Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Xuân Giang
  Ngày gửi: 13h:42' 23-04-2011
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 130
  Số lượt thích: 0 người
  TIẾT 16 - BÀI 10
  TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX
  BẢN ĐỒ TRUNG QUỐC
  Quan sát Bản đồ và cho biết vài nét về đất nước Trung Quốc?
  I. TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC đquốc CHIA XẺ
  TIẾT 16 BÀI 10: TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
  ? Quan sát sách giáo khoa và cho biết : Vì sao Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé?
  - Trung Quèc lµ n­íc réng lín, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến Mãn Thanh suy yếu => là miếng mồi ngon cho các nước đế quốc xâm lược.
  I. TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC CHIA XẺ
  BÀI 10: TIẾT 17- TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
  ? Em hãy quan sát 2 bức tranh và đưa ra nhận xét của mình?
  - Trung Quèc lµ n­íc réng lín, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến Mãn Thanh suy yếu => là miếng mồi ngon cho các nước đế quốc xâm lược.
  I. TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC CHIA XẺ
  BÀI 10: TIẾT 17- TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
  ?Sựkiện nào mở đầu cho sự xâm lược Trung Quốc? Sau đó những đế quốc nào xâm lược Trung Quốc?
  - Trung Quèc lµ n­íc réng lín, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến Mãn Thanh suy yếu => là miếng mồi ngon cho các nước đế quốc xâm lược.
  Các nước đế quốc Anh, Pháp, Nhật,
  Nga, đức xâu xé chiếm nhiều vùng
  đất của Trung Quốc làm thuộc địa
  MÃN CHÂU
  TRIỀU TIÊN
  S
  DƯƠNG
  TỬ
  QUẢNG ĐÔNG
  QUẢNG TÂY
  VÂN NAM
  TÂY AN
  BẮC KINH
  SƠN ĐÔNG
  PHÚC KIẾN
  M Ô N G C Ổ
  CÁP NHĨ TÂN
  LỮ THUẬN
  T H Á I B Ì N H D Ư Ơ N G
  ĐẢO ĐÀI LOAN
  ĐẢO HẢI NAM
  LƯỢC ĐỒ CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC XÂU XÉ TRUNG QUỐC
  CUỐI THẾ KỶ XIX
  ĐẦU THẾ KỶ XX

  CHÚ GIẢI
  KHU VỰC ẢNH HƯỞNG
  CỦA ĐẾ QUỐC
  NHẬT
  PHÁP
  ĐỨC
  NGA -NHẬT
  ANH
  Biên giới quốc
  gia ngày nay
  I. TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC CHIA XẺ
  BÀI 10: TIẾT 17- TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
  ?Quan sát sách giáo khoa và cho biết nguyên nhân nào dẫn đến PT đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối TK XIX đầu TK XX?
  - Trung Quèc lµ n­íc réng lín, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến Mãn Thanh suy yếu => là miếng mồi ngon cho các nước đế quốc xâm lược.
  Các nước đế quốc Anh, Pháp, Nhật,
  Nga, đức đã xâu xé chiếm nhiều vùng
  đất của trung quốc làm thuộc địa
  II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN D©n Trung Quèc CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
  - Năm 1840-1842 kháng chiến chống Anh xâm lược (chiến tranh thuốc phiện)
  I. TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC CHIA XẺ
  BÀI 10: TIẾT 17- TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
  ?Trình bày vài nét về cuộc vận động Duy tân 1898?
  - Trung Quèc lµ n­íc réng lín, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến Mãn Thanh suy yếu => là miếng mồi ngon cho các nước đế quốc xâm lược.
  Các nước đế quốc Anh, Pháp, Nhật,
  Nga, đức đã xâu xé chiếm nhiều vùng
  đất của trung quốc quốc làm thuộc địa
  II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN D©n Trung Quèc CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
  - Năm 1851-1864 phong trào nông dân Thái Bình Thiên Quốc
  - Năm 1898 cuộc vận động Duy Tân do Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu chủ trương
  - Cuối TK XIX đầu TK XX phong trào Nghĩa hoà đoàn
  Luơng Khải Siêu
  II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN Trung Quèc CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
  2. Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn
  1. Cuộc vận động Duy Tân 1898
  ? Quan sát lược đồ, trình bày đôi nét về diễn biến của phong trào nghĩa Hoà đoàn
  Ù
  SƠN ĐÔNG
  SƠN TÂY
  BẮC KINH
  LỮ THUẬN
  THẨM DƯƠNG
  THANH ĐẢO
  NAM KINH
  THƯỢNG HẢI
  VŨ XƯƠNG
  LƯỢC ĐỒ PHONG TRÀO
  NGHĨA HOÀ ĐOÀN
  CHÚ GIẢI
  NƠI XUẤT PHÁT
  CỦA PHONG TRÀO
  PHẠM VI HOẠT ĐỘNG
  TỪ 1899 -5 -1900
  PHẠM VI HOẠT ĐỘNGTỪ/ 5 -1900-3-1901
  HƯỚNG CÁC ĐẾ QUỐC
  TẤN CÔNG ĐÀN ÁP
  PHẠM VI CÀN QUÉT
  CỦA QUÂN XÂM LƯỢC
  THÁI
  BÌNH
  DƯƠNG
  MÃN CHÂU
  N ô i m ơng
  N g o ạ i M ô n g
  *
  *
  NƠI PHONG TRÀO
  LAN RỘNG
  I. TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC CHIA XẺ
  BÀI 10: TIẾT 17- TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
  - Trung Quèc lµ n­íc réng lín, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến Mãn Thanh suy yếu => là miếng mồi ngon cho các nước đế quốc xâm lược.
  Các nước đế quốc Anh, Pháp, Nhật, Nga, đức đã xâu xé chiếm nhiều vùng đất của trung quốc quốc làm thuộc địa
  II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN D©n Trung Quèc CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
  III.CÁCH MẠNG TÂN HỢI 1911
  Người lãnh đạo:Tôn Trung Sơn
  -8.1905 Tôn Trung Sơn thành lập TQ
  đồng minh hội và đề ra học thuyết
  Tam dân
  * Diễn biến:

  - 10.10.1911, khởi nghĩa Vũ Xương thắng lợi.
  - Ngày 29. 12. 1911, chính phủ lâm thời Trung Hoa dân quốc thành lập. Tôn Trung Sơn được bầu làm tổng thống lâm thời.
  - 2/1912 CM Tân Hợi thất bại
  ? Trình bày diễn biến Cách Mạng Tân Hợi?
  Nơi cách mạng bùng nổ
  THANH ĐẢO
  NAM KINH
  THƯỢNG HẢI
  VŨ XƯƠNG
  BẮC KINH
  PHẠM VI CÁCH
  MẠNG LAN RỘNG
  NƠI CHÍNH QUYỀN NHÀ
  THANH CÒN TỒN TẠI
  10 -10 /1911
  QUẢNG ĐÔNG
  QUẢNG TÂY
  VÂN NAM
  TÂY AN
  29 – 12 / 1911
  NƠI CÁCH
  MẠNG LAN RỘNG
  Nội Mông
  Các tỉnh tuyên bố độc lập
  Lược đồ cách mạng Tân Hợi (1911)

  - 10.10.1911, khởi nghĩa Vũ Xương thắng lợi.
  - Ngày 29. 12. 1911, chính phủ lâm thời Trung Hoa dân quốc thành lập. Tôn Trung Sơn được bầu làm tổng thống lâm thời.
  - 2/1912 CM Tân Hợi thất bại
  2.Diễn biến
  I. TRUNG QUỐC BỊ CÁC NƯỚC CHIA XẺ
  BÀI 10: TIẾT 17- TRUNG QUỐC CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
  Các nước đế quốc Anh, Pháp, Nhật, Nga, đức đã xâu xé chiếm nhiều vùng đất của trung quốc quốc làm thuộc địa
  II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN D©n Trung Quèc CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX
  III.CÁCH MẠNG TÂN HỢI 1911
  Người lãnh đạo:Tôn Trung Sơn
  -8.1905 Tôn Trung Sơn thành lập TQ
  đồng minh hội và đề ra học thuyết
  Tam dân
  *Diễn biến
  - 10.10.1911, khởi nghĩa Vũ Xương thắng lợi.
  - Ngày 29. 12. 1911, chính phủ lâm thời Trung Hoa dân quốc thành lập. Tôn Trung Sơn được bầu làm tổng thống lâm thời.
  - 2/1912 CM Tân Hợi thất bại
  - Kết quả:
  *Tính chất: Là cuộc CMTS không triệt để:

  - Lật đổ CĐPK, thành lập chế độ cộng hoà, tạo điều kiện cho CNTB phát triển
  DẶN DÒ
  + Vì sao các phong trào đấu tranh của nhân dân
  Trung Quốc giai đoạn này đều lần lượt thất bại
  + Chuẩn bị bài 11(các nước Đông nam á)
   
  Gửi ý kiến