Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Minh Thọ (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:36' 11-02-2017
  Dung lượng: 24.6 MB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Quan sát 2 văn bản sau:
  Em thấy văn bản nào trình bày hợp lý hơn?
  Không hợp lí
  Hợp lí hơn
  Với văn bản có nội
  dung như trên thì cách
  trình bày trang
  nào là hợp lý?
  Hợp lí hơn
  3
  4
  Quan sát 2 văn bản sau:
  Văn bản 5
  Văn bản 6
  Em thấy văn bản nào trình bày hợp lý hơn?
  Hợp lí hơn
  Tiết 53 Bài 18 TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  1. Trình bày trang văn bản
  Có mấy kiểu trình bày trang văn bản?
  a) Trang đứng
  b) Trang nằm ngang
  Khi trình bày trang văn bản cần có các yêu cầu cơ bản nào?
  1. Trình bày trang văn bản
  Khi trình bày trang văn bản cần có các yêu cầu cơ bản nào?
  - Chọn hướng trang:
  - Đặt lề trang:
  Chọn hướng trang ta có những kiểu nào?
  a) Trang đứng
  b) Trang nằm ngang
  + trang đứng
  + trang nằm ngang
  Đặt lề trang ta có thể đặt những lề nào?
  Lề phải
  Lề trên
  Lề dưới
  Lề trái
  + lề trái
  + lề phải
  + lề trên
  + lề dưới
  Trình bày trang là đặt hướng và các khoảng cách lề cho trang văn bản.
  Trình bày trang văn bản là gì?
  Tiết 53 Bài 18 TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  1. Trình bày trang văn bản
  Em hãy phân biệt lề trang và lề đoạn văn?
  Lề đoạn văn
  Lề trang
  Lưu ý:
  Đừng nhầm lề trang với lề đoạn văn.
  Lề đoạn văn được tính từ lề trang và
  có thể ”thò” ra ngoài lề trang.
  Lề trang là biên ngoài của vùng chứa văn bản.
  Lề đoạn văn là khoảng cách tương đối của đoạn văn bản đến lề trang.
  Tiết 53 Bài 18 TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  Lề trang
  Lề đoạn văn
  Lề đoạn văn có thể “thò” ra ngoài lề trang
  Lề đoạn văn bị “thò”
  Lề đoạn văn
  Lề trang
  Lề trang
  1
  3
  2
  Cho biết đâu là trang văn bản, lề trang và lề đoạn văn?
  1
  3
  Lề trang
  2
  Lề đoạn văn
  Trang văn bản
  Tiêu đề đầu trang
  Số trang

  Lưu ý:
  - Khác với định dạng, khi trình bày trang chúng ta
  không cần chọn bất kì đối tượng nào.
  - Trình bày trang tác động đến mọi trang.
  Khi trình bày trang, em có cần chọn bất kì đối tượng
  nào hay không?
  Trình bày trang có tác động đến mọi trang không?
  Tiết 53 Bài 18 TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  Để định dạng kí tự ta sử dụng hộp thoại nào?
  Để định dạng đoạn văn ta sử dụng hộp thoại nào?
  Để trình bày trang văn bản như ta sử dụng hộp thoại Page Setup…
  Hộp thoại Font…
  Hộp thoại Paragragh…
  Để trình bày trang văn bản em chọn lệnh nào?
  Tiết 53 Bài 18 TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  1. Trình bày trang văn bản
  2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
  Vào bảng chọn File, chọn Page Setup…, chọn thẻ Margins
  Tiết 53 Bài 18 TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  Bài 18: Trình bày trang văn bản và in
  1
  Lề trên
  Lề trái
  Lề dưới
  Lề phải
  Hướng giấy đứng
  Hướng giấy ngang
  3
  2
  4
  5
  6
  Tiết 53 Bài 18 TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
  -Vào File > Page Setup, chọn thẻ Margins.
  Chọn hướng trang:
  + Portrait: Trang đứng.
  + Landscape: Trang nằm ngang.
  Đặt lề trang:
  + Top: Lề trên.
  + Bottom: Lề dưới.
  + Left: Lề trái.
  + Right: Lề phải.
  Tiết 53 Bài 18 TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  3. In văn bản
  Lưu ý:
  Để có thể in được, máy tính của em phải được nối với máy in và máy in phải được bật.
  Bài 18. TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  3. In văn bản
  Xem trước khi in:
  Đóng cửa sổ, về chế độ xem bình thường
  CỦNG CỐ
  Bài tập
  Em hãy nêu cách trình bày trang văn bản với khoảng cách các lề đều là 1, chọn hướng nằm ngang?
  - Chọn lệnh File Page Setup Chọn trang Margins.
  - Chọn lề trang:
  + Top: 1 (lề trên)
  + Bottom: 1 (lề dưới)
  + Left: 1 (lề trái)
  + Right: 1 (lề phải)
  - Chọn hướng trang: Nháy chọn Landscape (Trang ngang)
  - Nháy OK.
  1. Muốn đặt lề phải của trang văn bản thì trong hộp thoại Page Setup chọn ô:
  Top
  Bottom
  c) Left
  d) Right
  2) Để chọn hướng trang đứng ta click chọn mục nào trong hộp thoại Page Setup?
  a) Margins
  b) Portrait
  c) Lanscape
  d) Orientation
  3) Nối cột A và B sao cho hợp lý.
  b) Lề dưới
  c) Lề trên
  a) Lề trái
  1) Top
  2) Bottom
  3) Left
  4) Portrait
  d) Lề phải
  5) Right
  4. Để trình bày trang văn bản, em chọn lệnh:
  a) File  Page Setup  Print
  b) File  Margins
  c) File  Page Setup  Margins
  d) File  Portrait
  5. Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản:
  a. Chọn hướng trang
  b. Đặt lề trang
  c. Cả a và b đều đúng
  d. Cả a và b đều sai

  Câu 6. Một văn bản có tối đa bao nhiêu cách
  trình bày trang:
  B. hai cách trình bày;
  B. hai cách trình bày;
  D. nhiều cách trình bày.
  C. ba cách trình bày
  A. một cách trình bày;
  Câu 7. Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang
  văn bản gồm:
  C. Cả A và B đều đúng
  B. Đặt lề trang;
  D. Cả A, B và C đều sai
  C. Cả A và B đều đúng
  A. Chọn hướng trang;
  Câu 8. Hãy cho biết tên các thành phần của trang văn bản được đánh dấu bằng các chữ (A), (B), (C), (D)?
  Lề trên
  Lề dưới
  Lề phải
  Lề trái
  (A)
  (B)
  (C)
  (D)
  (A)
  Dặn dò
  Bài vừa học
  - Các yêu cầu cơ bản khi trình bày văn bản là gì?
  - Thao tác chọn hướng trang và đặt lề trang.
  Làm bài tập 1, 2 trang 96.
  Bài sắp học
  - Muốn xem trước khi in, em sử dụng nút lệnh nào?

  - Tìm hiểu thao tác in văn bản.
   
  Gửi ý kiến