Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:58' 05-03-2011
  Dung lượng: 8.0 MB
  Số lượt tải: 73
  Số lượt thích: 0 người
  MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
  Giáo viên: Nguyễn Thị Tieàn Trường THCS Taân Ñoâng
  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ !
  Bài tập: Hãy cho biết sự kiện lịch sử gắn với thời gian dưới đây:
  - 19/8/1945
  - 23/8/1945
  - 25/8/1945
  - 28/8/1945
  - 2/9/1945
  Hà Nội giành chính quyền.
  Huế giành chính quyền.
  Sài Gòn giành chính quyền.
  Cách mạng thành công trong cả nước.
  Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời.
  Chương IV.
  Việt Nam từ sau cách mạnh tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến
  Tiết 29. Bài 24.
  Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946) (Tiết 1)
  I. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám.
  I. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám.


  I. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám.


  - Khó khăn:

  + Ngoại xâm
  + Kinh tế - tài chính
  + Văn hóa - xã hội
  I. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám


  - Khó khăn:

  => “ Ngàn cân treo sợi tóc”
  + Ngoại xâm
  + Kinh tế - tài chính
  + Văn hóa - xã hội
  Thuận lợi :
  + Nhân dân giành được chính quyền
  + Sự ủng hộ của Liên Xô và các lực lượng dân chủ
  II. Bước đầu xây dựng chế độ mới
  1. Xây dựng chính quyền
  - 6/1/1946 công bố lệnh tổng tuyển cử trong cả nước
  Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ:
  “ ...Trước chúng ta sống dưới chế độ quân chủ chuyên chế rồi đến khi Pháp cai trị cũng không kém phần quân chủ, nước ta không có Hiến pháp, dân ta không có quyền tự do dân chủ. Nước ta phải có Hiến pháp, dân ta phải có quyền tự do dân chủ. Tôi đề nghị chính phủ càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với mọi công dân từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt giàu nghèo, dòng giống, tôn giáo...”
  II. Bước đầu xây dựng chế độ mới
  1. Xây dựng chính quyền
  - 6/1/1946 công bố lệnh tổng tuyển cử trong cả nước
  II. Bước đầu xây dựng chế độ mới
  1. Xây dựng chính quyền
  - 6/1/1946 công bố lệnh tổng tuyển cử trong cả nước
  II. Bước đầu xây dựng chế độ mới
  1. Xây dựng chính quyền
  - 6/1/1946 Tổng tuyển cử diễn ra
  - 2/3/1946 Quốc hội họp tại Hà Nội
  Hình phòng họp quốc hội
  II. Bước đầu xây dựng chế độ mới
  1. Xây dựng chính quyền
  - 6/1/1946 Tổng tuyển cử diễn ra
  - 2/3/1946 Quốc hội họp tại Hà Nội
  II. Bước đầu xây dựng chế độ mới
  2. Xây dựng khối đoàn kết
  1. Xây dựng chính quyền

  - 6/1/1946 Tổng tuyển cử diễn ra
  - 2/3/1946 Quốc hội họp tại Hà Nội
  29/5/1946 thành lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam
  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói:
  “... Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Ba Na hay Xiêng, tất cả đều là con cháu của người Việt Nam. Chúng ta sướng khổ có nhau, sống chết có nhau. Tất cả các dân tộc phải đoàn kết bảo vệ non sông đất nước, ủng hộ chính phủ. Sông có thể cạn,núi có thể có thể mòn song lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt...”
  II. Bước đầu xây dựng chế độ mới
  2. Xây dựng khối đoàn kết
  1. Xây dựng chính quyền
  - 8/9/1945 công bố lệnh tổng tuyển cử trong cả nước
  - 6/1/1946 Tổng tuyển cử diễn ra
  - 2/3/1946 Quốc hội họp tại Hà Nội
  29/5/1946 thành lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam
  III. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính
  Hoạt động nhóm:
  - Nhóm 1: Nghiên cứu đoạn “ từ đầu ... nạn đói đã được đẩy lùi”.
  Cho biết chủ trương, biện pháp của Đảng để diệt giặc đói ?
  - Nhóm 2: Nghiên cứu đoạn: “Để xóa nạn mù chữ ... dân chủ”.
  Cho biết chủ trương, biện pháp của Đảng để diệt giặc dốt ?
  - Nhóm 3: Nghiên cứu đoạn còn lại trong SGK.
  Cho biết chủ trương, biện pháp của Đảng để giải quyết khó khăn về tài chính ?
  Lập hũ gạo cứu đói
  Tổ chức “ngày đồng tâm”
  Đẩy mạnh tăng gia sản xuất
  Thực hiện chính sách ruộng đất
  8/9/1945 thành lập cơ quan Bình dân học vụ
  Đổi mới nội dung, phương pháp giáo
  dục
  Xây dựng “ Quỹ độc lập” và “ Tuần
  lễ vàng”
  23/11/1946 lưu hành tiền Việt Nam
  trong cả nước
  Đất nước vượt qua những khó khăn to lớn về mọi mặt
  Thể hiện tính ưu việt của chế độ mới
  Cổ vũ động viên nhân dân quyết tâm bảo vệ chính quyền
  Chuẩn bị về mọi mặt cho cuộc kháng chiến chống Pháp
  Củng cố và luyện tập
  -Tình hình nöôùc ta sau caùch maïng thaùng Taùm nhö theá naøo?
  - Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta giaûi quyeát nhöõng khoù khaên ñoù ra sao?
  Hướng dẫn hs tự học ở nhà
  Học bài 24 phần I, II, III làm bài tập ở vở bài tập
  Soạn bài 24 chú ý phần IV/Nhân dân Nam bộ chống Pháp,V/Đấu tranh chống quân Tưởng và bọn phản cách mạng, VI/Hiệp định sơ bộ và tạm ước Việt - Pháp.
  CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM !
   
  Gửi ý kiến