Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 20. Tỉ khối của chất khí

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Tất Thắng (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:58' 31-10-2010
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 299
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
  MÔN HĨA HỌC LỚP 8
  Giáo viên thực hiện: Nguy?n Tất Thắng
  Tru?ng THCS Bình Son
  HÓA HỌC 8

  TÆ KHOÁI CUÛA CHAÁT KHÍ

  1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.
  MA : Khối lượng mol của khí A.
  MB : Khối lượng mol của khí B.

  Từ công thức (1), rút ra biểu thức tính MA,, MB .
  (1)
  Hình 1
  Hình 2
  BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
  Em hãy dùng những từ sau :
  , hoặc để điền vào các chỗ trống sau:
  dA/B>1: Khí A ………….. khí B
  dA/B<1: Khí A ………….. khí B
  dA/B=1: Khí A …………..khí B
  n?ng hon
  nh? hon
  b?ng
  Bài tập 1: Cho biết khí CO2, khí O2 nặng hay nhẹ hơn khí H2 bao nhiêu lần?
  Lời gải :
  - Khí CO2 n?ng hon khí H2 22 l?n
  - Khí O2 n?ng hon khí H2 16 l?n
  K?t lu?n:
  1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.
  MA : Khối lượng mol của khí A.
  MB : Khối lượng mol của khí B.

  (1)
  Chú ý:
  BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
  Bài tập 2: Hãy điền các số thích hợp vào ô trống ở bảng sau:
  32
  44
  8
  32
  Cho biết khí A trong các trường hợp 1, 2, 3, 4 có thể là các khí nào trong các khí sau đây?
  CO2; SO2; O2; Cl2; CH4; SO3
  SO2
  CO2
  CH4
  O2
  1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.
  MA : Khối lượng mol của khí A.
  MB : Khối lượng mol của khí B.

  (1)
  2
  Khinh khí c?u
  BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
  2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?
  1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.
  MA : Khối lượng mol của khí A.
  MB : Khối lượng mol của khí B.

  (1)
  Từ công thức (1) nếu thay khí B là không khí, hãy viết công thức tính tỉ khối khí A so với không khí?
  Trong đó :
  Thay giá trị Mkk vào công thức trên?
  Từ công thức (2) rút ra biểu thức tính khối lượng mol của khí A khi biết tỉ khối của khí A so với không khí?
  =>
  BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
  1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.
  MA : Khối lượng mol của khí A.
  MB : Khối lượng mol của khí B.

  (1)
  2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?
  (2)
  dA/kk : Là tỉ khối của khí A đối với khí không khí.
  BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
  1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.
  MA : Khối lượng mol của khí A.
  MB : Khối lượng mol của khí B.

  (1)
  2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?
  (2)
  dA/kk : Là tỉ khối của khí A đối với khí không khí.
  Bài tập 3: Cho biết khí SO2, khí Cl2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?
  Bài làm:
  - Khí SO2 nặng hơn không khí 2,2069 lần
  - Khí Cl2 nặng hơn không khí 2,448 lần
  Kết luận:
  BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
  1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  (1)
  2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?
  (2)
  dA/kk : Là tỉ khối của khí A đối với khí không khí.
  Bài tập 4 : Khí A có công thức RO2. Biết khí A có tỉ khối đối với không khí là 1,5862. Hãy xác định công thức khí A
  dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.
  MA : Khối lượng mol của khí A.
  MB : Khối lượng mol của khí B.

  Hu?ng d?n:
  - Xc d?nh MA.
  Xc d?nh MR.
  Tìm R v suy ra cơng th?c RO2.
  Khí A
  Bài tập 5: Để điều chế khí A, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ:
  Ch?t l?ng
  Khí A được thu trong thí nghiệm trên có thể là khí nào trong số các khí sau (thì cách thu được cho là đúng)?
  a) Khí O2
  c) Khí H2
  b) Khí CO2
  1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  (1)
  2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?
  (2)
  dA/kk : Là tỉ khối của khí A đối với khí không khí.
  dA/B : Tỉ khối của khí A đối với khí B.
  MA : Khối lượng mol của khí A.
  MB : Khối lượng mol của khí B.

  BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ
  Bài tập 6: Hợp chất A có tỉ khối so với khí hidro là 17. hãy cho biết 5,6 lít khí A (đktc) có khối lượng là bao nhiêu gam?
  Biểu thức tính khối lượng?
  M = n x M (g)
  Từ dữ kiện đề bài ta có thể tính được đại lượng nào?
  nA
  MA
  BÀI 20 : TỈ KHỐI CỦA CHẤT KHÍ

  - Về nhà học bài
  - Làm bài tập 1,2,3 trang 69 SGK
  Xem trước bài 21:
  "TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC".
   
  Gửi ý kiến