Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sở GD&ĐT TP HCM
  Người gửi: Nguyễn Hoàng Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:06' 08-07-2011
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 132
  Số lượt thích: 0 người

  TRƯỜNG THCS LẠC LONG QUÂN
  SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC (TT)
  Tiết 29 - Bài 25
  Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.
  1.Thế nào là sự nóng chảy ?
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:
  a) Nước đá nóng chảy ở (1) ………. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của nước đá
  b) Trong thời gian nóng chảy ,nhiệt độ của Nước đá (2)…………………..
  -
  -
  0 0C
  Không thay đổi
  Thay đổi
  100 0C
  80 0C
  ,
  ,
  ,
  ;
  Đường
  biểu diễn
  sự thay đổi
  nhiệt độ
  của
  băng phiến
  theo
  thời gian
  trong
  quá trình
  băng phiến
  nóng chảy
  Nhiệt độ
  (0C)
  II. SỰ ĐÔNG ĐẶC
  1. Dự đoán :
  Tiết : 29
  SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC (TT)
  Hướng dẫn làm thí nghiệm như bài 24
  Băng phiến được là nóng chảy và đang dun nóng ở nhiệt độ 880C
  Cho học sinh quan sát hiện tượng xảy ra : lưu ý sự chuyển thể của băng phiến trong khi làm nguội .
  Quan sát Hình 24.1 và nêu dụng cụ thí nghiệm

  + 01gia th nghieôm.
  + 02 kép ván naíng
  + 01kieăng un,li un
  + 01coâc thuy tinh
  + 01 oâng nghieôm ,1 nhieôt keâ
  + 01dỉn c?n
  +Baíng phieân tan nho, nc.
  Dụng cụ thí nghiệm ở hình 24.1
  - Khi không đun nóng, nhiệt độ băng phiến giảm dần, băng phiến chuyển từ thể lỏng sang thể rắn (đông đặc).
  Sau khi đông đặc, nhiệt độ băng phiến tiếp tục giảm.
  Hãy dự đoán điều gì sẽ xảy ra đối với băng phiến khi thôi không đun nóng và để băng phiến nguội dần
  - Cứ Sau 1 phút lại ghi nhiệt độ và thể của băng phiến cho tới khi nhiệt độ của băng phiến giảm tới 600C.
  - Đun băng phiến như thí nghiệm hình 24.1 lên tới 90 0C tắt đèn cồn.
  - Lấy ống nghiệm ra khỏi nước nóng để băng phiến nguội dần đến 86 0c. Ghi nhiệt độ và thể của băng phiến
  Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra dự đoán
  +Ta được bảng 25.1
  BẢNG 25.1 : Bảng nhiệt độ và thể của băng phiến trong quá trình để nguội
  Đường
  biểu diễn
  sự thay đổi
  nhiệt độ
  của
  băng phiến
  theo
  thời gian
  trong
  quá trình
  băng phiến
  đông đặc
  Nhiệt độ (0C)
  Thời gian
  (phút)
  Căn cứ vào đường biểu diễn thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi C1 , C2 , C3.
  C1 :
  C2 , C3 :
  đến 800 C băng phiến bắt đầu đông đặc
  Thời gian
  Yêu cầu
  Từ phút 0 đến phút thứ 4
  Từ phút 4 đến phút thứ 7
  Từ phút 7 đến phút thứ 15
  Dạng của đường biểu diễn
  Nhiệt độ băng phiến thay đổi
  Thể của băng phiến
  Nằm nghiêng
  Nằm ngang
  Không đổi
  Nằm nghiêng
  Giảm
  Lỏng và Rắn
  Lỏng
  Giảm
  R?n
  3. Rút ra kết luận :
  a. Băng phiến đông đặc ở (1) ………… Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2) ……… nhiệt độ nóng chảy .
  b. Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3) ……………….
  800 C
  bằng
  không thay đổi
  C4. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống của các câu sau :
  - 70 0C , 80 0C, 90 0C
  - Bằng , lớn hơn , nhỏ hơn
  - Thay đổi , không thay đổi
  Bảng nhiệt độ nóng chảy của một số chất
  1. Băng phiến ở trạng thái nào khi nó ở 200C , 800C , 850C ?
  2. Thả một thỏi chì và một thỏi đồng vào bạc đang nóng chảy. Hỏi chúng có bị nóng chảy không ? Vì sao ?
  - Chì bị nóng chảy vì nhiệt độ nóng chảy của chì (327 0C) nhỏ hơn nhiệt độ nóng chảy của bạc(960oC)
  - Đồng không bị nóng chảy vì đồng có nhiệt độ nóng chảy (1083 oC) lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của bạc (960oC).
  Bài tập vận dụng

  C5 : Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào ? Hãy mô tả söï thay đổi nhiệt ñoä và thể của chất đó khi nóng chảy ?
  Nhiệt độ 0C
  Thời gian ( phút )
  Nhiệt độ (0C)
  Thời gian ( phút )
  Thời gian
  Yêu cầu
  Từ phút 0 đến phút thứ 1
  Từ phút 1 đến phút thứ 4
  Từ phút 4 đến phút thứ 7
  Dạng đường biểu diễn
  Sự thay đổi nhiệt độ nước đá
  Thể của nước đá
  Nằm nghiêng
  Nằm nghiêng
  Nằm ngang
  Tăng lên
  Tăng lên
  Không đổi
  Rắn
  Rắn và lỏng
  Lỏng
  Hình bên là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước
  C6 . Việc đúc tượng đồng có những quá trình chuyển thể nào của dồng ?
  Trả lời C6: Trong việc đúc tượng đồng, đầu tiên người ta nấu cho đồng nóng chảy (Từ thể rắn sang thể lỏng), đổ đồng vào khuôn và làm nguội để đồng chuyển từ thể lỏng sang thể rắn . Tức là quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc.
  Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống :
  Hình trên là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất rắn . Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống .
  Ở nhiệt độ nào chất rắn bắt đầu nóng chảy : (1) ……….
  Chất rắn này là chất gì ? (2) ………………….
  Để đưa chất rắn từ 600C tới nhiệt độ nóng chảy cần bao nhiêu thời gian ? (3) …….
  Thời gian chất rắn nóng chảy là bao nhiêu phút ?(4) ……………
  Sự đông đặc bắt đầu từ phút thứ mấy ? (5) ……………………
  Thời gian đông đặc kéo dài bao nhiêu phút ? (6) ………………….
  800 C
  Băng phiến
  4 phút
  2 phút
  phút thứ 13
  5 phút
  ;
  ;
  ;
  900 C
  ;
  ;
  6 phút
  Dặn dò

  Làm bài tập : 24-25.1đến 24-25 .6 ( sách bài tập )
  Chuẩn bị bài mới: “ sự bay hơi và sự ngưng tụ”
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓