Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 12. Sự nổi

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trang Văn Nam
  Người gửi: Trần Ngọc Dinh
  Ngày gửi: 08h:58' 11-02-2011
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 62
  Số lượt thích: 0 người
  ?Giáo viên: Trang Văn Nam?
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ

  VỀ TRƯỜNG THAM DỰ HỘI GIẢNG
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu hỏi:
  - Nêu đặc điểm của lực đẩy Ác-si-mét (điểm đặt, phương và chiều, độ lớn). Viết công thức tính lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên một vật nhúng chìm trong chất lỏng.
  ĐÁP ÁN:
  Lực đẩy Ác-si-mét có:
  + Điểm đặt lên vật.
  + Phương thẳng đứng, chiều hướng từ dưới lên trên.
  + Độ lớn bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
  Công thức: FA = d.V
  Trong đó: d là trọng lượng riêng của chất lỏng, (N/m3); V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, (m3).
  Tiết 14 - Bài 12
  C1:
  + Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào?
  + Phương và chiều của chúng có giống nhau không?
  I.ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM.
  Trọng lực P có phương thẳng đứng, chiều hướng từ trên xuống dưới.
  Lực đẩy Ác-si-mét FA có phương thẳng đứng, chiều hướng từ dưới lên trên.
  C1. Một vật ở trong chất lỏng chịu tác dụng của hai lực:
  I.ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM:
  C2. Ba trường hợp xảy ra đối với trọng lượng (P) của vật và độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét (FA):
  P > FA
  VẬT SẼ .
  P = FA
  VẬT SẼ .
  P < FA
  VẬT SẼ .
  I.ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM.
  C2. Ba trường hợp xảy ra đối với trọng lượng (P) của vật và độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét (FA):
  P > FA
  VẬT CHÌM
  P
  FA
  P = FA
  VẬT LƠ LỬNG
  P < FA
  VẬT NỔI
  I.ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM.
  Kết luận: Nhúng một vật vào chất lỏng thì:
  + Vaät chìm xuoáng khi troïng löôïng (P) lôùn hôn löïc ñaåy AÙc-si-meùt (FA): P > FA
  + Vaät lô löûng khi troïng löôïng (P) baèng löïc ñaåy AÙc-si-meùt (FA): P = FA
  + Vaät noåi leân khi troïng löôïng (P) nhoû hôn löïc ñaåy AÙc-si-meùt (FA): P < FA
  I.ĐIỀU KIỆN ĐỂ VẬT NỔI, VẬT CHÌM:
  II. ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
  KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG
  CỦA CHẤT LỎNG:
  Trả lời: Miếng gỗ thả vào nước nổi lên vì:
  Pgỗ < FA

  (trọng lượng riêng của miếng gỗ nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước)
  C3. T?i sao mi?ng gỗ th? trong nu?c l?i n?i?
  C4. Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-si-mét FA có bằng nhau không? Tại sao?
  Trả lời: Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác-si-mét bằng nhau vì khi đó miếng gỗ đang đứng yên nên nó chịu tác dụng của hai lực cân bằng: Pgỗ= FA
  II.ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
  KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG
  CỦA CHẤT LỎNG:
  NỘI DUNG THẢO LUẬN
  + Khi vật nổi lên đại lượng nào thay đổi?
  + Đại lượng đó thay đổi như thế nào?
  (tăng hay giảm)
  + Đại lượng đó được tính như thế nào?

  II.ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
  KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG
  CỦA CHẤT LỎNG:
  C5. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét được tính bằng biểu thức : FA = d.V, trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì ? Trong các câu sau câu nào không đúng?
  A./ V là thể tích phần nước bị miếng gỗ chiếm chỗ.
  B./ V là thể tích của cả miếng gỗ.
  C./ V là thể tích của phần miếng gỗ chìm trong nước.
  D./ V là thể tích phần gạch chéo trong hình.
  II.ĐỘ LỚN CỦA LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT
  KHI VẬT NỔI TRÊN MẶT THOÁNG
  CỦA CHẤT LỎNG.
  KẾT LUẬN
  Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét: FA = d.Vc, trong đó:
  + Vc là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng (không phải thể tích của vật), đơn vị m3.
  + d là trọng lượng riêng của chất lỏng, đơn vị N/m3.
  III. VẬN DỤNG.
  C6. Biết P = dv.Vv (trong đó dv là trọng lượng riêng của chất làm vật, Vv là thể tích của vật) và FA = dl.V (trong đó dl là trọng lượng riêng của chất lỏng), hãy chứng minh rằng nếu vật là một khối đặc nhúng ngập vào trong chất lỏng thì :
  Vật sẽ chìm xuống khi : dv > dl
  Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi : dv = dl
  Vật sẽ nổi trên mặt chất lỏng khi : dv < dl
  Trả lời: Khi vật là một khối đặc nhúng ngập trong chất lỏng thì:
  Vv = V
  V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
  - Khi vật chìm:
  P > FA ? dv.V > dl.V ? dv > dl
  - Khi vật lơ lửng:
  P = FA ? dv.V = dl.V ? dv = dl
  - Khi vật nổi lên mặt chất lỏng:
  P < FA ? dv.V < dl.V ? dv < dl
  III. VẬN DỤNG.
  C7. Hãy giúp Bình trả lời An trong phần mở bài, biết rằng con tàu không phải là một khối thép đặc mà có nhiều khoang rỗng.
  Hòn bi thép chìm là vì trọng lượng riêng của nó lớn hơn trọng lượng riêng của nước (dV>dl).
  Tàu thép nổi là vì trọng lượng riêng trung bình của tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước (dV < dl).
  C8. Thả một hòn bi thép vào thủy ngân thì bi thép nổi hay chìm? Tại sao?
  Ta có:
  dThép = 78.000 N/m3

  dThủy ngân = 136.000 N/m3

  vì dThép < dThủy ngân

  Nên khi thả hòn bi thép vào thủy ngân hòn bi thép sẽ nổi.

  C9: Điền các dấu thích hợp vào chỗ trống:
  FAM FAN

  FAM PM

  FAN PN

  PM PN
  =
  <
  =
  >
  Dặn dò và hướng dẫn về nhà:
  + Học thuộc phần ghi nhớ (hệ thống kiến thức bằng sơ đồ).
  + Làm tất cả các bài tập trong sách bài tập (chú ý khi vật nổi thì P = FA)
  + Tìm hiểu trước bài 13 và 14 (Công cơ học, Định luật về công).

  ?Giáo viên: Trang Văn Nam?
  CẢM ƠN

  QUÝ THẦY CÔ

  VỀ TRƯỜNG THAM DỰ
   
  Gửi ý kiến