Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trình Hữu Dương
  Người gửi: Trình Hữu Dương (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:29' 15-08-2010
  Dung lượng: 851.3 KB
  Số lượt tải: 205
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI 2
  SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ
  SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU
  1. Nh?ng cu?c phât ki?n d?a l
  Em hêy quan sât b?c tranh sau:
  Kinh t? phât tri?n, nhu c?u trao d?i hăng ha ngăy căng l?n.=>D?n d?n câc cu?c phât ki?n d?a l.
  swf
  Em hêy quan sât câc cu?c phât ki?n d?a l tiíu bi?u vă tr? l?i cđu h?i:
  Hêy k? tín câc cu?c phât ki?n d?a l tiíu bi?u?
  Câc cu?c phât ki?n d?a l l?n:
  + C. C-lm-p; Va- x c- d? - ga- ma; Ma-gie-lan.
  H? qu?:
  + Thc d?y thuong nghi?p phât tri?n , mang l?i ngu?n l?i kh?ng l? cho giai c?p tu s?n.
  Theo em câc cu?c phât ki?n d?a l s? mang l?i k?t qu? g cho Chđu Đu?
  BÀI 2
  SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ
  SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU
  1. Nh?ng cu?c phât ki?n d?a l
  2. S? hnh thănh ch? nghia tu b?n ? Chđu Đu:
  Theo di tm hi?u thng tin trong sâch giâo khoa
  + Sau khi tm ra câc vng d?t m?i t?ng l?p qu t?c vă thuong nhđn lăm g?
  Qu t?c thuong nhđn tang cu?ng bc t?t cu?p do?t c?a c?i ? câc thu?c d?a.
  M? r?ng s?n xu?t , bc l?t s?c lao d?ng
  Giai c?p tu s?n lăm th? năo d? c d?i ngu cng nhđn lăm thuí?
  T? ch?c b?t n l? da den lăm thuí ? d?n di?n x nghi?p
  ? trong nu?c th cu?p do?t ru?ng d?t du?i ra kh?i lênh d?a, h? ph?i di lăm thuí.
  a. S? ra d?i giai c?p tu s?n
  b. Giai c?p v s?n hnh thănh
  => Ch? nghia tu b?n du?c hnh thănh
  Em c nh?n x ĩt g v? s? hnh thănh ch? nghia tu b?n?
  BÀI 2
  SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ
  SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU
  1. Nh?ng cu?c phât ki?n d?a l
  2. S? hnh thănh ch? nghia tu b?n ? Chđu Đu:
  a. S? ra d?i giai c?p tu s?n
  b. Giai c?p v s?n hnh thănh
  C?ng c?:
  1
  May m?n
  7
  May m?n
  3
  5
  6
  May m?n
  9
  Do phât tri?n kinh t? vă khoa h?c ki thu?t lă nguín nhđn d? d?n câc cu?c phât ki?n d?a l , dng hay sai?
  Câc nhă thâm hi?m dê dng lo?i tău năo d? ti?n hănh câc cu?c phât ki?n d?a l?
  Giai c?p tu s?n du?c hnh thănh t? t?ng l?p năo?
  Giai c?p cng nhđn du?c hnh thănh t? giai t?ng năo?
  D? c n?n s?n xu?t l?n giai c?p tu s?n c?n ph?i c ngu?n v?n l?n vă l?c lu?ng lao d?ng lăm thuí dng hay sai?
  Giai c?p tu s?n c du?c c?a c?i kh?ng l? lă nh? nh?ng th? do?n năo?
  2
  4
  8
  1
  2
  3
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓