Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  su

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thanh Phong
  Ngày gửi: 13h:12' 12-12-2008
  Dung lượng: 490.5 KB
  Số lượt tải: 21
  Số lượt thích: 0 người
  Hồ Quý Ly
  1. Nhà Hồ thành l?p (1400)
  Tiết: 31
  Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (TT)
  Nhóm 1: Về mặt chính trị, Hồ Quý Ly đã thực hiện biện pháp gì?
  Nhóm 2: Về mặt kinh tế, Hồ Quý Ly tiến hành cải cách như thế nào?
  Nhóm 3: Về mặt xã hội, Hồ Quý Ly đã ban hành các chính sách gì?
  Nhóm 4: Về văn hóa, giáo dục, Ông đã cải cách như thế nào?
  Nhóm 5: Về quốc phòng, nh Hồ đã thực hiện những chính sách gì?
  Thảo luận nhóm
  2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly

  Cải tổ hàng ngũ võ quan, thay thế các quí tộc nhà Trần bằng những người tài giỏi và thân cận.
  Tiết: 31
  Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV(TT)
  Về chính trị:

  Phát hành tiền giấy, ban hành chính sách hạn điền, quy định lại thuế đinh, thuế ruộng.
  Tiết: 31
  Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (TT)
  Về kinh tế tài chính:

  Thực hiện chính sách hạn nô.
  Tiết: 31
  Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (TT)
  Về xã hội:

  Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm. Sửa đổi quy chế thi cử, học tập.
  Tiết: 31
  Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (TT)
  Về văn hóa, giáo dục:

  Làm tăng quân số, chế tạo nhiều loại súng mới, phòng thủ nơi hiểm yếu, xây thành kiên cố.
  Tiết: 31
  Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (TT)
  Về quốc phòng:
  Về chính trị: Cải tổ hàng ngũ võ quan, thay thế các quí tộc nhà Trần bằng những người tài giỏi và thân cận.
  Về kinh tế tài chính:Phát hành tiền giấy, ban hành chính sách hạn điền, quy định lại thuế đinh, thuế ruộng.
  Về xã hội: Thực hiện chính sách hạn nô.
  Về văn hóa, giáo dục:Dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm. Sửa đổi quy chế thi cử, học tập.
  Về quốc phòng:Làm tăng quân số, chế tạo nhiều loại súng mới, phòng thủ nơi hiểm yếu, xây thành kiên cố.

  Tiết: 31
  Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (TT)
  3. Ý nghĩa, tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly: c
  Tiết: 31
  Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (TT)
  ? Tiến bộ:

  - Góp phần hạn chế tập trung ruông đất
  của giai cấp quý tôc, địa chủ.
  - Làm suy yếu thế lực của nhà Trần.
  - Tăng nguồn thu nhập cho đất nước.

   Haïn cheá:
  Một số chính sách chưa triệt để, chua phù hợp với tình hình thực tế và chưa phù hợp với yêu cầu bức thiết của cuộc sống.
   
  Gửi ý kiến