Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Duy Tuấn (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:09' 22-12-2009
  Dung lượng: 3.2 MB
  Số lượt tải: 125
  Số lượt thích: 0 người
  Trường tHCS Nghĩa Hưng, Lạng Giang
  Lịch Sử Lớp 7
  GV : Phạm Duy Tuấn
  Chương IV: ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV ĐẦU THẾ KỈ XVI)

  Tiết 33 - bài 18
  Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ XV
  Tiết 34- Bài 18
  Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ XV
  1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
  2. Chính sách cai trị của nhà Minh
  3. Những cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần
  Bài gồm 3 phần lớn :
  Tiết 33- Bài 18
  Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ XV
  1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
  Có phải quân Minh kéo vào xâm lược nước ta là do nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần không?
  Vì sao ?
  Tiết 33- Bài 18Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ XV
  1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
  Biển Đông
  Lào
  .Lạng Sơn
  .Thanh Hoá
  .Nghệ An
  Đông Đô
  Đa Bang
  Lai Châu.
  Phú Thọ.
  (Tây Đô)
  Lược đồ cuộc kháng chiến của nhà Hồ
  Quân Minh tấn công ta
  - Th¸ng 11/1406,lÊy cí nhµ Hå c­íp ng«i nhµ TrÇn,20 v¹n qu©n Minh vµ hµng chôc v¹n d©n phu do t­íng Tr­¬ng Phô chØ huy chia hai ®­êng trµn vµo n­íc ta.
  .Hà Tĩnh
  Nhà Hồ lui quân
  -Sau khi thua ë L¹ng S¬n,Hå Quý Ly ph¶i Lui vÒ thµnh §a Bang (Ba V×,Hµ T©y).Ngµy 22/01/1407,sau khi ®¸nh b¹i nhµ Hå ë §a Bang,qu©n Minh chiÕm ®ãng §«ng §« (Th¨ng Long),Nhµ Hå ph¶i rót vÒ T©y §« (Thanh Ho¸).Th¸ng 4-1407,qu©n Minh tÊn c«ng T©y §« vµ b¾t ®­îc Hå Quý Ly t¹i Hµ TÜnh th¸ng 6/1047.
  22 / 1 / 1407
  04 / 1407
  Tiết 33- Bài 18
  Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ XV
  1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
  Biển Đông
  Lào
  .Lạng Sơn
  .Thanh Hoá
  .Nghệ An
  Đông Đô
  Đa Bang
  Lai Châu.
  Phú Thọ.
  (Tây Đô)
  Lược đồ cuộc kháng chiến của nhà Hồ
  Quân Minh tấn công ta
  .Hà Tĩnh
  Nhà Hồ lui quân
  Tại sao cuộc kháng chiến của nhà Hồ bị thất bại nhanh chóng ?
  22 / 1 / 1407
  04 / 1407
  - Nhà Hồ tổ chức kháng chiến  Thất bại .
  Tiết 33- Bài 18
  Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ XV
  2. Chính sách cai trị của nhà Minh
  1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
  - Về chính trị:
  - Về kinh tế:
  -Về văn hoá:
  Xúa b? qu?c hi?u
  nu?c ta, sỏp nh?p vo Trung Qu?c.
  D?t ra nhi?u th? thu?,
  vo vột c?a c?i.
  Thi hành chính sách đồng hóa , ngu dân.
  Về chính trị nhà Minh đã thi hành những chính sách cai trị như thế nào ? Mục đích ?
  Trên lĩnh vực kinh tế nhà Minh thi hành những chính sách như thế nào ? Em có nhận xét gì về những chính sách trên?
  Về văn hóa nhà Minh có những thủ đoạn gì ?
  Tiết 34- Bài 18
  Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ XV
  2. Chính sách cai trị của nhà Minh
  1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ  - Chính sách cai trị cực kì thâm độc và tàn bạo, chúng muốn dân tộc ta phải lệ thuộc vào chúng vinh vi?n.
  Chớnh sỏch cai tr? thõm d?c nh?t l chớnh sỏch d?ng húa ,ngu dõn.
  Vỡ chỳng mu?n h?y di?t n?n van húa dõn t?c ta, bi?n dõn ta tr? nờn d?t nỏt d? d? dng cai tr? .
  Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Minh trên đất nước ta? Theo em chính sách nào là thâm độc nhất, vì sao ?
  “ Trương Phụ đi đến đâu là giết hại, hoặc chất thây đầy núi, hoặc moi ruột quấn vào cây, rán thịt người lấy mỡ,hoặc nướng đốt làm trò chơi, thậm chí có kẻ mổ bụng moi thai cắt lấy hai đầu để ứng lệnh …”
  ( Đại Việt sử kí toàn thư )
  “ Độc ác thay,trúc Nam Sơn không ghi hết tội.
  Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi .”
  ( Bình Ngô đại cáo)
  - Về chính trị: Xóa bỏ quốc hiệu
  nước ta, sáp nhậpvào Trung Quốc.
  - Về kinh tế :Đặt ra nhiều thứ thuế,
  vơ vét của cải.
  - Về văn hóa : Thi hành chính
  sách đồng hóa , ngu dân.
   Cai trị thâm độc tàn bạo.
  Tiết 34- Bài 18
  Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ XV
  1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
  2. Chính sách cai trị của nhà Minh
  3. Nh?ng cu?c kh?i nghia c?a quý t?c Tr?n
  Biển Đông
  Lào
  .Nghệ An
  .Nam Định
  .Quảng Ninh
  .Phú Thọ
  Lược đồ nơi diễn ra các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh
  Trung Quốc
  .Ninh Bình
  Nơi diễn ra các cuộc khởi nghiã
  .Hải Phòng
  .Đông Triều
  .Bắc Giang
  .Thái Nguyên
  .Thanh hóa
  TRẦN NGUYÊN KHANG
  TRẦN NGUYÊN THÔI
  PHẠM TẤT ĐẠI
  LÊ NGÃ
  PHẠM NGỌC
  TRẦN HỒ
  Tiết 33- Bài 18
  Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ XV
  1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
  2. Chính sách cai trị của nhà minh
  3. Nh?ng cu?c kh?i nghia c?a quý t?c Tr?n
  a. Cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi ( 1407 - 1409)
  Biển Đông
  Lào
  .Lạng Sơn
  .Nghệ An
  .Nam Định
  Lai Châu.
  .Phú Thọ
  Lược đồ cuộc kkởi nghĩa của Trần Ngỗi
  Trung Quốc
  .Ninh Bình
  Đường tiến quân của ta
  .Hải Phòng
  - Tháng 12/1408 đánh tan 4 vạn quân Minh ở Nam Định.
   Thất bại
  - Tháng 10/1407 khởi nghĩa bùng nổ ở Ninh Bình .
  Tiết 33- Bài 18
  Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ XV
  1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
  2. chính sách cai trị của nhà minh
  3. Nh?ng cu?c kh?i nghia c?a quý t?c Tr?n
  b. Cuộc khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng ( 1409 - 1414)
  a. Cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi ( 1407 - 1409)
  Biển Đông
  .Lạng Sơn
  .Thanh Hóa
  .Nghệ An
  .Nam Định
  Lai Châu.
  .Phú Thọ
  Lược đồ cuộc kkởi nghĩa của Trần Quý Khoáng
  Trung Quốc
  .Ninh Bình
  .Thuận Hóa
  .Hóa Châu
  - Năm 1409 khởi nghĩa nổ ra ở Nghệ An  Thanh Hóa và Hóa Châu.
  - Quân Minh tăng cường đàn áp  Khởi nghĩa thất bại ( 8/1413).
  Nghĩa quân rút lui
  Quân Minh tấn công
  Tiết 33- Bài 18
  Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ XV
  1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
  2. Chính sách cai trị của nhà minh
  3. Nh?ng cu?c kh?i nghia c?a quý t?c Tr?n
  b. Cuộc khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng ( 1409 - 1414)
  Hãy nêu nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của các cuộc khởi nghĩa của quý tộc Trần?
  a. Cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi ( 1407 - 1409)
  Nguyên nhân: Do thiếu sự phối hợp , thiếu sự liên kết, nội bộ mâu thuẫn.
  Ý nghĩa : Tuy thất bại nhưng các cuộc khởi nghĩa đó là ngọn lửa nuôi dưỡng tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
  Tiết 33- Bài 18
  Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỷ XV
  2. Chính sách cai trị của nhà Minh
  1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại của nhà Hồ
  - Về chính trị: Xóa bỏ quốc hiệu nước ta, sáp nhập vào Trung Quốc
  - Về kinh tế : Đặt ra nhiều thứ thuế, vơ vét của cải
  - Về văn hóa : Thi hành chính sách đồng hóa , ngu dân
   Cai trị thân độc tàn bạo
  - Tháng 11/1406 ,20 vạn quân Minh xâm lược nước ta.
  - Nhà Hồ tổ chức kháng chiến  Thất bại
  a. Cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi ( 1407 - 1409)
  - Tháng 10/1407 khởi nghĩa bùng nổ ở Ninh Bình
  - Tháng 12/1408 đánh tan 4vạn quân Minh ở Nam Định  Thất bại
  3. Nh?ng cu?c kh?i nghia c?a quý t?c Tr?n
  b. Cuộc khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng ( 1409 - 1414)
  - Năm 1409 khởi nghĩa nổ ra ở Nghệ An  Thanh Hóa và Hóa Châu
  - Quân Minh tăng cường đàn áp  Khởi nghĩa thất bại ( 8/1413)
  BÀI TẬP
  Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
  a/ Năm………………nhà Minh sai tướng …………………thống lĩnh
  một lực lượng gồm …………… cùng ……………………….dân phu
  ,chia làm…………cánh tràn vào biên giới nước ta.
  1406
  b, Bị đánh bại ở ……………….., Hồ Quý Ly lui về phòng ngự ở
  thành ……………………….(Hà Tây), rồi lại lui về cố thủ
  ở thành…………………….và bị quân Minh bắt vào cuối
  tháng 6 năm 1407.
  Lạng Sơn
  hai
  Hàng chục vạn
  20 vạn
  Trương Phụ
  Tây Đô
  Đa Bang
  NGUYÊN NHÂN NÀO KHIẾN NHÀ HỒ THẤT BẠI TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN MINH ?

  A, Lực lượng quân Minh quá mạnh.
  B, Quân ta chưa chẩn bị chu đáo.
  C, Không đoàn kết được toàn dân.
  D, Nội bộ mâu thuẫn.
  Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng.
  TRÒ CHƠI Ô CHỮ
  CHÚNG TA CÙNG NHAU GIẢI TRÍ :
  H
  K
  Ý
  U
  Q
  N
  R
  T

  I
  V
  I

  Đ
  G
  N
  N

  R
  T

  G
  N
  A
  B
  A

  I
  Ô
  Đ
  G
  N
  Ô
  Đ
  Đ

  I
  N
  U
  G
  N
  U
  D
  G
  N

  Đ
  Đ
  G
  N
  Á
  T
  O
  G
  CÂU 1
  TỪ KHÓA
  CÂU 2
  CÂU 3
  CÂU 4
  CÂU 5
  CÂU 6
  8
  7
  6
  6
  13
  8
  6
  ĐÂY LÀ TÊN THẬT CỦA VỊ GIẢN ĐỊNH HOÀNG ĐẾ
  ÔNG LÀ CON TRAI CỦA ĐẶNG TẤT , HƯỞNG ỨNG
  CUỘC KHỞI NGHĨA TRẦN QUÝ KHOÁNG
  TÊN THẬT CỦA VỊ VUA LẤY HIỆU LÀ TRÙNG QUANG ĐẾ.
  THÀNH NHÀ HỒ ĐƯỢC XÂY DỰNG TẠI HÀ TÂY
  TÊN GỌI KHÁC CỦA THĂNG LONG THỜI NHÀ HỒ
  TÊN CỦA NƯỚC TA THỜI LÝ – TRẦN
  TRÒ CHƠI Ô CHỮ
  Học tập ở về nhà :
  Học thuộc câu hỏi cuối bài trong sách giáo khoa .
  Làm bài tập còn lại trong vở bài tập của học sinh .
  Chuẩn bị bài :
  Ôn tập các bài đã học và làm các bài tập LS
  Sưu tầm tranh ảnh về văn hoá Phục hưng .
   
  Gửi ý kiến