Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 13. Máy cơ đơn giản

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Lê Xao
  Người gửi: Lê Văn Xao (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:06' 04-12-2010
  Dung lượng: 39.9 MB
  Số lượt tải: 140
  Số lượt thích: 0 người
  giờ học vật lý lớp 9
  THCS GUNG RÉ
  ĐIỆN NĂNG - CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN
  GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : LÊ VĂN XAO TRƯỜNG THCS GUNG RÉ
  Trường THCS GungRé
  Phòng giáo dục Di Linh
  KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH
  HỌC NỮA - HỌC MÃI
  Hình ảnh
  này cho các
  em biết
  đây là địa
  danh nào
  trên thế
  giới ? Vì
  sao em
  biết ?
  Đây là hiện tượng gì ?
  Hiện tượng
  băng tan
  liên quan
  đến hiện
  tượng vật
  lý mà các
  em sẽ
  học trong
  bài hôm
  nay.
  GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : LÊ VĂN XAO TRƯỜNG THCS GUNG RÉ
  Tiết 28 : SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
  800C
  1000c
  00c
  300c
  Tiết 28 : SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
  I. Sự nóng chảy
  1.Phân tích kết quả thí nghiệm
  600C
  ĐÈN CỒN
  BÌNH NƯỚC
  ỐNG NGHIỆM
  NHIỆT KẾ
  BĂNG PHIẾN TÁN NHỎ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  0
  60
  63
  66
  69
  72
  75
  77
  79
  80
  81
  82
  Thời gian (phút)
  Nhiệt độ (0C)
  86
  84
  Tiết 28 : SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
  I. Sự nóng chảy
  1.Phân tích kết quả thí nghiệm
  - Hãy đọc mục  SGK .
  -Trục nằm ngang biểu diễn đại lương vật lý nào ?
  -Người ta biểu diễn thời gian như thế nào ?
  -Người ta biểu diễn nhiệt độ như thế nào ?
  -Trục thẳng đứng biểu diễn đại lượng vật lý nào ?
  -Làm thế nào để được đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian
  -Hãy quan sát cách vẽ .
  -Hãy vẽ các điểm còn lại .
  Tiết 28 : SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
  I. Sự nóng chảy
  1.Phân tích kết quả thí nghiệm
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  0
  60
  63
  66
  69
  72
  75
  77
  79
  80
  81
  82
  Nhiệt độ (0C)
  86
  84
  Hãy đọc C1 sau đó quan sát vào đường biểu diễn vừa vẽ trả lời C1.
  C1: -Nhiệt độ của băng phiến tăng dần . - Đoạn thẳng nằm nghiêng .
  Thời gian (phút)
  Tiết 28 : SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
  I. Sự nóng chảy
  1.Phân tích kết quả thí nghiệm
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  0
  60
  63
  66
  69
  72
  75
  77
  79
  80
  81
  82
  Nhiệt độ (0C)
  86
  84
  C2: Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy ? Lúc này băng phiến tồn tại ở những thể nào ?
  C1: - Nhiệt độ của băng phiến tăng dần . ………… - Đoạn thẳng nằm nghiêng .
  C2: - 800C. …………… -Thể rắn và lỏng .
  Thời gian (phút)
  Tiết 28 : SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
  I. Sự nóng chảy
  1.Phân tích kết quả thí nghiệm
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  0
  60
  63
  66
  69
  72
  75
  77
  79
  80
  81
  82
  Nhiệt độ (0C)
  86
  84
  C2: - 800C. - Thể rắn và lỏng
  Hãy đọc C3 sau đó quan sát vào đường biểu diễn vừa vẽ trả lời C3.
  C3: - Không thay đổi - Đoạn thẳng nằm ngang .
  C1: - Nhiệt độ của băng phiến tăng dần . ………… - Đoạn thẳng nằm nghiêng .
  Thời gian (phút)
  Tiết 28 : SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
  I. Sự nóng chảy
  1.Phân tích kết quả thí nghiệm
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  0
  60
  63
  66
  69
  72
  75
  77
  79
  80
  81
  82
  Nhiệt độ (0C)
  86
  84
  C3: - Không thay đổi. - Đoạn thẳng nằm ngang .
  Hãy đọc C4 sau đó quan sát vào đường biểu diễn vừa vẽ trả lời C4.
  C4: - Nhiệt độ của băng phiến tăng. - Đoạn thẳng nằm nghiêng .
  C2: - 800C - Thể rắn và lỏng
  C1: - Nhiệt độ của băng phiến tăng dần . ………… - Đoạn thẳng nằm nghiêng .
  Thời gian (phút)
  Tiết 28 : SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
  I. Sự nóng chảy
  1.Phân tích kết quả thí nghiệm
  C4: - Nhiệt độ của băng phiến tăng. - Đoạn thẳng nằm nghiêng .
   2.Rút ra kết luận .
  C5: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau :
  a- Băng phiến nóng chảy ở (1)…………..
  nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến
  b- Trong thời gian nóng chảy ,nhiệt độ của băng phiến (2)……………………..
  800
  800C
  s
  700C
  S
  900C
  s
  thay đổi
  Không thay đổi
  không thay đổi
  C3: - Không thay đổi. - Đoạn thẳng nằm ngang .
  C2: - 800C. - Thể rắn và lỏng
  C1: - Nhiệt độ của băng phiến tăng dần - Đoạn thẳng nằm nghiêng .
  Tiết 28 : SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
  I. Sự nóng chảy
  1.Phân tích kết quả thí nghiệm
  NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY CỦA
  MỘT SỐ CHẤT
  C4: - Nhiệt độ của băng phiến tăng. - Đoạn thẳng nằm nghiêng .
  C3: - Không thay đổi. - Đoạn thẳng nằm ngang .
  C2: - 800C. - Thể rắn và lỏng
  C1: - Nhiệt độ của băng phiến tăng dần - Đoạn thẳng nằm nghiêng .
   2.Rút ra kết luận .
  C5: a- (1) 800C b- (2) không thay đổi
  Tiết 28 : SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
  I. Sự nóng chảy
  1.Phân tích kết quả thí nghiệm
  Sự nóng chảy là gì ?
  *Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy .
  NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY CỦA MỘT SỐ CHẤT
  C4: - Nhiệt độ của băng phiến tăng. - Đoạn thẳng nằm nghiêng .
  C3: - Không thay đổi. - Đoạn thẳng nằm ngang .
  C2: - 800C. - Thể rắn và lỏng
  C1: - Nhiệt độ của băng phiến tăng dần - Đoạn thẳng nằm nghiêng .
   2.Rút ra kết luận .
  C5: a- (1) 800C b- (2) không thay đổi
  Tiết 28 : SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
  I. Sự nóng chảy
  1.Phân tích kết quả thí nghiệm
  NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY CỦA MỘT SỐ CHẤT
  Các chất có nóng chảy ở nhiệt độ xác định không ? Nhiệt độ đó gọi là gì ?Các chất khác nhau có nhiệt độ nóng chảy như thế nào ?
  *Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy .
  C4: - Nhiệt độ của băng phiến tăng. - Đoạn thẳng nằm nghiêng .
  C3: - Không thay đổi. - Đoạn thẳng nằm ngang .
  C2: - 800C. - Thể rắn và lỏng
  C1: - Nhiệt độ của băng phiến tăng dần - Đoạn thẳng nằm nghiêng .
   2.Rút ra kết luận .
  C5: a- (1) 800C b- (2) không thay đổi
  Tiết 28 : SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC
  I. Sự nóng chảy
  1.Phân tích kết quả thí nghiệm
  *Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy .
  * Phần lớn các chất nóng chảy ở nhiệt độ xác định . Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy .Các chất khác nhau có nhiệt độ nóng chảy khác nhau .
  * Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi .
  Ghi nhớ
  Trong suốt thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật có thay đổi không ?
  ?
  C4: - Nhiệt độ của băng phiến tăng. - Đoạn thẳng nằm nghiêng .
  C3: - Không thay đổi. - Đoạn thẳng nằm ngang .
  C2: - 800C. - Thể rắn và lỏng
  C1: - Nhiệt độ của băng phiến tăng dần - Đoạn thẳng nằm nghiêng .
   2.Rút ra kết luận .
  C5: a- (1) 800C b- (2) không thay đổi
  ? Sự nóng lên của Trái Đất có ảnh hưởng gì tới cuộc sống của con người trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng ?
  ? Để giảm thiểu tác hại của việc mực nước biển dâng cao con người phải làm gì ?
  - Sự nóng lên của Trái Đất làm băng ở hai địa cực tan ra nó làm cho mực nước biển dâng cao (tốc độ dâng mực nước biển trung bình hiện nay là 5cm/10 năm). Mực nước biển dâng cao có nguy cơ nhấn chìm nhiều khu vực đồng bằng ven biển trong đó có đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.
  - Để giảm thiểu tác hại của việc mực nước biển dâng cao, các nước trên thế giới (đặc biệt là các nước phát triển) cần có kế hoạch cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính (là nguyên nhân gây ra tình trạng Trái Đất nóng lên).
  `
  HIỆN TƯỢNG NÓNG CHẢY TRONG TỰ NHIÊN
  HIỆN TƯỢNG NÓNG CHẢY TRONG ĐỜI SỐNG
  Học kỹ nội dung bài học hôm nay.
  Hãy dự đoán xem trong thí nghiệm hình 24.1 nếu ngừng đun (để nguội) thì hiện tượng gì xảy ra đối với băng phiến?
  Bài học đã kết thúc
  CHÚC CÁC EM H.S SỨC KHỎE-HỌC TỐT
  GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : LÊ VĂN XAO TRƯỜNG THCS GUNG RÉ
  CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI - XIN CẢM ƠN !
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Start
  Câu 3: Quan sát đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước đá theo thời gian khi nóng chảy .Hãy cho biết nhiệt độ nóng chảy của nước đá là bao nhiêu ?
  A. 40C
  B. -60C
  C. 00C
  Trả lời
  TL
  Câu 4: Dựa vào đường biểu diễn sự thay
  đổi nhiệt độ của nước đá theo thời
  gian khi nóng chảy .Hãy cho biết từ phút thứ 2
  đến phút thứ 6 nước đá tồn tại ở thể nào ?
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  Start
  GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : LÊ VĂN XAO TRƯỜNG THCS GUNG RÉ
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓