Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 27. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: thuvienvatly
  Người gửi: Thành Nguyễn
  Ngày gửi: 17h:15' 19-01-2011
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 86
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 27:
  SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu 1
  Câu 2
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  NỘI DUNG
  Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chổ trống
  Hòn bi truyền. . . . . . . . .cho miếng gỗ
  cơ năng
  I. SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  NỘI DUNG
  Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chổ trống
  I. SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC
  Miếng nhôm truyền . . . . . . . . . . . .cho cốc nước
  nhiệt năng
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  NỘI DUNG
  Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chổ trống
  Viên đạn truyền. . . . . . . . . . .và. . . . . . . . . . . . cho nước biển
  cơ năng
  nhiệt năng
  I. SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC
  - Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  NỘI DUNG
  Hãy mô tả sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chổ trống
  I. SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC
  - Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác
  II. SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CÁC DẠNG CỦA CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG
  Khi con lắc chuyển động từ A đến B . . . . . . . . . đã chuyển hoá dần thành. . . . . . . . . . .;Khi con lắc chuyển động từ B đến C. . . . . . . . . . đã chuyển hoá dần thành. . . . . . . . . . .
  (5)
  (6)
  (7)
  (8)
  thế năng
  động năng
  động năng
  thế năng
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  NỘI DUNG
  Hãy mô tả sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chổ trống
  I. SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC
  - Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác
  II. SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CÁC DẠNG CỦA CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG
  . . . . . . . . . . của tay đã chuyển hoá thành. . . . . . . . . . . của miếng kim loại
  (9)
  (10)
  Cơ năng
  nhiệt năng
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  NỘI DUNG
  I. SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC
  - Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác
  II. SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CÁC DẠNG CỦA CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG
  . . . . . . . . . . .của không khí và hơi nước đã chuyển hoá thành. . . . . . . . . . .của nút.
  - Cơ năng, nhiệt năng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác
  Hãy mô tả sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chổ trống
  (11)
  (12)
  Nhiệt năng
  cơ năng
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  NỘI DUNG
  I. SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:
  - Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác
  II. SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CÁC DẠNG CỦA CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG:
  - Cơ năng, nhiệt năng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác
  III. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT:
  Bằng những quan sát và thí nghiệm chính xác, người ta đã chứng tỏ được là trong các hiện tượng cơ và nhiệt:
  “NĂNG LƯỢNG KHÔNG TỰ SINH RA CŨNG KHÔNG TỰ MẤT ĐI; NÓ CHỈ TRUYỀN TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC, CHUYỂN HOÁ TỪ DẠNG NÀY SANG DẠNG KHÁC”
  Đây chính là nội dung của ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG, một trong những định luật tổng quát nhất của tự nhiên
  ( Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng – SGK )
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  NỘI DUNG
  I. SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:
  - Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác
  II. SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CÁC DẠNG CỦA CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG:
  - Cơ năng, nhiệt năng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác
  III. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT:
  ( Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng – SGK )
  C5
  VẬN DỤNG
  Tại sao trong hiện tượng hòn bi va vào thanh gỗ sau khi va chạm chỉ chuyển động được một đoạn ngắn rồi dừng lại. Cơ năng của chúng đã biến đi đâu?
  Trả lời
  Một phần cơ năng của chúng đã chuyển hoá thành nhiệt làm nóng hòn bi, thanh gỗ, máng trượt và không khí xung quanh
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  NỘI DUNG
  I. SỰ TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:
  - Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác
  II. SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA CÁC DẠNG CỦA CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG:
  - Cơ năng, nhiệt năng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác
  III. SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT:
  ( Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng – SGK )
  C6
  Tại sao trong hiện tượng về dao động của con lắc, con lắc chỉ dao động trong một thời gian ngắn rồi dừng lại ở vị trí cân bằng? Cơ năng của chúng đã chuyển hoá thành dạng năng lượng nào?
  Trả lời
  Môt phần cơ năng của con lắc đã chuyển hoá thành nhiệt năng làm nóng con lắc và không khí xung quanh
  - Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác
  - Định luật bảo toàn năng lượng: Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác.
  GHI NHỚ


  Có thể em chưa biết
  Thí nghiệm Jun:
  Khi các vật nặng M rơi xuống chúng thực hiện công làm quay các lá kim loại trong nước làm cho nước nóng lên. Các phép tính chính xác cho thấy công do các quả nặng thực hiện đúng bằng nhiệt lượng mà nước nhận được, nghĩa là cơ năng của các quả nặng giảm đi bao nhiêu thì nhiệt năng của nước tăng lên bấy nhiêu.
  - Học thuộc phần Ghi nhớ
  - Làm các bài tập từ 27.1 đến 27.6 trang 37 SBT
  - Xem trước bài 28: ĐỘNG CƠ NHIỆT
  CÔNG VIỆC VỀ NHÀ
  Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu là gì? Kí hiệu? Đơn vị? Nói năng suất toả nhiệt của dầu hoả là 44.106 J/kg điều đó có nghĩa gì?
  Đại lượng cho biết nhiệt lượng toả ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu.
  Năng suất toả nhiệt kí hiệu là q, đơn vị J/kg
  Nói năng suất toả nhiệt của dầu hoả là 44.106J/kg điều đó có nghĩa là 1kg dầu hoả khi đốt cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lượng là 44.106J.
  Nêu công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra, cho biết tên gọi và đơn vị của từng đại lượng trong công thức
  Công thức: Q = q.m
  Trong đó:
  Q là nhiệt lượng toả ra (J)
  q là năng suất toả nhiệt của nhiên liệu (J/kg)
  m là khối lượng nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn (kg)
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓