Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 28. Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Ngọc (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:50' 29-03-2011
  Dung lượng: 676.0 KB
  Số lượt tải: 118
  Số lượt thích: 0 người
  CÁC TRÀO LƯU DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
  TIẾT: 44 – BÀI :
  VÀO NỬA THẾ KỈ XIX, Ở VIỆT NAM ĐÃ RA ĐỜI CÁC
  TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN. NHƯNG CÁC ĐỀ NGHỊ
  CẢI CÁCH DUY TÂN CUỐI CÙNG ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC
  THỰC HIỆN
  CÁC TRÀO LƯU DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
  1/ TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI
  THẾ KỈ XIX:
  Tình hình nước ta vào những năm 60 của
  thế kỉ XIX như thế nào?
  Kinh tế, xã hội khủng hoảng nghiêm
  trọng. Dẫn đến giai cấp, mâu thuẫn dân
  tộc trở nên gay gắt.
  Trước tình cảnh đó, một bộ phận nhân dân
  không chịu đựng nổi họ đã làm gì?
  Một số bộ phận nhân dân họ không chịu
  đựng được nữa nổi dậy đấu tranh.
  Năm 1862 Nguyễn Thịnh (Cai tổng Vàng nổi dậy ở Bắc Ninh
  Tháng 9/1862 đồng bào Thổ dưới sự chỉ huy của Nông Hùng Thạc nổi dậy ở Tuyên Quang
  Nhóm thổ phỉ người Trung Quốc hoành hoành ở phía Bắc Thái Nguyên
  Năm 1861-1865 cuộc bạo loạn củaTạ Văn Phụng ở vùng ven biển
  Đặc biệt là cuộc khởi nghĩa của binh lính và dân phu ngay tại kinh đô Huế năm 1866 với sự tham gia của một số sĩ phu, quan lại quý tộc ..... Càng đẩy đất nước vào tình trạng rối ren.
  CÁC TRÀO LƯU DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
  1/ TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI
  THẾ KỈ XIX:
  Kinh tế, xã hội khủng hoảng nghiêm
  trọng. Dẫn đến giai cấp, mâu thuẫn dân
  tộc trở nên gay gắt.
  Một số bộ phận nhân dân họ không chịu
  đựng được nữa nổi dậy đấu tranh.
  Đứng trước yêu cầu của lịch sử như vậy
  nhân dân Việt Nam phải làm gì?
  -Một là thay đổi chế độ, hai là cải cách
  xã hội cho phù hợp, đưa đất nước thoát
  khỏi bế tắt.
  Như vậy, cải cách là một yêu cầu khách
  quan tất yếu vào nửa thế kỉ XIX ở nước ta.
  CÁC TRÀO LƯU DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
  I/ TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI
  THẾ KỈ XIX:
  II/ NHỮNG ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH Ở VIỆT
  NAM VÀO NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX:
  Vì sao các quan lại sĩ phu đưa ra những
  đề nghị cải cách?
  Để giải quyết tình trạng, khủng hoảng,
  suy yếu của nền kinh tế, xã hội lúc bây
  giờ nên các quan lại, sĩ phu đưa ra
  những đề nghị cải cách.
  Kể tên những nhà cải cách tiêu biểu
  cuối thế kỉ XIX?
  Các nhà cải cách tiêu biểu:
  Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch.
  Năm 1868 Trần Đình Túc và Nguyễn Huy
  Tế xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định).
  Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai
  khẩn ruộng hoang và khai mỏ, phát triển
  buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.

  Năm 1872, Viện thương bạc xin mở ba
  cửa biển ở miền Bắc và miền Trung để
  thông thương với bên ngoài.

  Đặc biệt, từ năm 1863 đến 1871 Nguyễn
  Trường Tộ đã kiên trì gởi lên triều đình
  30 bản điều trần, đề cập đến một loạt
  vấn đề như chấn chỉnh bộ máy quan lại,
  Phát triển công, thương nghiệp và tài
  chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại
  giao, cải tổ giáo dục...

  Vào năm 1877 và 1882 Nguyễn Lộ Trạch
  dâng hai bản “thời vụ sách” lên vua Tự
  Đức, đề nghị chấn hưng dân khí, khai
  thông dân trí, bảo vệ đất nước.
  CÁC TRÀO LƯU DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
  I/ TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI
  THẾ KỈ XIX:
  II/ NHỮNG ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH Ở VIỆT
  NAM VÀO NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX:
  Để giải quyết tình trạng, khủng hoảng,
  suy yếu của nền kinh tế, xã hội lúc bây
  giờ nên các quan lại, sĩ phu đưa ra
  những đề nghị cải cách.
  Các nhà cải cách tiêu biểu:
  Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch.
  Các nhà cải cách là những nhà thông
  thái, họ đi nhiều, biết nhiều, đã từng
  chứng kiến sự phồn vinh của tư bản
  Âu-Mĩ và văn hóa phương Tây.
  NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
  Nguyễn Trường Tộ là sự kết tinh 3 yếu tố:
  YÊU NƯỚC – KÍNH CHÚA – KIẾN THỨC
  SÂU RỘNG, CÓ CÁI NHÌN THỨC THỜI.
  CÁC TRÀO LƯU DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
  I/ TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI
  THẾ KỈ XIX:
  II/ NHỮNG ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH Ở VIỆT
  NAM VÀO NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX:
  Để giải quyết tình trạng, khủng hoảng,
  suy yếu của nền kinh tế, xã hội lúc bây
  giờ nên các quan lại, sĩ phu đưa ra
  những đề nghị cải cách.
  Các nhà cải cách tiêu biểu:
  Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch.
  Các đề nghị cải cách xoáy sâu vào những
  nội dung nào?
  -Nội dung cải cách:
  Nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa......
  CÁC TRÀO LƯU DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
  I/ TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI
  THẾ KỈ XIX:
  II/ NHỮNG ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH Ở VIỆT
  NAM VÀO NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX:
  III/ KẾT CỤC CỦA NHỮNG ĐỀ NGHỊ
  CẢI CÁCH:
  Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc
  cải cách không thực hiện được?
  Các đề nghị cải cách còn mang tính lẻ tẻ
  rời rạc, chưa xuất phát từ cơ sở bên
  trong, chưa đụng chạm tới những vấn đề
  cơ bản của thời đại . Triều đình phong
  kiến bảo thủ, không chấp nhận những
  thay đổi và từ chối sự cải cách.
  Triều đình Huế (lúc bây giờ là Tự Đức)
  cự tuyệt, không chấp nhận những thay
  đổi và cải cách.
  CÁC TRÀO LƯU DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX
  I/ TÌNH HÌNH VIỆT NAM NỬA CUỐI
  THẾ KỈ XIX:
  II/ NHỮNG ĐỀ NGHỊ CẢI CÁCH Ở VIỆT
  NAM VÀO NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX:
  III/ KẾT CỤC CỦA NHỮNG ĐỀ NGHỊ
  CẢI CÁCH:
  Triều đình Huế (lúc bây giờ là Tự Đức)
  cự tuyệt, không chấp nhận những thay
  đổi và cải cách.
  Tuy không thực hiện được, nhưng phần
  nào nó cũng đem đến cho xã hội phong
  kiến Nguyễn một số điểm tích cực, đó là
  những điểm nào?
  Nới lỏng chính sách bế quan toả cảng;
  bớt ngặt nghèo với đạo Thiên chúa giáo,
  góp phần cho việc chuẩn bị cho sự ra
  đời phong trào Duy tân ở Việt Nam vào
  đầu thế kỉ XIX.
  Câu: 1
  Câu: 2
  Câu: 3
  Câu: 4
  Câu: 5
  Câu: 6
  H.DỌC
  TRÒ CHƠI Ô CHỮ
  U
  N
  U
  E
  O
  T
  H
  M
  A
  C
  G
  N
  U
  N
  A
  T
  Y
  U
  D
  O
  T
  G
  N
  O
  U
  R
  C
  O
  A
  G
  N
  A
  O
  H
  G
  H
  C
  I
  C
  N
  G
  U
  Y
  E
  N
  B
  A
  K
  H
  U
  C
  7
  6
  7
  14
  7
  10
  Nói đến tinh thần của một số nhà yêu nước dám mạnh dạn gởi
  những đề nghị của mình đến vua Tự Đức.
  Nói đến bản chất lạc hậu của triều đình nhà Nguyễn lúc bây giờ
  đã từ chối mọi đề nghị cải cách.
  Những đề nghị cải đều xuất phát từ tinh thần nầy.
  Ông là người theo đạo Thiên chúa giáo, là nhà cải cách nổi bật, ông
  đưa ra “Tế cấp bất điều trần” lên Tự Đức.
  Đây là một trào lưu nổi bật vào những năm 60 của thế kỉ XIX
  nhằm mục đích đưa nước nhà phát triển.
  Trình trạng của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn bùng nổ
  trào lưu cải cách – Duy tân.
   
  Gửi ý kiến