Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 16. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đại Hoàng
  Ngày gửi: 23h:14' 03-01-2011
  Dung lượng: 9.7 MB
  Số lượt tải: 640
  Số lượt thích: 0 người
  Ngu?i th?c hi?n: Nguy?n D?i Hong
  Tru?ng: THCS Bỡnh Tõn
  CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ ĐẾN DỰ BUỔI HỌC CỦA LỚP CHÚNG EM
  10
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu 1 :
  Câu 2 :
  Em hãy nêu một số di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của nước ta đã được UNESCO xếp loại là di sản văn hoá thế giới ?
  Chúng ta phải làm gì với những di sản văn hoá trên ?
  10
  BI 16 - TI?T 29 :
  QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
  1. Thụng tin, s? ki?n (sgk/ tr. 51, 52) :
  Tình hình tôn giáo ở Việt Nam
  ?
  10
  Ở nước ta có những tôn giáo chính nào ?
  EM CÓ BIẾT
  ĐẠO PHẬT
  ĐẠO THIÊN CHÚA
  ĐẠO CAO ĐÀI
  ĐẠO HỒI
  10
  ?
  Việt Nam có nhiều loại hình tín ngưỡng, tôn giáo.
  Bào gồm : Phật giáo, Thiên Chúa giáo, đạo Cao Đài, đạo Hoà Hảo, đạo Hồi, đạo Tin Lành,…
  Với khoảng 80 % dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo.
  Số tín đồ của các tôn giáo chiếm khoảng ¼ dân số cả nước.
  QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
  1. Thụng tin, s? ki?n (sgk/ tr. 51, 52) :
  Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam
  BI 16 - TI?T 29 :
  10
  EM CÓ BIẾT
  Ở Mộc Hoá ta có những tôn giáo nào ?
  10
  ?
  QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
  1. Thụng tin, s? ki?n (sgk/ tr. 51, 52) :
  Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam
  BI 16 - TI?T 29 :
  Dựa vào thông tin, sự kiện trong sgk/ tr. 51, 52, hãy nhận xét mặt tích cực và tiêu cực của các tín ngưỡng, tôn giáo của nước ta ?
  M?T TCH C?C V M?T TIấU C?C C?A
  TN NGU?NG, TễN GIO VI?T NAM
  ?
  - Đại đa số đồng bào các tôn giáo là người lao động.

  - Do trình độ văn hoá thấp nên còn mê tín và lạc hậu.
  - Có tinh thần yêu nước, cộng đồng.
  - Dễ bị kích động và lợi dụng vào mục đích xấu.
  - Góp nhiều công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  - Hành nghề mê tín.

  Th?c hi?n chớnh sỏch phỏp lu?t t?t.

  - Hoạt động trái pháp luật.

  - Có hàng chục vạn thanh niên có đạo hi sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
  - Ảnh hưởng tới sức khoẻ, tài sản công dân, tổn hại lợi ích quốc gia.
  10
  QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
  1. Thụng tin, s? ki?n (sgk/ tr. 51, 52) :
  BI 16 - TI?T 29 :
  “ Dù ai đi ngược về xuôi
  Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba.”
  10
  Tổ đây là ai ? Biểu hiện của việc giỗ Tổ
  thể hiện điều gì ?
  QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
  1. Thụng tin, s? ki?n (sgk/ tr. 51, 52) :
  BI 16 - TI?T 29 :
  10
  QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
  1. Thụng tin, s? ki?n (sgk/ tr. 51, 52) :
  BI 16 - TI?T 29 :
  Ba mẹ em có thường thắp nhan bàn thờ tổ tiên
  không ? Có thờ ông Địa, thần Tài không?
  Việc làm đó thể hiện điều gì ?
  Việc thờ cúng tổ tiên, thờ cúng ông Địa, thần Tài
  có bắt buộc không ? Có do ai qui định không ?
  10
  2. N?i dung bi h?c (sgk/ tr. 53) :
  a) Khái niệm :
  QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
  1. Thụng tin, s? ki?n (sgk/ tr. 51, 52) :
  BI 16 - TI?T 29 :
  * Tớn ngu?ng l gớ ?
  ?
  Là lòng tin vào một cái gì đó thần bí, như : thần linh, thượng đế, chúa trời.
  Em thấy những người theo đạo :VD: đạo Phật, Thiên
  Chúa,… thì họ thường làm những gì?
  KINH KÔ RAN ĐẠO HỒI
  10
  Em biết gì về lễ nghi của những người theo đạo Thiên Chúa, Cao Đài, đạo Phật,… ?
  Những lễ nghi ấy có bắt buộc đối với những người theo đạo này không ?
  Việc thực hiện lễ nghi của những người theo cùng một đạo giống
  nhau hay khác nhau ?
  Hoạt động của những người theo cùng một đạo mang tính tự do, cá nhân hay có tổ chức ?
  Em hiểu tôn giáo là gì ?
  EM CÓ BIẾT
  10
  1. Thông tin, sự kiện
  2. Bài học
  a) Khái niệm
  * Tín ngưỡng là gì ?
  ?
  * Tôn giáo là gì ?
  Là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy.
  Những người theo tôn giáo thì có tín ngưỡng không ?
  Tôn giáo còn được gọi là Đạo (đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành,…).
  ?
  ?
  QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
  BI 16 - TI?T 29 :
  Là lòng tin vào một cái gì đó thần bí, như : thần linh, thượng đế, chúa trời.
  Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội gồm một hệ thống những quan điểm dựa trên cơ sở tin tưởng và sùng bái những lực lượng tự nhiên, thần thánh, cho rằng những lực lượng này quyết định số phận con người, con người phải phục tùng, tôn thờ.
  Tôn giáo còn là một hiện tượng xã hội, một thành tố văn hóa, một bộ phận của đời sống tinh thần con người. Trong quá trình tồn tại và phát triển, tôn giáo có ảnh hưởng khá sâu sắc đến đời sống chính trị, văn hóa, xã hội, tâm lý, đạo đức, lối sống, phong tục, tập quán của nhiều dân tộc, quốc gia.
  Cho đến nay, ở Việt Nam có nhiều hình thức tôn giáo từ cổ đến kim, từ Đông sang Tây, nội sinh và ngoại nhập. Bên cạnh những tín ngưỡng dân tộc: thờ vua Hùng, thờ thần hoàng, thờ tổ tiên và các tôn giáo: Phật giáo (khoảng 10 triệu tín đồ), Thiên Chúa giáo (khoảng 6 triệu tín đồ), Hồi giáo (khoảng 50 nghìn tín đồ), Cao Đài (gần 3 triệu tín đồ), Tin Lành (khoảng 3 triệu tín đồ), Hoà Hảo khoảng 2 triệu tín đồ),…
  10
  1. Thông tin, sự kiện
  2. Bài học
  a) Khái niệm
  * Tín ngưỡng là gì ?
  ?
  * Tôn giáo là gì ?
  Là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy.
  Tôn giáo còn được gọi là Đạo (đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành,…).
  ?
  ?
  QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
  BI 16 - TI?T 29 :
  Là lòng tin vào một cái gì đó thần bí, như : thần linh, thượng đế, chúa trời.
  Hãy so sánh và chỉ ra sự giống nhau và khác nhau
  giữa tín ngưỡng và tôn giáo ?
  10
  ĐÁP ÁN
  Giống nhau giữa tín ngưỡng và tôn giáo: Đều thể hiện lòng tin
  vào một lực lượng thần bí…
  Những việc làm trong những bức ảnh trên có phải là biểu hiện của hoạt động tín ngưỡng hay tôn giáo không ? Vì sao ? có hợp lẽ tự nhiên không? Có gây ra hậu quả gì không?
  Vậy em hiểu mê tín dị đoan là như thế nào ?
  Cho một hiện tượng mê tín mà em biết và nêu tác hại của hiện tượng đó đến tài sản, tính mạng của con người,…?
  10
  1. Thông tin, sự kiện (SGK/ tr.51, 52) :
  a) Khỏi ni?m :
  * Tín ngưỡng là gì ?
  ?
  * Tôn giáo là gì ?
  2. Bài học :
  * Mê tín dị đoan là gì ?
  Là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên (như bói toán, chữa bệnh bằng phù phép,…)
  QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
  BI 16 - TI?T 29 :
  Hiện nay, tại phường Hoà Xuân, huyện Hoà Vang TP. Đà Nẵng đang tồn tại những người tự xưng là nhà tiên tri (thầy xem bói). Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của những người mê tín dị đoan, những người này dùng mọi thủ đoạn vòi vĩnh tiền một cách trắng trợn, thậm chí còn phán bừa những câu độc miệng để người đi xem bói lo lắng không yên mà phải nhờ "thày" giải.
  Tự xem mình là người “cứu thế”, thánh, thần ban cho sức mạnh siêu nhiên, việc trần tường - việc âm biết tận, quyền năng, pháp thuật vô biên… Bà Trần Thị Loan (thôn 2, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy (KonTum) đang khiến nhân dân và chính quyền địa phương bất bình. Phóng viên báo chí đã về địa phương để tìm hiểu sự việc trên…
  "Pháp sư" Loan đang nhập hồn (lên đồng) Đức Thánh Trần để ra sức... "phán" về số phận của Phóng viên Vitinfo (PV trong vai người đi xem bói)
  Nhận diện… “pháp sư” Loan
  “Pháp sư” Loan tên thật là Trần Thị Loan, năm nay khoảng 36 tuổi, quê huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Bà Loan vào KonTum theo diện kinh tế mới năm 1968 cùng với chồng và 2 con.
  Theo những người quen biết bà Loan thì bà Loan đã có thời gian hành nghề coi bói từ năm 20 tuổi. Vào Sa Sơn tiếp tục làm nông, nhưng cuộc sống của bà Loan cũng không khấm khá gì vì bà vốn tính lười lại hay… “buôn chuyện”.
  10
  BàI 16 - Tiết 29 :
  quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
  1. Thông tin, sự kiện (SGK/ tr.51, 52) :
  a) Khỏi ni?m :
  * Tín ngưỡng là gì ?
  ?
  * Tôn giáo là gì ?
  2. Bài học :
  * Mê tín dị đoan là gì ?
  Là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên (như bói toán, chữa bệnh bằng phù phép,…)


  dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình và
  cộng động về sức khoẻ, thời gian, tài sản và có thể cả tính mạng con người.
  Vì vậy, chúng ta phải đấu tranh
  chống mê tín dị đoan.
  Mê tín d? doan gây ra hậu quả gì?
  Trước những hiện tượng mê tín chúng ta cần có thái độ gì?
  10
  Là lòng tin vào một cái gì đó thần bí như : Thần linh, thượng đế, chúa trời.
  * Tôn giáo là gì ?

  * Tín ngưỡng là gì ?
  * Mê tín dị đoan là gì ?
  Là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên (như bói toán, chữa bệnh bằng phù phép,…) dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình và cộng động về sức khoẻ, thời gian, tài sản và có thể cả tính mạng con người. Vì vậy, chúng ta phải đấu tranh chống mê tín dị đoan.
  Là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy.
  Tôn giáo còn được gọi là Đạo (đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành,…).
  10
  Hoạt động nhóm
  Hãy so sánh và chỉ ra sự khác nhau giữa
  tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan ?
  YÊU CẦU : Đọc kĩ nội dung 3 khái niệm để so sánh.
  THỜI GIAN : 3 phút

  10
  ĐÁP ÁN
  10
  BÀI TẬP
  Bài tập 1
  Đánh dấu X vào các cột trong bảng sau cho thích hợp :
  X
  X
  X
  X
  X
  10
  TÌNH HUỐNG
  BÀI TẬP
  Bài tập 2
  An đang chuẩn bị đi học, vừa bước chân ra khỏi ngõ
  thì gặp một gái cùng lớp. An lên tiếng trách bạn để
  mình gặp bạn gái, sợ bị điểm kém.
  Hỏi : Nếu em là bạn gái trong tình huống trên, em sẽ
  nói với bạn An như thế nào ?
  Em hãy sắp xếp những bức ảnh sau vào các cột trong bảng cho thích hợp
  Lên đồng
  3

  1

  2

  4

  5

  6

  BÀI TẬP
  10
  Hướng dẫn về nhà
  -Học thuộc 3 khái niệm đã học trên lớp (tín ngưỡng, tôn giáo và mê tín dị đoan).
  Sưu tầm những câu chuyện, tình huống, thông tin, ca dao, tục ngữ nói về mê tín dị đoan.
  Đọc kĩ phần thông tin, sự kiện (đoạn 2/ sgk/tr. 52), trả lời các câu hỏi b, d/ sgk/ tr. 52.
  - Nghiên cứu kĩ nội dung mục c, d, đ (nội dung bài học / sgk/ tr. 53), tiết sau học tiếp./.
   
  Gửi ý kiến