Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đàm Thị Luyện
  Ngày gửi: 09h:15' 14-04-2011
  Dung lượng: 5.7 MB
  Số lượt tải: 130
  Số lượt thích: 0 người
  CHµO mõng C¸C THÇY C¤
  Đến dự giờ Lịch sử lớp 8
  Trường THCS Chiên Sơn
  BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
  CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
  Tiết 23:
  Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng.
  Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
  1. Xây dựng chính quyền Xô Viết.
  Cách mạng tháng Mười thành công, Lê-nin và
  Đảng Bôn-sê-vích đã làm gì để xây dựng đất nước
  BÀI 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
  CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
  Tiết 23:
  Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng.
  Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
  1. Xây dựng chính quyền Xô Viết.
  Đêm 25/10 (7/11) Đại hội Xô viết toàn Nga tại điện Xônưi
  + Tuyên bố thành lập chính quyền Xô Viết
  + Thông qua: sắc lệnh ruộng đất và sắc lệnh hoà bình.
  Sắc lệnh ruộng đất và sắc lệnh hoà bình đem lại
  những quyền lợi gì cho nhân dân?
  Đem lại cuộc sống hoà bình cho nhân dân, Lần đầu tiên ở nước Nga , toàn thể nông dân có ruộng cày.
  BÀI 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
  CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
  Tiết 23:
  Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng.
  Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
  1. Xây dựng chính quyền Xô Viết.
  Đêm 25/10 (7/11) Đại hội Xô viết toàn Nga tại điện Xônưi
  + Thành lập chính quyền Xô Viết do Lª Nin ®øng ®Çu
  + Thông qua: sắc lệnh ruộng đất và sắc lệnh hoà bình.
  - Chính quyền xoá bỏ đặc quyền giáo hội, nhà nước nắm các ngành kinh tế, ttrao cho công nhân quyền kiểm soát….
  - 3/1918 kí Hoà ước Bơ-rét-Li-tốp với Đức.
  Em có nhận xét gì về những việc làm
  xây dựng chính quyền Xô Viết?
  Đây là những việc làm cần thiết và đúng đắn của chính quyền Xô Viết lúc này. Tạo điều kiện cho Nước Nga Xô Viết bước vào công cuộc chống thù trong giặc ngoài.
  Nước Nga kí hoà ước Bơ- Rét Li tốp
  với Đức nhằm mục đích gì?
  - Đưa nước Nga ra khỏi cuộc chiến tranh đế quốc.
  - Tạo cho nước Nga có thời gian hoà bình để củng cố chính quyền, xây dựng quân đội và dốc sức vào xây dựng nền kinh tế
  Thể hiên tính ưu việt của chế độ mới: của dân, do dân, vì dân
  BÀI 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
  CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
  Tiết 23:
  Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng.
  Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
  1. Xây dựng chính quyền Xô Viết.
  2. Chống thù trong giặc ngoài
  - Năm 1918, qu©n ®éi 14 nước đế quốc Âu-Mĩ cấu kết với bọn phản cách mạng trong nước đã tấn công nước Nga Xô Viết. Cuéc chiÕn ®Êu kÐo dµi ba nam (1918-1920)
  MÁT-XCƠ-VA
  PÊ-TƠ-RÔ-GRÁT
  QUÂN CÔN-SẮC
  QUÂN I-U-ĐÊ-NHÍCH
  QUÂN VRAN-GHEN
  QUÂN ĐÊ-NHI-KIN
  QUÂN ANH
  Mu-rơ-man-xcơ
  Ác-khan-ghen
  QUÂN BA LAN
  QUÂN ĐỨC
  QUÂN RU-MA-NI
  QUÂN PHÁP
  QUÂN ANH
  QUÂN THỔ NHĨ KỲ
  LƯỢC ĐỒ NƯỚC NGA XÔ VIẾT CHỐNG THÙ TRONG GIẶC NGOÀI 1918 - 1920
  Trước tình hình đó nước Nga Xô Viết
  đã có những biện pháp như thế nào
  để chống thù trong giặc ngoài?
  2. Chống thù trong giặc ngoài
  - Năm 1918 14 nước đế quốcÂu-Mĩ cấu kết với bon phản cách mạng trong nước đã tấn công nước Nga Xô Viết
  - Biện pháp:
  + Đẩy mạnh chống thù trong giặc ngoài.
  + Thực hiện chính sách cộng sản thời chiến.
  Trình bày nội dung của
  chính sách cộng sản thời chiến? Mục đích?
  Quốc hữu hoá toàn bộ xí nghiệp
  Trưng thu lương thực thừa,
  Nhà nước độc quyền phân phối và quản lí lương thực
  Thi hành chính sách lao động bắt buộc.
  Một trung đoàn Hồng quân năm 1919
  Chính sách cộng sản thời chiến
  đã có tác dụng như thế nào trong việc
  chống thù trong giặc ngoài của nước Nga Xô Viết
   Năm 1920 Hồng quân đánh tan ngoại xâm và nội phản, nhà nước Xô Viết được bảo vệ và giữ vững
  PÊ-TƠ-RÔ-GRÁT
  QUÂN I-U-ĐÊ-NHÍCH
  QUÂN VRAN-GHEN
  QUÂN ĐÊ-NHI-KIN
  QUÂN ANH
  Mu-rơ-man-xcơ
  Ác-khan-ghen
  QUÂN BA LAN
  QUÂN ĐỨC
  QUÂN RU-MA-NI
  QUÂN PHÁP
  QUÂN ANH
  LƯỢC ĐỒ NƯỚC NGA XÔ VIẾT CHỐNG THÙ TRONG GIẶC NGOÀI 1918 - 1920
  QUÂN CÔN-SẮC
  MÁT-XCƠ-VA
  Thảo luận:
  Vì sao nhân dân Xô Viết lại bảo vệ được thành quả cách mạng của mình?
  - Sức mạnh, lòng yêu nước của nhân dân, nhân dân hết lòng ủng hộ chính quyền mới được thành lập.
  - Nhờ thực hiện chính sách cộng sản thời chiến
  Hồng quân chiến đấu dũng cảm
  BÀI 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
  CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
  Tiết 23:
  Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng.
  Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
  1. Xây dựng chính quyền Xô Viết.
  2. Chống thù trong giặc ngoài
  3. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười.
  Cách mạng tháng Mười Nga 1917
  thắng lợi có ý nghĩa như thế nào?
  3. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười.
  Đối với nước Nga:
  + Làm thay đổi vận mệnh dân tộc và con người Nga.
  + Nhân dân lao động lên nắm quyền
  + Hình thành 1 nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên
  thế giới.
  Đối với thế giới:
  + Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các nước bị áp bức,.
  +Tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào cộng sản, phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân quốc tế phát triển.
  .
  LIÊN BANG XÔ VIẾT
  “ Giống như Mặt trời chói lọi, Cách mạng tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc Cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế ”.
  Nguyễn Ái Quốc
  BÀI TẬP CỦNG CỐ
  1. Em hãy nối niên đại ở cột I với sự kiện ở cột II sao cho đúng.
  BÀI 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ
  CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921)
  Tiết 23:
  Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng.
  Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
  1. Xây dựng chính quyền Xô Viết.
  2. Chống thù trong giặc ngoài
  3. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười.
  Hướng dẫn về nhà
  Học bi cu .
  Hoàn thành các bài tập.
  - Tỡm hi?u bi 16.

  Tiết học kết thúc

  Xin cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh
   
  Gửi ý kiến