Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Hương
  Ngày gửi: 17h:12' 28-02-2011
  Dung lượng: 6.6 MB
  Số lượt tải: 477
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG CÁC THẦY, CÔ VỀ DỰ GIỜ THAO GIẢNG
  CHÀO CÁC EM HỌC SINH
  Gv : HỒ HỮU ĐỀ
  Trường PTDTNT
  Thị Xã Buôn Hồ -Đak Lăk

  Bài 24 :
  CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 -1946)


  Tuần 2 7 - Tiết 33
  CHƯƠNG IV: ViỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QuỐC KHÁNG CHIẾN
  Bài 24 : CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 -1946)


  I,Tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám
  1. Khó khăn:
  a. Chính trị :
  Hãy nêu những khó khăn mà nhân dân VN phải khắc phục sau cách mạng tháng tám 1945 ?
  *Chính trị :
  *Kinh tế :
  *Văn hóa, xã hội :
  - Miền Bắc có 20 vạn quân tưởng
  - Miền Nam : Quân Anh mở đường cho quân Pháp trở lại xâm lược
  B . * Kinh tế :
  - Nghèo nàn, lạc hậu ,nạn đói ngày càng nghiêm trọng.
  Sản xuất đình đốn , hàng hoá khan hiếm, giá cả tăng .
  Tài chính trống rỗng
  C, Văn hoá, xã hội:
  -hơn 90% dân mù chữ và các tệ nạn xã hội khác
  Quân Tưởng
  Quân Anh
  QUAN SÁT TRANH VÀ RÚT RA NHẬN XÉT GÌ ?
  Tại sao nói nước VNDCCH ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ Ngàn cân treo sợi tóc”
  Bài 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946)
  I/Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám
  1. Khó khăn.
  2. Thuận lợi
  -Đất nước đã độc lập
  -Có Đảng và có Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo.
  b. Thế giới :
  -Phong trào giải phóng dân tộc đang lên cao ở nhiều nước.
  -Sự ủng hộ của Liên Xô .....
  a. Trong nước :
  Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng sau Cách mạng tháng Tám nước ta có những thuận lợi gì?
  * Trong nước * Thế giới
  Bài 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946)
  I/Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám
  -Ngày 8/9/1945 công bố lệnh tổng tuyển cử
  II. Bước đầu xây dựng chế độ mới
  Đảng và chính phủ đã thực hiện những biện pháp nào để xây dựng chính quyền –chế độ mới ?
  - Ngày 6/1/1946 90% cử tri cả nước đi bầu cử.
  - Ngày 2/3/1946:QH họp phiên đầu lập dự thảo Hiến pháp thông qua danh sách Chính phủ Liên hiệp kháng chiến do HCM đứng đầu.
  - Sau ngày 6/1/1946, Bắc Bộ và Trung Bộ bầu cử hội đồng nhân dân các câp.
  - 29/5/1946 Hội Liên Hiệp Quốc dân Việt Nam thành lập (Hội Liên Viêt).
  * Ý Nghĩa : Bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân được củng cố, kiện toàn.
  Nêu ý nghĩa của những việc làm đó
  Bài 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946)
  I/Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám
  III. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính

  1. Diệt giặc đói:
  +Lập hủ gạo cứu đói, tổ chức “Ngày đồng tâm”
  + Phát động phong trào thi đua sản xuất…
  =>Nạn đói được đẩy lùi
  THẢO LUẬN NHÓM (5’)


  Nhóm 1: Những biện pháp để giải quyết nạn đói? Kết quả?
  Nhóm 2: Những biện pháp để giải quyết giặc dốt? Kết quả?
  Nhóm 3: Những biện pháp để giải quyết những khó khăn về tài chính? Kết quả?
  Nhóm 4: Nêu tác dụng của những biện pháp đó?
  II. Bước đầu xây dựng chế độ mới
  Bài 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946)
  I/Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám.
  II. Bước đầu xây dựng chế độ mới.
  III. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính.
  1. Diệt giặc đói:
  THẢO LUẬN NHÓM (5’)  Nhóm 2: Những biện pháp để giải quyết để diệt giặc dốt? Kết quả?


  2. Diệt giặc dốt:
  - Ngày 8-9-1945 thành lập cơ quan Bình dân học vụ
  - Kêu gọi toàn dân tham gia phong trào xoá nạn mù chữ.
  Lớp bình dân học vụ
  Đồ dùng học tập của lớp bình dân học vụ
  Phát động phong trào chống thất học ở Hà Nội 1945
  Bài 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946)
  I/Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám.
  II. Bước đầu xây dựng chế độ mới.
  III. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính.
  1. Diệt giặc đói:
  2. Diệt giặc dốt:
  3. Giải quyết khó khăn về tài chính


  Nhóm 3: Những biện pháp để giải quyết những khó khăn về tài chính? Kết quả?


  - Kêu gọi tự nguyện xây dựng “Quỹ độc lập:, “Tuần lễ vàng”.
  Ngày 31/1/1946 ra sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam. - Ngày 23/11/1946 tiền Việt Nam được lưu hành
  kết quả
  Cuối năm 1946 ta giải quyết căn bản được nạn đói
  -75.805 lớp học được mở . 97.666 người tham gia dạy học
  Hơn 2,5 triệu người biết đọc, biết viết
  Sau tuần lễ vàng chúng ta đã thu được 370 kg vàng, 20 triệu đồng vào quỹ độc lập và 40 triệu đồng vào quỹ đảm phụ quốc phòng

  Bài 24: CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945 – 1946)
  I/Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám.
  II. Bước đầu xây dựng chế độ mới.
  III. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính.
  1. Diệt giặc đói:
  2. Diệt giặc dốt:
  3. Giải quyết khó khăn về tài chính
  4. Ý nghĩa tác dụng của các chủ trương trên
  Nhóm 4: Nêu tác dụng của những biện pháp đó?
  Củng cố chính quyền về mọi mặt, tạo điều kiện cho ta đối phó với kẻ thù.
  BÀI TẬP CỦNG CỔ
  Bài tập 1: Đánh dẫu X vào câu trả lời đùng
  * Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước ta
  A. 8/9/1945  B. 6/1/1946 
  C. 6/3/1946  D. 14/9/1946 
  Bài tập 2: Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của nước ta sau Cách mạng tháng Tám là gì?
  Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản 
  B. Giải quyết về vấn đề tài chính 
  C. Giải quyết nạn đói, nạn dốt 
  D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.
  X
  X
  90%
  6/1/1946
  Hiến pháp
  Quân Tưởng
  Ngoại xâm
  2/3/1946
  Quân Anh
  Bình dân học vụ
  “Tuần lễ vàng”
  23/11/1946
  60


  50


  40


  30


  20


  10
  LẦN MỞ TRANG SỬ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  BÀI TẬP VỀ NHÀ
  Ôn lại bài tập trên lớp
  Trả lời những câu hỏi ở cuối bài
  Sưu tầm những tư liệu, tranh ảnh liên quan đến sự kiện Bác Hồ kí Hiệp định Sơ Bộ 6/3 và Tạm ước 14/9/1945

  BÌNH DÂN HỌC VỤ
  Cái cò các vạc cái nông Mày không biết chữ, mày trông thấy gì Suốt đời mày chịu ngu si Chữ tờ cũng tịt, chữ i cũng mờ Hỏi mày, mày chỉ ngu ngơ Trông dòng chữ đẹp mày ngờ vạch đen Suốt đời chịu tội ngu si Sách xem không được, thư xem không tường Đời mày thấy cũng đáng thương Có mắt như mù, miệng nhường câm thôi
  Bình dân học vụ ra đời Mày đi mà học biết rồi cũng thông Cái cò cái vạc cái nông Mày không biết chữ mày không ra người Hãy mau đi học đi thôi Học thêm biết chữ lại vụi lại tường Lớp bình dân đã mở trường Phát không giấy bút vì thương người nghèo Thầy giáo có một lòng yêu Bảo ban dạy dỗ những điều chăm lo Lại thêm múa hát đùa nô Mặc cho sạch sẽ, ăn cho có chừng…
   
  Gửi ý kiến