Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: gv : nguyen thi hong nga
  Người gửi: Nguyễn Hồng Nga
  Ngày gửi: 16h:22' 03-02-2009
  Dung lượng: 5.3 MB
  Số lượt tải: 129
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ
  Em hãy nêu kết luận về sự nở vì nhiệt của chất rắn.
  Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
  - Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
  An: Đố biết khi đun nóng một ca nước đầy thì nước có tràn ra ngoài không ?
  Bình: Nước chỉ nóng lên thôi, tràn thế nào được, vì lượng nước trong ca có tăng lên đâu.
  Bình trả lời như vậy, đúng hay sai ?
  Bình trả lời như thế là sai
  vì nước nóng lên sẽ nở ra và thể tích nước tăng lên làm nước tràn ra ngoài
  Ngày 03 tháng 02 năm 2009
  BÀI 19 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG
  1. Thí nghiệm :  Ngày 03 tháng 02 năm 2009
  BÀI 19 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG
  Thí nghiệm :
  Trả lời câu hỏi :

  Có hiện tượng gì xãy ra với mực nước trong ống thủy tinh khi ta đặt bình vào chậu nước nóng ?
  C1: Mực nước trong ống dâng lên , vì nước nóng lên , nở ra
  C1: Mực nước trong ống dâng lên , vì nước nóng lên , nở ra  Ngày 03 tháng 02 năm 2009
  BÀI 19 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG


  1. Thí nghiệm :
  2. Trả lời câu hỏi :
  C1: Mực nước trong ống dâng lên , vì nước nóng lên , nở ra
  Đặt bình cầu vào bình nước lạnh thì có hiện tượng gì xãy ra với mực nước trong ống thủy tinh ?
  C2 : Mực nước hạ xuống , vì nước lạnh đi , co lại .
  C2 : Mực nước hạ xuống , vì nước lạnh đi , co lại .
  Ngày 03 tháng 02 năm 2009
  BÀI 19 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG  1. Thí nghiệm :
  2. Trả lời câu hỏi :
  C1: Mực nước trong ống dâng lên , vì nước nóng lên , nở ra ,
  C2 : Mực nước hạ xuống , vì nước lạnh đi , co lại .
  C3. Hãy quan sát thí nghiệm về sự nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau và rút ra nhận xét.
  M?c ch?t l?ng ban đầu
  Nhận xét : Các chất lỏng khác nhau dãn nở vì nhiệt khác nhau.
  Nu?c nóng
  Ngày 03 tháng 02 năm 2009
  BÀI 19 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG  - Ch?t l?ng n? ra khi nóng lên , Co l?i khi lạnh đi
  Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

  1. Thí nghiệm :
  2. Trả lời câu hỏi :
  3. Rút ra kết luận :
  C1: Mực nước trong ống dâng lên , vì nước nóng lên , nở ra ,
  C2 : Mực nước hạ xuống , vì nước lạnh đi , co lại .
  C3 : Các chất l?ng khác nhau dãn nở vì nhiệt khác nhau
  C4: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:
  Thể tích nuớc trong bình... .khi nóng lên, .........khi lạnh đi.
  b) Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt ..........
  TANG
  GI?M
  GI?NG NHAU
  KHÔNG GI?NG NHAU
  Ngày 03 tháng 02 năm 2009
  BÀI 19 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG
  1. Thí nghiệm :
  2. Trả lời câu hỏi :
  3. Kết Luận :
  - Chất lỏng nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi
  - Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau
  4. Vận dụng :
  ? C6 : tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy
  C6 : để tránh tình trạng nút bật ra khi chất lỏng đựng trong chai nở vì nhiệt , vì chất lỏng nở ra bị nắp chai cản trở nên gây ra lực lớn
  C7 : Vì thể tích chất lỏng hai bình tăng như nhau,nên ở ống có tiết diện nhỏ hơn thì chiều cao của cột chất lỏng phải cao hơn.
  D
  C
  B
  A
  Câu 1: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng ?

  Khối lượng của chất lỏng tăng.
  Thể tích của chất lỏng tăng.
  Trọng lượng của chất lỏng tăng.
  Cả khối lượng, trọng lượng và thể tích
  của chất lỏng đều tăng.
  B
  C
  A
  Câu 2 : Khi làm lạnh một lượng chất lỏng thì khối lượng riêng của lượng chất ấy tăng. Câu giải thích nào sau đây là hợp lí nhất?
  Vì khối lượng chất lỏng tăng
  Vì khối lượng chất lỏng tăng còn thể tích chất lỏng không đổi.
  Vì thể tích chất lỏng giảm còn khối lượng chất lỏng không thay đổi.
  Câu 3 : Khối lượng riêng của một chất lỏng sẽ thay đổi như thế nào khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong một bình thủy tinh?
  D
  A
  B
  C
  Khối lượng riêng của một chất lỏng không thay đổi
  Khối lượng riêng của một chất lỏng tăng
  Khối lượng riêng của một chất lỏng giảm
  Khối lượng riêng của một chất lỏng thoạt đầu giảm, rồi sau đó mới tăng.
  CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT
  S? n? vì nhi?t c?a nu?c r?t d?c bi?t. Khi tang nhi?t d? t? 00C d?n 40C thì nu?c co l?i ch? không n? ra. Ch? khi tang nhi?t d? t? 40C tr? lên, nu?c m?i n? ra. Vì vậy, ở 40C nước có trọng lượng riêng lớn nhất.


  ♣ ÔÛ nhöõng xöù laïnh, veà muøa ñoâng, lôùp nöôùc
  ôû 40C naëng nhaát, neân chìm xuoáng ñaùy hoà.
  Nhôø ñoù, caù vaãn soáng ñöôïc ôû ñaùy hoà, trong
  khi treân maët hoà, nöôùc ñaù ñoùng thaønh lôùp
  baêng daøy.
  Ngày 03 tháng 02 năm 2009
  BÀI 19 : SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG
  1. Thí nghiệm :
  2. Trả lời câu hỏi :
  C1
  C2
  C3
  - Chất lỏng nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi
  Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt không giống nhau
  3. Rút ra kết luận :
  4. Vận dụng :
  C6 :
  C7 :
  DẶN DÒ :
  + Học bài và tìm các ví dụ thực tế, giải thích một số hiện tượng liên quan đến sự nở vì nhiệt của chất lỏng.
  + Chuẩn bị BÀI 20 : S? N? VÌ NHI?T C?A CH?T KHÍ
  + Làm lại các bài tập từ bài 19.2 đến bài 19.6 sách bài tập.
  GHI NHỚ :
  CHẤT LỎNG NỞ RA KHI NÓNG LÊN CO LẠI KHI LẠNH ĐI
  CÁC CHẤT LỎNG KHÁC NHAU NỞ VÌ NHIỆT KHÁC NHAU


  Bài Học Đến Đây Là Kết Thúc

  Chân Thành Cảm Ơn Quý Thầy Cô & Tập Thể Lớp 6 A

   
  Gửi ý kiến