Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Sinh vật 9 bài 7

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Minh Thọ (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:53' 19-01-2011
  Dung lượng: 1'016.5 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  Text
  Text
  SINH HỌC 9
  Giáo viên: Trương Đình Cư
  Trường THCS Trần Quang Khải
  BÀI TẬP CHƯƠNG I
  Bài 7
  Tiết 7
  Bài 7
  Tiết 7
  Bài 7 tiết 7: BÀI TẬP CHƯƠNG I
  I/- CÁCH GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
  a) Biết KH của P xác định KG,KH và tỉ lệ của chúng ở F1hay F2
  - Bố mẹ tính trạng trội thuần chủng thì KH ở F2 như thế nào? - Dựa vào yếu tố nào để xác định KG,KH ở F2?
  -Dựa vào đề bài cho biết tính trạng trội, lặn, trung gian.
  -Dựa vào KG qui định tính trạng và KH của P.
  Từ đó suy ra KG P, suy ra tỉ lệ KG,KH chủ yếu của F1 hoặc F2
  1/- Lai một cặp tính trạng:
  * Trội hoàn toàn:
  - Nếu P thuần chủng:
  + F1 dị hợp và đồng tính
  + F2 tỉ lệ KG: 1AA : 2Aa : 1aa
  + Tỉ lệ KH 3 trội : 1 lặn

  b) Biết số lượng hoặc tỉ lệ KH ở đời con => xác định KG,KH ở P
  Căn cứ tỉ lệ kiểu hình ở đời con:
  F: (3 :1) => P : Aa x Aa
  F: (1 :1) => P : Aa x aa
  F: (1 : 2 : 1) => P : Aa x Aa ( Trội không hoàn toàn)
  * Trội không hoàn toàn:
  - Nếu P thuần chủng:
  + F1 dị hợp ( Aa) → KH tính trạng trung gian…
  + F2 tỉ lệ KG là: 1AA: 2Aa: 1aa → F2 tỉ lệ KH là 1 trội :
  2 trung gian : 1 lặn
  - Nếu một bên thuần chủng một bên không thuần chủng:
  + P : AA x Aa → F1 : 1AA: 1Aa → 1 trội : 1 trung gian
  + P : aa x Aa → F1 : 1 Aa: 1aa → 1 trung gian : 1 lặn
  - Nếu một bên P dị hợp, bên còn lại đồng hợp tử
  P: Aa x aa → F1 : 1Aa : 1aa → 1 trội : 1 lặn
  P: Aa x AA → F1 : 1AA : 1 Aa → 100% trội
  Thí dụ: Ở cá kiếm, tính trạng mắt đen( Qui định bởi gen A) là trội hoàn toàn so với tính trạng mắt đỏ(qui định bởi gen a).
  P: Cá mắt đen x cá mắt đỏ → F1: 51% cá mắt đen: 49% cá mắt đỏ.Kiểu gen của phép lai trên như thế nào?
  Đáp án P: Aa x aa
  2/- Lai hai cặp tính trạng: Trội hoàn toàn
  - P thuần chủng → F1 AaBb → Tính trạng trội
  F2 : 9A –B –: 3A–bb : 3aaB–: 1aabb
  a) Biết KG,KH ở P xác định tỉ lệ KH ở F1(F2):
  - Cách giải: Căn cứ vào tỉ lệ từng cặp tính trạng(Theo qui luật DT độc lập) => tích tỉ lệ các tính trạng ở F1 và F2 .
  - Cách giải: Căn cứ tỉ lệ KH ở đời con => KG của P
  F2 : 9 : 3 : 3 :1 = (3 : 1) (3 : 1) => F2 dị hợp về 2 cặp gen.
  => P thuần chủng về 2 cặp gen
  b) Biết số lượng hay tỉ lệ KH ở đời con => xác định KG ở P:

  (3 : 1) (3 : 1) = 9 : 3 : 3 : 1
  Bài 7 tiết 7: BÀI TẬP CHƯƠNG I
  I/- CÁCH GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
  II/- BÀI TẬP VẬN DỤNG:
  Bài 1/22 SGK: Ở chó lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.
  P : Lông ngắn thuần chủng x Lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau đây?
  b) Toàn lông dài.
  a) Toàn lông ngắn.
  c) 1 lông ngắn : 1 lông dài.
  d) 3 lông ngắn : 1 lông dài.
  - Bài tập xác định KH ở F1 khi cho biết tính trạng và KH ở P.
  - Giải thích: P lông ngắn thuần chủng x lông dài
  - Đáp án : a
  F1 có kiểu hình gì?
  F1 : Toàn là lông ngắn
  - Bài tập xác định vấn đề gì? Cho biết gì?
  Bài 7 tiết 7: BÀI TẬP CHƯƠNG I
  I/- CÁCH GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
  II/- BÀI TẬP VẬN DỤNG:

  a) P: AA x AA
  c) P: AA x aa
  - Bài tập xác định KG ở P khi cho biết tính trạng của P và tỉ lệ KH ở F1.
  - Giải thích: Đề bài cho biết tính trạng đỏ thẫm trội, xanh lục lặn F1: 3 trội : 1 lặn . Theo quy luật phân li thì KG của P đều là dị hợp → P : Aa x Aa
  Bài 2/22 SGK: Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự DT màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả như sau:
  P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm → F1: 75% đỏ thẫm : 25% xanh lục
  Hãy chọn KG của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức sau :
  b) P: AA x Aa
  d) P: Aa x Aa
  - Đáp án: d
  - Bài tập xác định vấn đề gì? Cho biết gì?
  Bài 7 tiết 7: BÀI TẬP CHƯƠNG I
  I/- CÁCH GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
  II/- BÀI TẬP VẬN DỤNG:

  a) Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng
  - Bài tập xác định tính trạng của P cho biết và tỉ lệ KH ở F1.
  - Giải thích: Biết F1:25,1% hoa đỏ : 49,9% hoa hồng: 25% hoa trắng
  Bài 3/22 SGK: Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. Theo dõi sự DT màu sắc hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả như sau:
  P: Hoa hồng x Hoa hồng → F1: 25,1% hoa đỏ ; 49,9% hoa hồng; 25% hoa trắng . Điều giải thích nào sau đây là đúng cho phép lai trên?
  b) Hoa đỏ trội không hoàn toàn so với hoa trắng
  c) Hoa trắng trội hoàn toàn so với hoa đỏ
  d) Hoa hồng là tính trạng trung gian giữa hoa đỏ và hoa trắng
  →F1: 1 hoa đỏ : 2 hoa hồng : 1 hoa trắng
  →F1: Tỉ lệ KH trội không hoàn toàn
  - Đáp án : b,d
  - Bài tập xác định vấn đề gì? Cho biết gì?
  Bài 7 tiết 7: BÀI TẬP CHƯƠNG I
  I/- CÁCH GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
  II/- BÀI TẬP VẬN DỤNG:

  a) Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt xanh (aa)
  - Bài tập xác định KG của P cho biết KH ở F1.
  - Giải thích:
  +Để sinh ra người con có mắt xanh(aa) →bố cho một giao tử a và mẹ cho một giao tử a. → P: chọn b)
  +Để sinh ra người con mắt đen (A- ) → bố hoặc mẹ cho một giao tử A → P: chọn c)

  Bài 4/23 SGK: Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố có KG và KH nào trong các trường hợp sau để sinh con ra có người mắt đen, có người mắt xanh?
  b) Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (Aa)
  c) Mẹ mắt xanh (aa) x Bố mắt đen (Aa)
  d) Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen (AA)
  Đáp án: b hoặc c
  Bài 7 tiết 7: BÀI TẬP CHƯƠNG I
  I/- CÁCH GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:
  II/- BÀI TẬP VẬN DỤNG:

  -Xác định KG của P cho biết KH ở F2.
  - Giải thích: F2 có KG như trên → Tỉ lệ KH ở F2 là 9 đỏ,tròn: 3 đỏ, bầu : 3 vàng,tròn: 1 vàng, bầu dục = (3 đỏ : 1 vàng) ( 3 tròn : 1 bầu)
  Bài 5/23 SGK: Ở cà chua gen A quả đỏ, gen a quả vàng; B quả tròn, b quả bầu dục.khi lai giống cà chua qua đỏ, bầu dục và quà vàng, tròn với nhau được F1đều quả đỏ, tròn. Cho F1 giao phấn với nhau được F2 có 901 đỏ,tròn; 299 đỏ, bầu; 301 vàng,tròn; 103 vàng, bầu dục
  Hãy chọn KG của P phù hợp với phép lai trên trong các trường hợp sau:
  → F1 dị hợp 2 cặp gen(AaBb)
  → P thuần chủng về hai cặp gen P: quả đỏ,bầu dục x vàng,tròn
  → KG của P là AAbb x aaBB
  a) P: AABB x aabb
  b) P: Aabb x aaBb
  c) P: AaBB x AABb
  d) P: AAbb x aaBB
  Đáp án: d
  - Bài tập xác định vấn đề gì? Cho biết gì?
  CỦNG CỐ
  Trong phép lai giữa hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì kết luận nào dưới đây là đúng?
  A. F2 Có tỉ lệ kiểu hình là 1 : 2 : 1
  B. F2 Có tỉ lệ kiểu gen là 3: 1
  C. F1 Có tỉ lệ kiểu gen dị hợp
  D. F1 Có đồng tính trung gian
  DẶN DÒ
  - Làm lại các bài tập ở SGK.
  - Xem bài 8: Nhiễm sắc thể.
  Chc cc em h?c gi?i !
   
  Gửi ý kiến