Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 23. Sông và hồ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Phòng GD & ĐT Quỳ Châu
  Người gửi: Trần Văn Nam (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:50' 05-03-2011
  Dung lượng: 10.7 MB
  Số lượt tải: 486
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 29 Bài 23
  Sông và hồ
  1. SÔNG VÀ lỵng níc CỦA SÔNG:
  a. Sông:
  Quan sát các hình ảnh sau và cho biết sông là gì?
  SÔNG HỒNG
  SÔNG NIN
  Tieát 50-Baøi 45:

  Sông Amadôn
  I- SÔNG VÀ LƯỢNG NƯỚC CỦA SÔNG:
  Sông:
  Sông là dòng nước chảy thường xuyên tương đối
  ổn định trên bề mặt lục địa
  Em hãy cho biết, ở quê em có sông nào chảy qua?
  Sông Cả ( Lam ), Sông Hiếu
  SÔNG CHÍNH
  Quan sát hình sau và cho biết h? th?ng sông g?m các bộ phận nào?
  Hình: h? th?ng sông và luu v?c sông.
  PHỤ LƯU
  CHI LƯU
  I- SÔNG VÀ LƯỢNG NƯỚC CỦA SÔNG:
  Sông:
  Sông là dòng nước chảy thường xuyên tương đối
  ổn định trên bề mặt lục địa
  Hệ thống sông gồm : Sông chính, phụ lưu, chi lưu
  Bản đồ sông ngòi Việt Nam
  SÔNG CHÍNH
  Lưu vực sông là gì?
  Hình: h? th?ng sông và luu v?c sông.
  PHỤ LƯU
  Lưu vực sông
  CHI LƯU
  I- SÔNG VÀ LƯỢNG NƯỚC CỦA SÔNG:
  Sông:
  Sông là dòng nước chảy thường xuyên tương đối
  ổn định trên bề mặt lục địa
  Hệ thống sông gồm : Sông chính, phụ lưu, chi lưu
  Lưu vực sông là vùng đất cung cấp nước thường
  xuyên cho sông.
  I- SÔNG VÀ lỵng níc CỦA SÔNG:
  Sông:
  Lỵng níc c?a sông

  I- SÔNG VÀ lỵng níc CỦA SÔNG:
  a) Sông:
  Hướng chảy
  Mặt cắt ngang của sông
  Lượng nước chảy qua m?t c?t ngang cđa lng sng trong 1 giy ( m3/s)
  LƯU LƯỢNG 1 CON SÔNG
  Quan sát sơ đồ sau và cho biết : Lưu lượng nước của sông l gì?
  b) Lỵng níc của sông:
  1- Sng v lỵng níc cđa sng
  a) Sông:
  b) Lỵng níc cđa sông:

  Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang
  lòng sông ở một địa điểm trong 1 giây ( m3/s)
  I-Sông và lượng nước của sông.
  a.Sông.
  b.Lượng nước của sông.
  MÙA CẠN
  MÙA LŨ
  Sông Hồng chụp từ vệ tinh
  Dựa vào các hình ảnh và bẳng số liệu sau, em haừy cho bieỏt chế độ nước của soõng thay ủoồi theo yeỏu toỏ naứo?
  Chế độ nước của sông là gì?
  I- SÔNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA SÔNG
  a) Sông:
  b) Đặc điểm của sông:

  Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang
  lòng sông ở một địa điểm trong 1 giây ( m3/s)

  Chế độ nước của sông là nhịp điệu thay đổi lưu lượng
  nước trong một năm ( Tức là thuỷ chế sông )
  Quan sát và so sánh lưu vưc của Sông Hồng và sông Mê Công
  Sông Hồng
  Sông Mê Công
  Dựa vào bảng s? li?u. So sánh lưu vực và lưu lượng nước của sông Hồng và sông Mê Công . Rút ra nhận xét?
  Nhận xét:
  _ Lưu vực nhỏ thì lượng nước ít
  _ Lưu vực lớn thì lượng nước nhiều
  I- SÔNG VÀ lỵng níc CỦA SÔNG
  a) Sông:
  b) Lỵng níc của sông:

  Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang
  lòng sông ở một địa điểm trong 1 giây ( m3/s)


  Lưu lượng nước của một con sông phụ thuộc vào diện
  tích lưu vực và nguồn cung cấp nước


  Chế độ nước của sông là nhịp điệu thay đổi lưu lượng
  nước trong một năm ( Tức là thuỷ chế sông )
  I-Sông và lượng nước của sông.

  Thảo luận nhóm.(2`)
  Quan sát các hình ảnh sau
  Nhãm 1+3: Cho biÕt lîi Ých cña s«ng ®èi víi cuéc sèng con ng­êi?
  Nhãm 2+4 : Cho biÕt nh÷ng tai ho¹ do s«ng ngßi mang l¹i vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc?
  Thuỷ điện
  Đánh cá
  Thuỷ lợi
  Cảnh đẹp
  Lụt lội
  Ngập úng
  Lợi ích sông:
  _ Pht triĨn giao thng ng sng.
  _ Pht triĨn thủ lỵi( níc ti tiu, níc sinh hot..)
  _ Nui trng thủ sản
  _ Cảnh quan du lịch
  - B?i d?p ph sa cho d?ng b?ng
  Khó khăn của sông:
  -Giao thông kh khn. Mùa lũ gây gây lũ lụt.
  - Gy nh hng n cuc sng, sc khoỴ cđa con ngi
  Biện pháp:
  - Da?p d ngan lu~
  - Du? ba?o lu~, lu?t chi?nh xa?c va` tu` xa
  - Co? h? thơ?ng thốt lu~ nhanh cho?ng
  Sông ngòi đang bị ô nhiễm
  1- SÔNG VÀ lỵng níc CỦA SÔNG
  a) Sông:
  b) Lỵng níc của sông:

  Lưu lượng là lượng nước chảy qua mặt cắt ngang
  lòng sông ở một địa điểm trong 1 giây ( m3/s)

  Nhịp điệu thay đổi lưu lượng nước của con sông
  trong một năm là thuỷ chế sông (Chế độ nước của sông)


  Lưu lượng nước của một con sông phụ thuộc vào diện
  tích lưu vực và nguồn cung cấp nước

  2- HỒ:
  Quan sát các ảnh sau và cho biết: Hồ là gì?
  II- HỒ:

  Là khoảng nước đọng tương đối rộng và
  sâu trong đất liền
  I-Sông và lượng nước của sông.
  Bài 23 SÔNG VÀ HỒ
  II-Hồ.
  Một số Hồ nổi tiếng trên thế giới
  ẢNH VỆ TINH HỒ DẦU TIẾNG VÀ HỒ TRỊ AN
  II- HỒ:

  Là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong
  đất liền

  * Phân loại hồ:
  Hồ nước ngọt
  Căn cứ vào tính chất:

  Hồ Bancan (Nga) – Hå n­íc ngät lín nhÊt ThÕ giíi
  HỒ VICTORIA
  II- HỒ:

  Là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong
  đất liền

  * Phân loại hồ:
  Hồ nước ngọt
  Căn cứ vào tính chất:
  Hồ nước mặn
  Hồ Namtso - Hồ nước mặn cao nhất thế giới
  II- HỒ:

  Là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong
  đất liền

  * Phân loại hồ:
  Căn cứ vào tính chất: Hồ nước ngọt , hồ nước mặn

  Căn cứ theo nguồn gốc hình thành:
  Hồ vết tính từ khúc sông cũ
  HỒ HOÀN KIẾM
  II- HỒ:

  Là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong
  đất liền

  * Phân loại hồ:
  Căn cứ vào tính chất: Hồ nước ngọt , hồ nước mặn

  Căn cứ theo nguồn gốc hình thành:
  Hồ vết tính từ khúc sông cũ
  Hồ từ miệng núi lửa
  HỒ MIỆNG NÚI LỬA TẠI OREGON ( HOA KÌ)
  II- HỒ:

  Là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong
  đất liền

  * Phân loại hồ:
  Căn cứ vào tính chất: Hồ nước ngọt , hồ nước mặn

  Căn cứ theo nguồn gốc hình thành:
  Hồ vết tính từ khúc sông cũ
  Hồ từ miệng núi lửa
  Hồ nhân tạo
  Em hãy nêu một số hồ nhân tạo mà em biết?
  _ Hồ Trị An
  _ Hồ Dầu Tiếng
  _ Hồ Thác Bà
  _ Kẽ Gỗ .
  NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN TRỊ AN
  HỒ THÁC BÀ
  HỒ KẺ GỖ
  THỦY ĐIỆN HỒ BÌNH
  Tác dụng của hồ:
  I-Sông và lượng nước của sông.
  Bài 23 SÔNG VÀ HỒ
  II-Hồ.
  ĐÁNH CÁ
  C ẢNH Đ ẸP
  THUỶ ĐIỆN
  DU LỊCH
  I-Sông và lượng nước của sông.
  Bài 23 - tiết 29 SÔNG VÀ HỒ
  II-Hồ.

  Tác dụng của hồ:
  Điều hoà dòng chảy, phát triển giao thông, cung cấp
  nước tưới, phát điện, nuôi trồng thuỷ sản, tạo cảnh đẹp,
  an dưỡng nghỉ ngơi, tham quan, du lịch.
  ?. S«ng vµ hå gièng vµ kh¸c nhau ë ®iÓm g×?

  + Sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.


  + Hồ là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền
  Sự giống v à khác nhau của sông và hồ
  Câu 1: Lượng nước của một con sông phụ thuộc vào:


  a) Diện tích lưu vực
  b) Nguồn cung cấp nước
  c) Cả a và b
  Câu 2: Lưu vực của một con sông là:


  a) Nơi các con sông nhỏ đổ vào sông chính
  b) Tất cả các phụ lưu cùng với sông chính
  c) Tất cả các phụ lưu, chi lưu và sông chính
  d) Diện tích đất đai cung cấp nước cho một con sông
  Câu 3: Phụ lưu và chi lưu khác nhau như thế nào?
  Phụ lưu: đổ nước vào sông chính, cung cấp nước cho sông chính.
  Chi lưu: thoát nước cho sông chính.
  DẶN DÒ
  HỌC BÀI 23

  HOÀN THÀNH BÀI TẬP 3,4 TRANG 72 - SGK

  CHUẨN BỊ BÀI 24: BIEÅN VAØ ÑAÏI DÖÔNG
   
  Gửi ý kiến