Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:04' 21-02-2011
  Dung lượng: 339.2 KB
  Số lượt tải: 314
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thị Thu Hà
  PHÒNG GD VÀ ĐT TP BUÔN MA THUỘT
  TRƯỜNG THCS HÀM NGHI

  Tiết 24 - Bài 14
  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN
  ( Tiết 1 )
  Tiết 24- Bài 14
  quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
  I- Đặt vấn đề
  ? Em hãy cho biết suy nghĩ của mình về việc làm của ông An ?
  ? Bản cam kết giữa chị Ba và giám đốc Công ty TNHH
  Hoàng Long có phải là hợp đồng lao động không ?
  ? Chị Ba có thể tự ý thôi việc được không ? Như vậy có phải là vi
  phạm hợp đồng lao động không ?
  Tiết 24- Bài 14
  quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
  I- Đặt vấn đề
  II- Nội dung bài học
  1 - Khái niệm lao động
  2 - Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân
  3 - Bộ luật Lao động
  II/ Nội dung bài học :
  1/ Lao động là gì ?
  Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội .

  2/ Lao d?ng v?a l quy?n v?a l nghia v? c?a cơng dn :
  -Moïi coâng daân coù quyeàn töï do söû duïng söùc lao ñoäng cuûa mình ñeå hoïc ngheà ,tìm vieäc laøm ,löïa choïn ngheà nghieäp. .. ...
  -Moïi ngöôøi coù nghóa vuï lao ñoäng ñeå : nuoâi soáng baûn thaân vaø gia ñình ñoàng thôøi goùp phaàn duy trì vaø phaùt trieån xaõ hoäi ,ñaát nöôùc .
  Tiết 24- Bài 14
  quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
  I- Đặt vấn đề
  II- Nội dung bài học
  1 - Khái niệm lao động
  2 - Lao động là quyền và nghĩa vụ của công dân
  3 - Bộ luật Lao động
  Tiết 24- Bài 14
  quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
  - Bộ luật Lao động gồm 17 chương, 198 điều.
  - Nội dung - quy định các vấn đề về:
  + Việc làm.
  + Hợp đồng lao động.
  + Học nghề.
  + Thoả ước lao động tập thể.
  + Tiền lương.
  + Kĩ luật lao động.
  + Thời giờ làm việc;
  Thời giờ nghỉ ngơi.
  + An toàn lao động;
  Vệ sinh lao động.
  + Những quy định riêng đối với
  lao động nữ.
  + Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác.
  + Bảo hiểm xã hội.
  + Công đoàn.
  + Giải quyết tranh chấp lao động.
  + Thanh tra Nhà nước về lao động;
  Xử phạt vi phạm pháp luật lao động.
  + Quản lí Nhà nước về lao động.
  + Ngoài ra còn những quy định chung và những điều khoản thi hành.
  + Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên
  Tiết 24- Bài 14
  quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
  Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên
  Điều 119:
  1- Người lao động chưa thành niên là người lao động dưới 18 tuổi. Nơi có sử dụng người lao động chưa thành niên phải lập sổ theo dõi riêng, ghi đầy đủ họ tên, ngày sinh, công việc đang làm, kết quả những lần kiểm tra sức khoẻ định kì và xuất trình khi Thanh tra viên lao động yêu cầu.
  2- Nghiêm cấm lạm dụng sức lao động của người chưa thành niên.
  Điều 120 :
  Cấm nhận trẻ em chưa đủ 15 tuổi vào làm việc trừ một số nghề và công việc do Bộ Lao động -
  Thương binh xã hội quy định.
  Điều 121:
  Cấm sử dụng người lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc nguy hiểm
  hoặc tiếp xúc với những chất độc hại theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh xã hội và
  Bộ Y tế ban hành.
  Điều 122
  1- Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên không được quá 7 giờ 1 ngày hoặc
  42 giờ 1 tuần
  Tiết 24- Bài 14
  quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
  3 - Bộ luật Lao động :
  ?Những quy định đối với lao động chưa thành niên
  - Cấm nhận trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc.
  - Cấm lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi; Cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại.
  Tiết 24- Bài 14
  quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
  ở Anh, năm 1833 :
  Một "công nhân" nhỏ tuổi đã kể : "Tôi năm nay 12 tuổi, đã làm việc trong xưởng dệt từ năm ngoái. Bình quân mỗi ngày làm việc 12h30. Thỉnh thoảng còn phải làm thêm giờ"
  Một người khác kể : "Tôi đã làm việc 2 năm ở đây, từ lúc 12 tuổi, hành ngày phải làm việc 16 giờ. Giờ đây tôi không chịu được nữa, bị ốm nên đã đề nghị rút xuống 12h. Ông chủ bảo tôi : Nếu vậy thì mày ra khỏi nhà máy, đừng quay lại nữa".
  (Trích theo sách Lịch sử 8 - Nhà xuất bản Giáo dục 2004)
  Lao động trẻ em trong hầm mỏ ở Anh (đầu thế kỉ 19)
  Tiết 25- Bài 14
  quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
  ở Anh, năm 1833 :
  Một "công nhân" nhỏ tuổi đã kể : "Tôi năm nay 12 tuổi, đã làm việc trong xưởng dệt từ năm ngoái. Bình quân mỗi ngày làm việc 12h30 . Thỉnh thoảng còn phải làm thêm giờ"
  Một người khác kể : "Tôi đã làm việc 2 năm ở đây, từ lúc 12 tuổi, hành ngày phải làm việc 16 giờ. Giờ đây tôi không chịu được nữa, bị ốm nên đã đề nghị rút xuống 12h. Ông chủ bảo tôi : Nếu vậy thì mày ra khỏi nhà máy, đừng quay lại nữa".
  (Trích theo sách Lịch sử 8 - Nhà xuất bản Giáo dục 2004)
  Lao động trẻ em trong hầm mỏ ở Anh (đầu thế kỉ 19)
  Những quy định đối với lao động chưa thành niên
  - Cấm nhận trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc.
  - Cấm lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi; Cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại.
  Tiết 25- Bài 14
  quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
  3 - Bộ luật Lao động
  * ý nghĩa của Bộ luật Lao động :
  - Thể hiện quan điểm của Đảng về lao động.
  - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động,
  người sử dụng lao động và của toàn xã hội.
  - Cấm nhận trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc.
  - Cấm lạm dụng sức lao động của người lao động dưới 18 tuổi;
  Cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi làm những công việc
  nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại.
  * Những quy định đối với lao động chưa thành niên
  Hãy nêu những nghề trong xã hội mà em biết ?
  Tại sao nói lao động là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người ?
  ? Nhà nước đã làm gì để tạo nhiều việc làm cho người lao động ?
  ? Việc tạo ra việc làm cho người lao động còn là trách nhiệm của ai ?

  3) Nhà nước ta có chính sách khuyến khích , tạo điều kiện thuận lợi :

  Cho mọi người phát triển sản xuất kinh doanh .
  Cho các hoạt động tạo nhiều việc làm cho người lao động .
  ? Nhà nước ta đã ban hành những bộ luật nào để bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động ?
  ? Cơ quan nhà nước nào bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người lao động ?
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓