Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Nguyễn Thi Phương
  Người gửi: Nguyễn Thị Phượng
  Ngày gửi: 19h:03' 29-08-2010
  Dung lượng: 785.5 KB
  Số lượt tải: 37
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ TỚI DỰ
  CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ
  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO BÀI GIẢNG


  * KiÓm tra bµi cò:
  Tại sao nói Thăng Long thời Trần là một trung tâm kinh tế ,một đô thị khá sầm uất ?
  Tiết 30 Bài 16:Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
  (Tiết 1 - Phần I)  I - Tình hình kinh tế - xã hội:
  1 - Tình hình kinh tế:
  Tượng Trần Dụ Tông
  ? Nửa cuối thế kỉ XIV, kinh tế nhà Trần suy sụp.
  Em có nhận xét gì về nền
  kinh tế nhà Trần nửa cuối
  thế kỉ XIV?


  Nêu nguyên nhân dẫn tới kinh tế nhà Trần suy sụp vào nửa cuối thế kỉ XIV?
  Cho biết những biểu hiện của sự suy sụp đó ? Hậu quả của nó đối với đời sống nông dân và đối với xã hội như thế nào?

  " Vào nửa sau thế kỉ XIV,có 9 lần vỡ đê, lụt lớn .Nhiều năm vừa bị hạn vừa bị lụt , có hơn 10 nạn đói lớn.
  Nguyễn Phi Khanh đỗ Thái học sinh thời Trần đã mô tả tình cảnh dân chúng bấy giờ như sau:
  Ruộng lúa ngàn dặm đỏ như cháy
  Đồng quê than vãn trông vào đâu?
  ...Lưới chài quan lại còn vơ vét
  Máu thịt nhân dân cạn nửa rồi..."
  Tướng quốc triều Trần là Trần Nguyên Đán mới ngày nào còn vui mừng thốt lên: "Trăm họ mừng ca cảnh thịnh giàu" thì nay đã buồn rầu viết nên mấy câu thơ:
  "Năm nay hè hạn , thu nước to
  Mạ thối, nước khô hại biết bao
  Đọc sách triệu trang mà bất lực.
  Bạc đầu xin phụ nỗi thương dân."

  * Nguyªn nh©n :
  - Nhµ n­íc kh«ng cßn ch¨m lo ®Õn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp,®ª ®iÒu ,thuû lîi.
  - Vua quan chØ lo ¨n ch¬i xa xØ, tranh chiÕm nhiÒu ruéng ®Êt .
  - B¾t nh©n d©n nép t« thuÕ.

  *BiÓu hiÖn :
  -NhiÒu n¨m bÞ mÊt mïa ®ãi kÐm .
  -N«ng d©n ph¶i b¸n ruéng ®Êt, vî, con vµ biÕn thµnh n« t× .
  - Ruéng ®Êt c«ng lµng x· bÞ lÊn chiÕm.
  ?*Hậu quả :
  Đời sống nhân dân cực khổ.
  Xã hội phân hoá sâu sắc thêm.
  2-Tình hình xã hội:
  a-Tình hình chính trị:
  "Vua buông tuồng ăn chơi vô độ ...nghiện rượu ,mê đàn hát ,xa xỉ làm cung điện nguy nga ...,lãng phí tiền của, hoang dâm chơi bời : món gì Dụ Tông cũng mắc! Cơ nghiệp nhà Trần sao khỏi suy được?"
  (Khâm Định Việt sử thông giám cương mục)
  Trước tình hình kinh tế và đời sống của người dân như vậy, vua quan nhà Trần đã làm gì?
  2-Tình hình xã hội:
  a-Tình hình chính trị:
  - Vua quan chơi sa đoạ.
  - Kỉ cương phép nước,triều chính bị lũng loạn.

  Em nhận thấy Chu Văn An là người như thế nào?
  ?
  Chu Văn An ( tên thật là
  Chu An, (1292–1370) là một đại quan nhà Trần, được phong tước Văn Trinh Công nên đời sau quen gọi là:
  Chu Văn An
  Đền Thờ
  CHU VĂN AN
  (ở Quốc Tử Giám)
  2-Tình hình xã hội:
  ? a. Tình hình chính trị:
  - Vua quan ăn chơi sa đoạ.
  - Kỉ cương phép nước, triều chính bị lũng loạn
  - Năm 1369 , Nhà Trần càng suy sụp
  Sau khi Trần Dụ Tông mất, tình hình nhà Trần như thế nào?
  Em hãy cho biết tình hình chính trị trong nước và ngoài nước dưới thời Trần nửa cuối thế kỉ XIV như thế nào?

  ?+Trong nước: bất ổn định,nông dân >< thống trị, họ nổi dậy khởi nghĩa.
  +Bên ngoài: giặc ngoại xâm lăm le xâm lược.

  Thảo luận:Trình bày thời gian ,diễn biến
  địa bàn hoạt động của các cuộc khởi
  nghĩa nông dân thời Trần nửa cuối thế
  kỉ XIV bằng cách hoàn thành bài tập sau?
  b-Các cuộc khởi nghĩa:

  *Bài1: Hoàn thành bảng thống kê sau về các phong trào nông dân cuối thời Trần.

  Hoàn thành bảng các cuộc khởi nghĩa của nông dân thời Trần.
  3-Bài tập:
  *Bài 2:
  Hãy chọn câu trả lời đúng:
  a,Từ nửa sau thế kỉ XIV,nền kinh tế nước ta suy thoái .Theo em, vì sao lại xảy ra tình trạng đó?
  A- Nhà nước không quan tâm đến sản xuất nông nghiệp,không chăm lo bảo vệ đê điều
  B- Nông dân bị bóc lột nặng nề
  C- Vương hầu, quí tộc...chiếm nhiều ruộng đất .
  D- Cả 3 đáp án trên

  D
  b, Ai là người dâng sớ lên vua đòi chém 7 tên nịnh thần?
  A-Trương Hán Siêu C- Trần Quang Khải
  B- Chu Văn An D- Phạm Sư Mạnh
  B
  c, Theo em, vì sao từ giữa thế kỉ XIV lại nổ ra nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân như vậy?
  A-Do thiên tai mất mùa.
  B-Do tranh dành quuyền lợi giữa các phe trong triều đình.
  C-Do mâu thuẫn sâu sắc giữa nông dân, nô tì với giai cấp thống trị.

  C
  Bài 3-Trò chơi:
  Mốc son lịch sử
  1
  2
  3
  1-Đây là việc làm nổi tiếng
  của vị quan thanh liêm, ngay
  thẳng dưới triều Trần cuối thế
  kỉ XIV?
  2-Người tự xưng là Linh đức vương,
  tập hợp nông dân nổi dậy khởi
  nghĩa ,đó là ai?
  3-Chép lại hai câu thơ mô tả tình
  cảnhdân chúng của Nguyễn
  Phi Khanh?
  * Bài 3:Trò chơi
  Dâng thất trảm sớ
  Nguyễn Thanh
  Ruộng lúa ngàn dặm đỏ như cháy
  Đồng quê than vãn trông vào đâu?
  Nửa sau thế kỉ XIV
  chúc thầy cô mạnh khoẻ.
   
  Gửi ý kiến