Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: hoang anh tùng
  Người gửi: Hoàng Anh Tùng
  Ngày gửi: 19h:58' 17-01-2011
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 139
  Số lượt thích: 0 người
  Nước Đại Việt thời Lê sơ 1428-1527
  Bài: 20
  GV: hoµng anh tïng
  TRƯỜNG THCS c­¬ng s¬n
  ? Nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
  - Tinh thần yêu nước nồng nàn, đoàn kết chiến đấu của cả dân tộc.
  - Huy động được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia vào cuộc khởi nghĩa.
  - Cã ®­êng lèi chiÕn l­îc, chiÕn thuËt ®óng ®¾n, s¸ng t¹o.
  - Sù l·nh ®¹o tµi t×nh cña bé chØ huy cuéc khëi nghÜa Lam S¬n ®øng ®Çu lµ Lª Lîi, NguyÔn Tr·i…
  - Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh.
  KIỂM TRA BÀI CŨ:
  a) Nguyên nhân thắng lợi:
  b) ý nghĩa lịch sử:
  - Mở ra một thời kì phát triển mới cho lịch sử dân tộc: Thời Lê Sơ.
  Nước Đại Việt thời Lê sơ 1428-1527
  Bài: 20
  I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật.
  Tiết 41:
  1/ Tổ chức bộ máy chính quyền
  ? Sau thắng lợi , Lê Lợi đã làm gì?
  - Đặt tên nước là Đại Việt, kinh đô ở Thăng Long

  - 1428, Lê lợi lên ngôi hoàng đế, sáng lập ra nhà Lê (Lª Th¸i Tæ) .
  Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ được như thế nào? Đứng đầu là ai? Giúp việc cho vua có những bộ và cơ quan nào?
  Đứng đầu triều đình là vua, để tập trung quyền lực vua trực tiếp nắm mọi quyền hành
  Giúp việc cho vua có các quan đại thần.
  Ở triều đình có 6 bộ: Lại, hộ, lễ, binh, hình, công. Một số cơ quan chuyên môn: Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài
  - Xây dựng bộ máy nhà nước mới.
  Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê)
  *Trung ương:
  TRUNG ƯƠNG:
  Sơ đồ bộ máy nhà nước(thời Lê Thánh Tông)
  (Đứng đầu các bộ là Thượng thư)
  6 bộ
  VUA
  CÁC QUAN ĐẠI THẦN
  * TRUNG ƯƠNG:
  HỘ
  LỄ
  BINH
  HÌNH
  CÔNG
  LẠI
  Sơ đồ bộ máy nhà nước(thời Lê Thánh Tông)
  (Đứng đầu các bộ là Thượng thư)
  6 bộ
  13 đạo thừa tuyên
  1428, Lê lợi lên ngôi hoàng đế, sáng lập ra nhà Lê, đặt tên nước là Đại Việt, kinh đô ở Thăng Long

  Nước Đại Việt thời Lê sơ 1428-1527
  Bài: 20
  I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật.
  Tiết 41:
  1/ Tổ chức bộ máy chính quyền
  - Đặt tên nước là Đại Việt, kinh đô ở Thăng Long

  - 1428, Lê lợi lên ngôi hoàng đế, sáng lập ra nhà Lê (Lª Th¸i Tæ) .
  - Xây dựng bộ máy nhà nước mới.
  Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê)
  *Trung ương:
  ? Bộ máy chính quyền ở địa phương được tổ ch như thế nào?
  * Địa phương:
  - Thời vua Lê Thái Tổ, Lê Nhân Tông cả nước được chia làm 5 đạo, dưới đạo là phủ, huyện, xã.
  - Đến thời vua Lê Thánh Tông đổi thành 13 đạo thừa tuyên, đứng đầu mỗi đạo có 3 ty: Đô ty, hiến ty, thừa ty. Dưới đạo thừa tuyên có phủ, châu, huyện, xã.
  Vua LÊ THÁNH TÔNG
  Lược đồ hành chính nước Đại Việt
  CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG:
  PHỦ
  CHÂU
  HUYỆN
  * CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG:

  Nước Đại Việt thời Lê sơ 1428-1527
  Bài: 20
  I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật.
  Tiết 41:
  1/ Tổ chức bộ máy chính quyền
  - Đặt tên nước là Đại Việt, kinh đô ở Thăng Long

  - 1428, Lê lợi lên ngôi hoàng đế, sáng lập ra nhà Lê (Lª Th¸i Tæ) .
  - Xây dựng bộ máy nhà nước mới.
  Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê)
  *Trung ương:
  * Địa phương:
  ? so sánh tổ chức nhà nước thời Lê Sơ với thời Trần?
  - Nhà lê chia cả nước làm 13 đạo thừa tuyên, mỗi đạo có 3 ty, dưới đạo là phủ, huyện, xã.
  - Nhà nước thời Lê sơ hoàn chỉnh và chặt chẽ hơn so với thời Trần.
  => Nhà nước thời Lê sơ hoàn chỉnh và chặt chẽ hơn so với thời Trần.
  - Quyền lực nhà vua ngày càng củng cố cao hơn.
  - Đơn vị hành chính rõ ràng, quy củ hơn.
  Nước Đại Việt thời Lê sơ 1428-1527
  Bài: 20
  I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật.
  Tiết 41:
  1/ Tổ chức bộ máy chính quyền
  2)Quân đội và luật pháp
  a) Quân đội:
  ? Quân đội nhà Lê được tổ chức như thế nào?
  - Tổ chức theo chế độ “Ngụ binh ư nông”
  - 2 bộ phận: + Quân ở triều đình
  + Quân ở các địa phương.
  - Vũ khí: đao, kiếm, giáo mác, cung tên, hoả đồng, hoả pháo.
  ? Em có nhận xét gì quân đội thời Lê Sơ? So sánh với quân đội thời Trần?
  xây dựng quân đội mạnh, đủ sức bảo vệ đất nước.
  - Thường xuyên được luyện tập võ nghệ, chiến trận.
  Nước Đại Việt thời Lê sơ 1428-1527
  Bài: 20
  I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật.
  Tiết 41:
  1/ Tổ chức bộ máy chính quyền
  2)Quân đội và luật pháp
  a) Quân đội:
  - Tổ chức theo chế độ “Ngụ binh ư nông”
  - 2 bộ phận: + Quân ở triều đình
  + Quân ở các địa phương.
  - Vũ khí: đao, kiếm, giáo mác, cung tên, hoả đồng, hoả pháo.
  - Bố trí quân đội mạnh canh phòng bảo vệ biên cương.
  - Thường xuyên được luyện tập võ nghệ, chiến trận.
  Quyết tâm củng cố quân đội bảo vệ đất nước. Đề cao trách nhiệm với mọi người dân
  Vua Lê Thánh Tông căn dặn các quan trong triều: ”Một thước núi, một thước sôngcủa ta lẽ nào lại vứt bỏ? Phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần, nếu họ không nghe còn có thể sai sứ sang tận triều đình của họ, trình bày rõ điều ngay, lẽ gian. Nếu người nào dám đêm một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di”.
  (Đại Việt sử kí toàn thư)
  ? Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước Lê Sơ đối với lãnh thổ của nước ta qua đoạn trích trên?
  Quân đội thời Lê sơ
  Nước Đại Việt thời Lê sơ 1428-1527
  Bài: 20
  I. Tình hình chính trị, quân sự, pháp luật.
  Tiết 41:
  1. Tổ chức bộ máy chính quyền
  2. Quân đội và luật pháp
  a. Quân đội:
  b. Luật pháp
  ? Vua Lê Thánh Tông ban hành bộ luật mới gọi là gì?
  - Ban hành bộ luật mới gọi là Quốc triều hình luật (luật Hồng Đức).
  ? Nội dung chính của bộ luật là gì
  + Bảo vệ 1 số quyền lợi của phụ nữ.
  + Bảo vệ quyền lợi của vua và hoàng tộc.
  - Nội dung:
  + Bảo vệ quyền lợi của quan lại giai cấp thống trị, địa chủ phong kiến.
  + Bảo vệ chủ quyền quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế.
  ? Luật Hồng Đức có đặc điểm gì tiến bộ ?
  - Quyền lợi, địa vị của người phụ nữ được bảo vệ tôn trọng.
  Ngược dòng lịch sử:
  Hãy nối những nội dung sau đây cho đúng:
  Triều Lý ban hành 1. bộ Hình luật
  Triều Trần ban hành 2. bộ Hình thư
  Triều Lê ban hành 3. bộ Quốc triều hình luật
  A.2; B.1; C.3
  Củng cố: 1/Nêu những đóng góp của vua Lê thánh Tông trong việc xây dựng bộ máy nhà nước và pháp luật?


  Hoàn chỉnh bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, tạo sự ổn định về chính trị, tăng cường quyền lực cuả nhà vua và hiệu lực quản lí cuả hệ thống chính quyền các cấp
  Tạo ra sự phát triển mạnh mẽ cuả đất nước trong tất cả các lĩnh vực chính trị, văn hoá, kinh tế, đạt đỉnh cao cuả nền văn minh Đại Việt,
   
  Gửi ý kiến