Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 27. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: bảo tuân
  Người gửi: Đặng Văn Minh
  Ngày gửi: 06h:26' 18-01-2011
  Dung lượng: 272.0 KB
  Số lượt tải: 32
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  Trong các hiện tượng cơ và nhiệt luôn luôn xãy ra sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác; sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng cũng như giữa cơ năng và nhiệt năng. Trong khi truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, các năng lượng trên tuân theo một trong những định luật tổng quát nhất của tự nhiên mà chúng ta sẽ học trong bài này.
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  I. HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:
  C1 Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau:
  Hòn bi thép lăn từ máng nghiêng xuống va chạm vào miếng gỗ làm miếng gỗ chuyển động.
  Hòn bi truyền ……………. cho miếng gỗ.
  động năng
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  I. HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:
  C1 Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau:
  Thả một miếng nhôm đã được nung nóng vào một cốc nước lạnh.
  Miếng nhôm đã truyền ……………. cho cốc nước.
  nhiệt lượng
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  I. HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:
  C1 Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau:
  Viên đạn từ nòng súng bay ra, rơi xuống biến, nguội đi và chìm dần.
  Viên đạn truyền ……………. và …………….. cho nước biển.
  nhiệt lượng
  động năng
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  I. HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:
  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác.
  II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG :
  C2 Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau:
  Khi bỏ tay giữ con lắc, con lắc chuyển động nhanh dần từ A đến B, chậm dần từ B đến C, rồi lại nhanh dần từ C đến B, chậm dần từ B đến A . . .
  Khi con lắc chuyển động từ A đến B ………………… đã chuyển hóa dần thành ……………. khi con lắc chuyển động từ B đến C ……………………. đã chuyển hóa dần thành …………………
  thế năng
  thế năng
  động năng
  động năng
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  I. HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:
  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác.
  II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG :
  C2 Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau:
  Dùng tay cọ xát miếng đồng lên mặt bàn, miếng đồng nóng lên.
  ………………… của tay đã chuyển hóa thành …………………….. của miếng đồng.
  nhiệt năng
  cơ năng
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  I. HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC:
  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác.
  II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG :
  C2 Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các ô trống của các câu sau:
  Đun nóng ống nghiệm. Không khí và hơi nước trong ống nghiệm nóng lên, dãn nở, đẩy nút bật lên và lạnh đi.
  ………………… của không khí và hơi nước đã chuyển hóa thành …………………….. của nút.
  nhiệt năng
  động năng
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  I. HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC
  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác.
  II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG
  Cơ năng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
  III. SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  Năng lượng không tự nó sinh ra cũng không tự nó mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
  C3 Hãy tìm thí dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và nhiệt đã học.
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  I. HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC
  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác.
  II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG
  Cơ năng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
  III. SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  Năng lượng không tự nó sinh ra cũng không tự nó mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
  IV. VẬN DỤNG
  C4 Hãy tìm thêm thí dụ, ngoài những thí dụ trong bài về sự tuyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác; sự chuyển hóa giữa các dạng của cơ năng cũng như giữa nhiệt năng và cơ năng.
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  I. HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC
  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác.
  II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG
  Cơ năng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
  III. SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  Năng lượng không tự nó sinh ra cũng không tự nó mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
  IV. VẬN DỤNG
  C5 Tại sao trong hiện tượng hòn bi va vào thanh gỗ, cả hòn bi và thanh gỗ sau khi va chạm chỉ chuyển động được một đoạn ngắn rồi dùng lại. Cơ năng của chúng đã biến đi đâu?
  Vì một phần cơ năng của chúng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm nóng hòn bi, thanh gỗ, máng trượt và không khí xung quanh.
  Bài 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  I. HIỆN TƯỢNG TRUYỀN CƠ NĂNG, NHIỆT NĂNG TỪ VẬT NÀY SANG VẬT KHÁC
  Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác.
  II. SỰ CHUYỂN HÓA GIỮA CÁC DẠNG CƠ NĂNG, GIỮA CƠ NĂNG VÀ NHIỆT NĂNG
  Cơ năng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
  III. SỰ BẢO TOÀN CƠ NĂNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT
  Năng lượng không tự nó sinh ra cũng không tự nó mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
  IV. VẬN DỤNG
  C6 Tại sao trong hiện tượng về dao động của con lắc, con lắc chỉ dao động trong một thời gian ngắn rồi dùng lại ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc đã chuyển hóa thành dạng năng lượng nào?
  Vì một phần cơ năng của con lắc đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm nóng con lắc và không khí xung quanh.
   
  Gửi ý kiến