Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Sinh vật 9 bài 9

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Minh Thọ (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:59' 19-01-2011
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo viên: Trương Đình Cư
  Trường THCS Trần Quang KhảI, Ninh Hòa.
  Tiết 9
  NGUYÊN PHÂN
  Giáo án sinh học lớp 9
  Giáo viên: Trương Đình Cư
  Trường THCS Trần Quang Khải, Ninh Hòa.
  NGUYÊN PHÂN
  Tiết 9
  I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào:
  - Chu kì tế bào gồm:
  + Kì trung gian: TB lớn lên và có nhân đôi NST.
  + Nguyên phân: có sự phân chia NST và chất TB tạo ra 2 TB mới.
  Quá trình nguyên phân gồm 4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.
  Tiết 9
  NGUYÊN PHÂN
  I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào:
  - Mức độ đóng, duỗi xoắn của NST diễn ra qua các kì của chu kì TB:
  + Dạng sợi (duỗi xoắn) ở kì trung gian.
  + Dạng đặc trưng (dạng đóng xoắn cực đại) ở kì giữa.
  - Chu kì tế bào gồm:
  + Kì trung gian: TB lớn lên và có nhân đôi NST.
  + Nguyên phân: có sự phân chia NST và chất TB tạo ra 2 TB mới. Quá trình nguyên phân gồm 4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.

  Tiết 9
  NGUYÊN PHÂN
  I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào:
  - Chu kì tế bào gồm:
  + Kì trung gian: TB lớn lên và có nhân đôi NST.
  + Nguyên phân: có sự phân chia NST và chất TB tạo ra 2 TB mới. Quá trình nguyên phân gồm 4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.

  - Mức độ đóng, duỗi xoắn của NST diễn ra qua các kì của chu kì TB:
  + Dạng sợi (duỗi xoắn) ở kì trung gian.
  + Dạng đặc trưng (dạng đóng xoắn cực đại) ở kì giữa.
  II. Những diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân:
  1. Kì trung gian:
  Tế bào mẹ
  Kì trung gian
  Tiết 9
  NGUYÊN PHÂN
  I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào:
  - Chu kì tế bào gồm:
  + Kì trung gian: TB lớn lên và có nhân đôi NST.
  + Nguyên phân: có sự phân chia NST và chất TB tạo ra 2 TB mới. Quá trình nguyên phân gồm 4 kì: kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối.
  - Mức độ đóng, duỗi xoắn của NST diễn ra qua các kì của chu kì TB:
  + Dạng sợi (duỗi xoắn) ở kì trung gian.
  + Dạng đặc trưng (dạng đóng xoắn cực đại) ở kì giữa.
  II. Những diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân:
  1. Kì trung gian:
  NST dài, mảnh, duỗi xoắn và nhân đôi thành NST kép.
  Trung tử nhân đôi thành 2 trung tử.
  Tiết 9
  NGUYÊN PHÂN
  I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào:
  II. Những diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân:
  1. Kì trung gian:
  2. Nguyên phân:
  Tế bào mẹ
  Tế bào mẹ
  Kì trung gian
  Tế bào mẹ
  Kì trung gian
  Kì đầu
  Tế bào mẹ
  Kì trung gian
  Kì đầu
  Kì giữa
  Tế bào mẹ
  Kì trung gian
  Kì đầu
  Kì giữa
  Kì sau
  Tế bào mẹ
  Kì trung gian
  Kì đầu
  Kì giữa
  Kì sau
  Kì cuối
  Tế bào mẹ
  Kì trung gian
  Kì đầu
  Kì giữa
  Kì sau
  Kì cuối
  Tế bào mẹ
  Kì trung gian
  Kì đầu
  Kì giữa
  Kì sau
  Kì cuối
  Tế bào mẹ
  Kì trung gian
  Kì đầu
  Kì giữa
  Kì sau
  Kì cuối
  Tế bào mẹ
  Kì trung gian
  Kì đầu
  - NST bắt đầu đóng xoắn và co ngắn nên có hình thái rõ rệt.
  - Các NST kép dính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động.
  Tế bào mẹ
  Kì trung gian
  Kì đầu
  Kì giữa

  - Các NST kép đóng xoắn cực đại.
  Các NST kép xếp thành 1 hàng
  ở mặt phẳng xích đạo của thoi
  phân bào
  Tế bào mẹ
  Kì trung gian
  Kì đầu
  Kì giữa
  Kì sau
  - Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào.
  Tế bào mẹ
  Kì trung gian
  Kì đầu
  Kì giữa
  Kì sau
  Kì cuối
  Tế bào mẹ
  Kì trung gian
  Kì đầu
  Kì giữa
  Kì sau
  Kì cuối
  Tế bào mẹ
  Kì trung gian
  Kì đầu
  Kì giữa
  Kì sau
  Kì cuối
  Tế bào mẹ
  Kì trung gian
  Kì đầu
  Kì giữa
  Kì sau
  Kì cuối
  - Các NST đơn dãn xoắn dài ra, ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc chất
  Tế bào mẹ
  Kì trung gian
  Kì đầu
  Kì giữa
  Kì sau
  Kì cuối
  - Các NST đơn dãn xoắn dài ra, ở dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc chất
  - Từng NST kép chẻ dọc ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào.
  - Các NST kép đóng xoắn cực đại.
  Các NST kép xếp thành một hàng
  ở mặt phẳng xích đạo của thoi
  phân bào
  - NST bắt đầu đóng xoắn và co ngắn nên có hình thái rõ rệt.
  - Các NST kép dính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động.
  Tiết 9
  NGUYÊN PHÂN
  I. Biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào:
  II. Những diễn biến của nhiễm sắc thể trong quá trình nguyên phân:
  1. Kì trung gian:
  2. Nguyên phân:
  Kết quả của nguyên phân là từ 1 tế bào mẹ cho ra 2 tế bào con có bộ NST giống như bộ NST của tế bào mẹ (2n NST).
  III. í nghĩa của nguyên phân:
  - Nguyên phân là hình thức sinh sản của TB và sự lớn lên của cơ thể
  - Nguyên phân duy trì sự ổn định bộ NST đặc trưng của loài qua các thế hệ TB
  BÀI TẬP:
  Sự tự nhân đôi của NST diễn ra ở chu kì nào của tế bào?
  a) Kì đầu.
  b) Kì giữa.
  c) Kì sau.
  d) Kì trung gian.
  2. Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì?
  a) Sự phân chia đồng đều chất nhân của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.
  b) Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.
  c) Sự phân li đồng đều của các crômatit về 2 tế bào con.
  d) Sự phân chia đồng đều chất tế bào của tế bào mẹ cho 2 tế bào con.
  3. Ở ruồi giấm 2n = 8. Một tế bào ruồi giấm đang ở kì sau của nguyên phân. Số NST trong tế bào đó bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau?
  a) 4.
  b) 8.
  c) 16.
  d) 32.
   
  Gửi ý kiến