
  IV. Vận dụng
  C2 Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa?
  Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg than đá.
  Q2 = qthan đá . m = 27.106.15 = 405.106(J)
  Bài 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆTCỦA NHIÊN LIỆU
  I. Nhiên liệu
  Nhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượng
  II. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
  Đại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
  Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu ký hiệu là q, đơn vị J/kg
  III. Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra
  Q = q.m
  IV. Vận dụng
  C2 Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa?
  Khối lượng dầu hỏa cần đốt để thu được nhiệt lượng 150.106(J).
  Q1 = qdầu hỏa . m  m =
  = 3,41(kg)
  Bài 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆTCỦA NHIÊN LIỆU
  I. Nhiên liệu
  Nhiên liệu dùng để đốt sinh ra nhiệt lượng
  II. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
  Đại lượng vật lý cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
  Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu ký hiệu là q, đơn vị J/kg
  III. Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra
  Q = q.m
  IV. Vận dụng
  C2 Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hỏa ?
  Khối lượng dầu hỏa cần đốt để thu được nhiệt lượng 405.106(J).
  Q2 = qdầu hỏa . m  m =
  = 9,2(kg)
   
  Gửi ý kiến