Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Xuân Hoàng (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:41' 24-02-2011
  Dung lượng: 5.2 MB
  Số lượt tải: 619
  Số lượt thích: 0 người
  KiỂM TRA BÀI CŨ
  CHƯƠNG IV
  CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
  1939 - 1945
  BÀI 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
  ( 1939 - 1945)
  Quan sát bức tranh H75?
  Câu 1: Hitle tương trưng cho người khổng lồ, các nước Châu Âu Tượng trưng cho người tí hon. Tại sao?
  Trả lời câu 1:
  Các nước Châu Âu nhượng bộ Hítle Nhằm
  làm cho khối phátxits chĩa mũi nhọn
  chiến tranh về phía Liên Xô


  Câu 2: Vì sao Hitle tấn công các nước Châu Âu trước?
  Trả lời câu 2:
  Sau khi sáp nhập nước Áo vào Đức Hitle chiếm Tiệp Khắc tuy vậy Hitle
  vẫn thấy chưa đủ mạnh để tấn công Liên Xô
  Câu 3: Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ hai?
  Đức – Italia – Nhật
  Anh – Pháp – Mỹ
  Liên - Xô  -Mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước đế quốc .
  Khủng hoảng kinh tế 1929-1933 dẫn đến hình thành hai
  khối quân sự đối lập:
  + Khối Phát xít: Đức-Ý-Nhật
  + Khối Anh_Pháp_ Mĩ
  Chính sách thoả hiệp của Anh_Pháp_ Mĩ.
  1-9-1939, Đức tấn công Ba Lan, CTTG thứ hai bùng nổ.
  I: NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GiỚI THỨ HAI
  II: NHỮNG DiỄN BiẾN CHÍNH
  CHIẾN TRANH BÙNG NỔ VÀ LAN RỘNG TOÀN THẾ GiỚI
  ( TỪ NGÀY 1/9/1939 ĐẾN ĐẦU NĂM 1943)
  THỜI GIAN
  1939 - 1940
  22 – 6 - 1941
  7 – 12 - 1942
  1 - 1942
  SỰ KIỆN
  Đức chiếm hầu hết châu Âu
  Đức tấn công Liên Xô
  Nhật tấn công Mỹ ở Trân Châu Cảng
  Mặt trận đồng minh chống Phát xít thạnh lập
  LIEÂN XOÂ
  NA UY
  PHÁP
  BA LAN
  HUNGARI
  NAM TƯ
  RU MA NI
  BUN GA RI
  AI CẬP
  ĐỨC
  Tiệp khắc
  I-ta-li-a
  Áo
  Phần lan
  II: NHỮNG DIẾNBIẾN CHÍNH
  1/ Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới
  (1-9-1939 đến đầu 1943)
  HA OAI
  (TRAN CHÂU CẢNG)
  CHIẾN TRƯỜNG CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
  22/6/1941 Đức tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô
  7/12/1941 Nhật tấn công vào Trân Châu Cảng… chiến tranh lan rộng toàn thế giới.
  1/1942 mặt trận Đồng minh chống phát xít được thành lập.
  II: NHỮNG DiỄN BiẾN CHÍNH
  QUÂN ĐỒNG MINH PHẢN CÔNG, CHIẾN TRANH KẾT THÚC
  (TỪ ĐẦU NĂM 1943 ĐẾN THÁNG 8 - 1945
  THỜI GIAN
  2-2-1943
  9-5-1945
  Mặt trận châu Á
  6.9-8-1945
  SỰ KIỆN
  Chiến thắng Stalingrat, liên quân Anh, Pháp, Mỹ phản công
  Đức kí văn kiện đầu hàng
  Liên xô đánh bại 1 triệu quân Nhật ở Trung Quốc
  Nhật Bản tuyên bố đầu hàng Đồng Minh vô điều kiện
  15-8-1945
  Mĩ ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản
  Mặt trận Châu Á-Thái bình dương
  HIRÔSIMA
  NAGASAKI
  Ảnh thảm
  Họa bom
  Nguyên tử

  Vì sao Mĩ lại ném hai quả bom nguyên tử vào Nhật Bản?
  -Vì Mỹ muốn
  tranh công với Liên Xô
  - Mỹ muốn phô
  trương lực lượng
  quân sự của mình

  III. KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
  Nêu kết cục của CTTGII?
  Tính chất của CTTGII?
  CTTGII kết thúc có ảnh hưởng như
  thế nào đến cách mạng ở Việt nam
  Trả lời câu 1:
  Chiến tranh kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của phát xit
  Trả lời câu 2:
  Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất
  Trả lời câu 3:
  Chiến tranh kết thúc làm thay đổi tình hình thế giới.
   Chieán tranh keát thuùc vôùi söï suïp ñoå hoaøn toaøn cuûa khoái
  Phaùt xít.
   Ñaây laø cuoäc chieán tranh lôùn nhaát, khoác lieät, taøn phaù naëng
  neà nhaát
   Chieán tranh keát thuùc laøm thay ñoåi tình hình theá giôùi
  III. KẾT CỤC CỦA CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

  Mâu thuẩn về quyền lợi giữa các
  nước đế quốc.
  A
  B
  C
  D

  Câu 1: Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh
  thế giới thứ hai là gi?

  Khủng hoảng kinh tế 1929-1933
  dẫn đến hình thành hai khối quân sự
  đối lập.
  Chính sách thỏa hiệp của Anh và Mỹ.
  S
  S
  S
  Đ
  Tất cả điều đúng
  Chúc mừng

  Mang tính chất phi nghĩa
  A
  B
  C
  D

  Câu 2: Tính chất của cuộc chiến tranh như thế nào?

  Mang tính chất chính nghĩa

  Đây là cuộc chiến tranh khốc liệt
  nhất và tàn phá nặng nề nhất
  S
  S
  Đ
  S

  B và C đúng
  Chúc mừng

  2 - 9 - 1939
  A
  B
  C
  D

  Câu 3: Chiến tranh thế giới thứ hai bùn nổ
  vào ngày tháng năm nào?

  7 – 12 - 1941

  15 – 8 - 1944
  S
  S
  S
  Đ

  1- 9 - 1939
  Chúc mừng

  15 – 8 - 1945
  A
  B
  C
  D

  Câu 4: Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc
  vào ngày tháng năm nào?

  1 – 9 - 1939

  15 – 8 - 1944
  Đ
  S
  S
  S

  2 – 2 - 1943
  Chúc mừng
  Dặn dò:
  Các câu hỏi chuẩn bị bài tiếp theo:
  Câu 1: Em biết gì về những tiến bộ khoa học kỉ thuật thế giới nữa đầu thế kỉ XX?
  Câu 2: Hãy nêu những thành tựu của nền văn hóa Xô viết?
   
  Gửi ý kiến