Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 24. Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Vũ Đức Tiền (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:15' 04-12-2010
  Dung lượng: 235.0 KB
  Số lượt tải: 47
  Số lượt thích: 0 người
  Thøc ¨n cña con ng­êi kh¸ phøc t¹p.VËy
  C¬ thÓ lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ tiªu thô ®­îc tÊt c¶ c¸c lo¹i thøc ¨n vµ nh÷ng c¬ quan nµo ®¶m nhiÖm chøc n¨ng ®ã?
  Bµi h«m nay sÏ gióp chóng ta tr¶ lêi c©u hái trªn.
  I. Thức ăn và sự tiêu hoá:
  Quan sát H24.1 và cho biết
  Câu hỏi 1: Kể tên các chất có trong thức ăn hàng ngày
  Câu hỏi 2: Các chất nào trong thức ăn không bị biến đổi về mặt hoá học?
  Câu hỏi 3: Các chất nào bị biến đổi về mặt hoá học qua quá trình tiêu hoá?
  Hình24.1: Sơ đồ khái quát về thức ăn và các hoat động
  chủ yếu củaquá trình tiêu hoá
  Hoạt động
  tiêu hoá
  hoạt
  động
  hấp
  thụ
  Câu hỏi 1: Qúa trình tiêu hoá gồm những hoạt động nào?
  Câu hỏi 2: Nêu vai trò của quá trình tiêu hoá?
  Câu hỏi thảo luận:
  Hình 24.2 : Sơ đồ khái quát về các hoạt động
  của quá trình tiêu hoá
  kết luận:
  Thức ăn gồm các chất vô cơ và hữu cơ.
  Hoạt động tiêu hoá gồm: Ăn, đẩy thức ăn, tiêu hoá thức ăn,hấp thụ chất dinh dưỡng, thải phân.
  Nhờ quá trình tiêu hoá, thức ăn biến đổi thành chất dinh dưỡng và thải cặn bã.
  II.Các cơ quan tiêu hoá:
  Hình 24.3. Sơ đồ các cơ quan trong hệ tiêu hóa của cơ thể người
  Hoàn thành bảng sau:
  Câu hỏi : việc xác định vị trí các cơ quan tiêu hoá
  có ý nghĩa như thế nào?


  Ống tiêu hoá gồm: Miệng, hầu,thực
  quản, dạ dày, ruột( ruột non,
  ruột già, ruột thừa).hậu môn.
  Tuyến tiêu hoá: tuyến nước bọt, tuyến vị, tuyến gan, tuyến tuỵ, tuyến ruột.

  quan
  tiêu
  hoá
  Bài tập trắc nghiệm(khoanh tròn vào câu trả lời đúng)
  Câu1: Các chất trong thức ăn gồm:
  Các chất vô cơ, các chất hữu cơ, muối khoáng, nước.
  Chất hữu cơ, vitamin, protêin, lipit.
  Chất hữu cơ, chất vô cơ.
  Protêin,gluxit,lipit,vitamin,muối khoáng.
  Câu2: vai trò của tiêu hoá là:
  a. Biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng cơ thể hấp thụ được.
  b. Biến đổi về mặt vật lý và hoá học.
  c. Thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể.
  d. Hấp thụ chất dinh dưỡng cho cơ thể.
  e. Cả a, b, c và d.
  f. a và c

   
  Gửi ý kiến