Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 10. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Văn Duy
  Ngày gửi: 14h:36' 11-11-2010
  Dung lượng: 645.0 KB
  Số lượt tải: 223
  Số lượt thích: 0 người
  Ki?m tra bi cu.
  * Tiêu chuẩn:
  -Gia ®×nh hßa thuËn ,h¹nh phóc ,tiÕn bé.
  -Thùc hiÖn kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh.
  -§oµn kÕt víi hµng xãm l¸ng giÒng
  Hoµn thµnh nghÜa vô c«ng d©n.
  *ý nghĩa:
  Gia đình là tổ ấm nuôi dưỡng con người
  Gia đình bình yên, xã hội ổn định
  - Góp phần xây dựng xã hội văn minh tiến bộ
  Em hãy nêu tiêu chuẩn cụ th? v ý nghia của gia đình văn hóa?
  1/Đặt vấn đề:
  ``Truyện kể từ trang trại``
  Tiết 12.bài 10:
  giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của
  gia đình dòng họ.
  ?Sự lao động cần cù và quyết tâm vượt khó của mọi người
  trong gia đình trong câu truyện thể hiện qua những chi tiết nào?

  - Hai bµn tay cha vµ anh trai dµy lªn
  - BÊt kÓ thêi tiÕt kh¾c nghiÖt kh«ng rêi trËn ®Þa
  - §Êu tranh gay go quyÕt liÖt
  - Kiªn tr× bÒn bØ.
  ? Kết quả tốt đẹp mà gia đình nhân vật "Tôi" đạt được là gì ?
  -BiÕn qu¶ ®åi thµnh trang tr¹i kiÓu mÉu.
  -Trang tr¹i cã h¬n 100 hÐc ta ®Êt ®ai mµu mì.
  -Trång b¹ch ®µn , hße ,mÝa , c©y ¨n qu¶.
  - Nu«i bß ,dª, gµ.
  Tiết 12.bài 10:
  giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của
  gia đình dòng họ.
  ?Những việc làm nào chứng tỏ nhân vật "Tôi" đã giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình ,dòng họ?
  => Đó là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình , dòng họ
  Tiết 12.bài 10:
  giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp
  Của gia đình dòng họ.
  1/Đặt vấn đề:
  ``Truyện kể từ trang trại``
  -Bắt đầu từ chuồng gà bé nhỏ.
  -Từ 10 con gà con thành 10 con gà mái đẻ .
  -Số tiền có được mua sách vở , đồ dùng học tập
  ? Việc làm của gia đình trong truyện thể hiện đức tính gì ?
  Tiết 12.bài 10:
  giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp
  Của gia đình dòng họ.
  1/Đặt vấn đề:
  ``Truyện kể từ trang trại``
  Tương tự em hãy kể những truyền thống tốt đẹp của dòng họ em và các gia đinhg dòng họ khác mà em biết?
  Vậy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ gồm những truyền thống gì?
  2/Nội dung bài học
  a. Nhiều gia đình dòng họ có truyền thống tốt đẹp về học tập, lao động nghề nghiệp, văn hóa, đạo đức.
  ?. Liên hệ thực tế cho biết gia đình em và các gia đình dòng họ có truyền thống tốt đẹp đã có những việc làm gì đối với các truyền thống đó?
  - Dạy cho thế hệ con cháu học tập tiếp nối phát triển làm rạng rỡ thêm các truyền thống đó
  ?. Từ đó em hiểu thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ?
  - Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ là bảo vệ tiếp nối phát triển làm rạng rỡ thêm truyền thống ấy
  Quan sát ảnh
  Hiếu thảo
  Bánh chưng ngày tết
  Bài tập
  Bài tập b. Quê Hiên là một vùng quê nghèo khó. Bao đời nay, trong dòng họ của hiên chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. Hiên không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. Hiên cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ của mình.
  Em có đồng ý với cách nghĩ của Hiên không, vì sao?
  Trả lời: Không đồng ý
  Vì dù nghèo và dòng họ không ai đỗ đạt cao vẫn có thể có những truyền thống tốt đẹp khác, như nề nếp văn hóa đạo đức.để hiên tự hào và giới thiệu với bạn bè Hiên cần cố gắng học tập thật tốt để rạng danh cho gia đình dòng họ.
  Bài tập c
  Tình huống: Hai học sinh có 2 quan điểm khác nhau trong cuộc tranh luận trên đường đến trường, một bạn có ý thức tự hào giữ gìn phát huy truyền thống lao động của gia đình dòng họ mình, một bạn thì ngược lại.
  Đồng tình với bạn biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ, phê phán bạn không có ý thức tự hào trân trọng và giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ

  Kính chúc sức khoẻ
  Các thầy cô giáo
   
  Gửi ý kiến