Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 42. Thấu kính hội tụ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hán Cương (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:49' 22-03-2011
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 25
  Số lượt thích: 0 người
  Thể nghiệm chuyên đề
  vật lý 9
  ---------*0*--------

  Trường THCS Van Bỏn
  Kiểm tra bài cũ:
  Câu 1:Nªu kÕt luËn vÒ mối quan hÖ gi÷a gãc tíi vµ gãc
  khóc x¹ khi tia s¸ng truyÒn tõ kh«ng khÝ vµo các môi
  trường trong suốt khác?
  Khi tia sáng truyền từ không khí sang cỏc mụi tru?ng
  trong su?t r?n, l?ng khỏc nhau:

  + Góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới
  + Góc tới tăng (giảm) góc khúc xạ cũng tăng (giảm)
  + Góc tới bằng 0o thì góc khúc xạ cũng bằng 0o

  Câu 2: Chiếu một tia sáng từ không khí vào thủy tinh với góc tới bằng 600 thì
  Góc khúc xạ lớn hơn 600
  Góc khúc xạ bằng 600
  Góc khúc xạ nhỏ hơn 600
  Cả A,B,C đều sai
  Bạn Kiên: Cậu dùng loại kính gì mà hứng ánh
  sáng mặt trời mà lại đốt cháy được
  miếng giấy trên sân như vậy
  Bạn Long: Anh tớ bảo đó là thấu kính hội tụ.
  Bạn Kiên: Thấu kính hội tụ là gì nhỉ?
  Tiết 46 - bài 42: thấu kính hội tụ
  I - đặc điểm của thấu kính hội tụ
  1. thí nghiệm
  ? Tiến hành thí nghiệm
  + Bố trí thí nghiệm như hình vẽ
  + Chiếu chùm sáng tới song song theo phương vuông góc với mặt một thấu kính hội tụ
  Quan sát hiện tượng
  Tiết 46 - bài 42: thấu kính hội tụ
  I - đặc điểm của thấu kính hội tụ
  1. thí nghiệm
  C1: Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính là chùm hội tụ
  C1: Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm gì mà người ta gọi nó là thấu kính hội tụ
  Tia sáng đi tới thấu kính gọi là tia tới.
  Tia khúc xạ ra khỏi thấu kính gọi là tia ló
  C2: Hãy chỉ ra tia tới, tia ló trong thí nghiệm ở hình trên
  2. Hình dạng của thấu kính hội tụ
  C3: Tìm hiểu, so sánh độ dày phần
  rìa so với phần giữa của thấu kính
  hội tụ dùng trong thí nghiệm
  C3: Phần rìa của thấu kính hội tụ mỏng hơn phần giữa
  Thấu kính hội tụ thường được làm bằng vật liệu như thế nào?
  Thấu kính được làm bằng vật liệu trong suốt
  (Thường là Thủy tinh hoặc Nhựa)
  Tiết diện của một số thấu kính hội tụ bị cắt theo một mặt phẳng vuông góc với mặt thấu kính được mô tả trên hình 42.3a, b, c
  * Ký hiệu:
  Dạng hình học của mỗi loại thấu kính a,b,c khác nhau nhưng chúng có điểm gì giống nhau?
  Qua phần này ta có thể rút ra được những nhận xét gì về thấu kính hội tụ
  + Thấu kính hội tụ được làm bằng vật liệu trong suốt
  (thường là Thủy tinh họăc Nhựa)
  + Phần giữa của thấu kính hội tụ dày hơn phần rìa của
  thấu kính đó.
  + Tia sáng tới thấu kính gọi là tia tới, tia khúc xạ ra
  khỏi thấu kính gọi là tia ló.
  + Chùm tia tới song song theo phương vuông góc
  với mặt thấu kính, cho chùm tia ló gặp nhau tại
  một điểm.
  Tiết 46 - bài 42: thấu kính hội tụ
  I - đặc điểm của thấu kính hội tụ
  1. thí nghiệm
  2. Hình dạng của thấu kính hội tụ
  Ii -trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự của
  Thấu kính hội tụ
  1. Trục chính
  C4:Quan sát lại thí nghiệm ở hình
  42.2 và cho biết, trong 3 tia sáng
  tới thấu kính, tia nào qua thấu
  kính truyền thẳng không bị đổi
  hướng? Tìm cách kiểm tra điều này.
  Trong các tia tới vuông góc với mặt thấu kính hội
  tụ, có một tia cho tia ló truyền thẳng không đổi
  hướng.Tia này trùng với một đường thẳng được gọi
  là trục chính ( ) của thấu kính.
  2. Quang tâm
  Trục chính của thấu kính hội tụ đi
  qua một điểm O trong thấu kính mà mọi tia
  sáng tới điểm này đều truyền thẳng, không đổi
  hướng. Điểm O gọi là Quang tâm
  của thấu kính.
  3. Tiêu điểm
  C5: Quan sát lại thí nghiệm ở hình 42.2 và cho biết điểm hội tụ F của chùm tia ló nằm trên đường thẳng chứa tia tới nào? Hãy biểu diễn chùm tia tới và chùm tia ló trong thí nghiệm này trên hình bên.
  C6: Vẫn thí nghiệm trên, Nếu chiếu chùm tia tới vào mặt bên kia của thấu kính thì chùm tia ló có đặc điểm gì?

  O
  Một chùm tia tới song song với trục chính của TKHT cho chùm tia ló hội tụ tại một điểm F nằm trên trục chính. Điểm đó gọi là Tiêu điểm của thấu kính hội tụ.
  Tiêu điểm nằm cùng phía hay khác phía với chùm tia tới?
  Mỗi thấu kính có mấy tiêu điểm? Các tiêu điểm này có đặc điểm như thế nào?
  * Mỗi thấu kính có 2 tiêu điểm F
  và F` nằm về hai phía của thấu
  kính, cách đều quang tâm O
  4. Tiêu cự
  Khoảng cách từ quang tâm đến mỗi tiêu điểm gọi là tiêu cự của thấu kính
  Of = of` = f
  Nếu tia tới đi qua tiêu điểm thì tia ló có đặc điểm gì?
  Qua phần này chúng ta cần nắm những vấn đề gì?
  Qua phần này chúng ta phải hiểu được thế nào là:
  + Trục chính
  + Quang tâm
  + Tiêu điểm
  + Tiêu cự
  + Cách vẽ 3 tia sáng đặc biệt qua TKHT
  Qua bài học này ta cần nắm những đơn vị kiến thức nào?
  * Thấu kính hội tụ thường có phần rìa mỏng hơn phần giữa.
  * Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính
  hội tụ cho chùm tia ló hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.
  * Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:
  + Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng
  theo phương của tia tới.
  + Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm.
  + Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.
  Iii - Vận dụng
  C7: Trên hình 42.6 có vẽ thấu kính hội tụ, quang tâm O, trục chính
  Hai tiêu điểm F, F`, các tia tới 1, 2, 3. Hãy vẽ tia ló của các tia này
  C7:
  C8: Trả lời câu hỏi bạn Kiên nêu ra ở phần mở bài
  C8: Thấu kính hội tụ là thấu kính
  có phần rìa mỏng hơn phần giữa
  Nếu chiếu một chùm sáng tới
  Song song với trục chính của
  thấu kính hội tụ thì chùm tia ló
  sẽ hội tụ tại tiêu điểm của
  Thấu kính.
  Có thể em chưa biết
  1. Những kết luận về đường truyền của tia sáng
  qua thấu kính hội tụ sẽ càng đúng khi thấu kính
  có bề dày phần giữa càng nhỏ (Thấu kính mỏng)
  và khi tia sáng lệch càng ít so với trục chính.
  2. Trục chính cắt thấu kính ở hai điểm trên hai mặt
  của thấu kính. Đối với thấu kính mỏng có thể coi
  hai điểm đó trùng nhau, đó là quang tâm của thấu
  kính. Trên hình ta chỉ vẽ trục chính cắt thấu kính
  tại một điểm.
  Dùng băng (Nước đá) để lấy lửa
  Trong cuốn tiểu thuyết: "Cuộc du lịch của viên thuyền trưởng
  Hát-tê-rát" của GiuynVec-nơ, khi đoàn du lịch bị mất bật lửa, cả đoàn
  lâm vào cảnh thiếu lửa trong những ngày cực lạnh ở -48oC. Một thành
  viên trong đoàn, chỉ với chiếc rìu, con dao nhỏ và đôi bàn tay, đã lấy
  một tảng băng nước ngọt, đường kính khoảng 30cm, chế tạo được
  một thấu kính hội tụ trong suốt chẳng khác gì thấu kính pha lê.
  Dưới ánh nắng mặt trời, ông đưa thấu kính đó ra hứng các tia nắng
  lên bùi nhùi, chỉ vài phút sau bùi nhùi bốc cháy.
  Câu chuyện này không hoàn toàn là hoang đường. Thí nghiệm đốt
  cháy gỗ bằng một thấu kính băng đã tiến hành thành công lần đầu
  tiên ở Anh vào năm 1763.
  Bài tập
  Cho một thấu kính hội tụ và hai tia ló như hình bên. Hãy dựng tia tới tương ứng với mỗi tia ló
  Bài tập 1:
  Bài tập 2:
  Cho hai tia ló của hai tia tới song song với trục chính như hình bên. Hãy vẽ thấu kính, trục chính và quang tâm O
  O
   
  Gửi ý kiến