Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 18. Trình bày trang văn bản và in

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Minh Thọ (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:51' 13-02-2017
  Dung lượng: 22.7 MB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Hãy cho biết tác dụng định dạng của các nút lệnh sau:
  chữ đậm
  chữ nghiêng
  chữ gạch chân
  căn thẳng lề phải
  căn giữa
  căn thẳng lề trái
  Kiểm tra bài cũ
  Quan sát 2 văn bản sau:
  Em thấy văn bản nào trình bày hợp lý hơn?
  Không hợp lí
  Hợp lí hơn
  Với văn bản có nội
  dung như trên thì cách
  trình bày trang
  nào là hợp lý?
  Hợp lí hơn
  3
  4
  Quan sát 2 văn bản sau:
  Văn bản 5
  Văn bản 6
  Em thấy văn bản nào trình bày hợp lý hơn?
  Hợp lí hơn
  1. Trình bày trang văn bản
  - Chọn hướng trang:
  - Đặt lề trang:
  a) Trang đứng
  b) Trang nằm ngang
  + Trang đứng
  + Trang nằm ngang
  Lề phải
  Lề trên
  Lề dưới
  Lề trái
  + Lề trái
  + Lề phải
  + Lề trên
  + Lề dưới
  BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  1. Trình bày trang văn bản
  Lề đoạn văn
  Lề trang
  Lưu ý:
  Đừng nhầm lề trang với lề đoạn văn.
  Lề đoạn văn được tính từ lề trang và
  có thể ”thò” ra ngoài lề trang.
  Văn bản có nhiều trang, trình bày trang
  có tác dụng đến mọi trang của văn bản.
  BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  Lề trang
  Lề đoạn văn
  BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  1. Trình bày trang văn bản
  1
  3
  2
  Cho biết đâu là trang văn bản, lề trang và lề đoạn văn?
  1
  3
  Lề trang
  2
  Lề đoạn văn
  Trang văn bản

  Lưu ý:
  - Khác với định dạng, khi trình bày trang chúng ta
  không cần chọn bất kì đối tượng nào.
  - Trình bày trang tác động đến mọi trang.
  Khi trình bày trang, em cần chọn đối tượng nào?
  Trình bày trang có tác động đến một trang hay mọi trang?
  Để định dạng kí tự ta sử dụng hộp thoại nào?
  Để định dạng đoạn văn ta sử dụng hộp thoại nào?
  Để trình bày trang văn bản như ta sử dụng hộp thoại
  Page Setup…
  Hộp thoại Font…
  Hộp thoại Paragragh…
  BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  1. Trình bày trang văn bản
  2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
  Trang đứng
  Trang ngang
  - File Page Setup Margins:
  + Chọn hướng trang:
  Lề trái
  Lề trên
  Lề dưới
  Lề phải
  + Đặt lề trang:
  Nháy OK
  TIẾT 53- BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  1. Trình bày trang văn bản
  2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
  -Vào File > Page Setup, chọn thẻ Margins.
  Chọn hướng trang:
  + Portrait: Trang đứng.
  + Landscape: Trang nằm ngang.
  Đặt lề trang:
  + Top: Lề trên.
  + Bottom: Lề dưới.
  + Left: Lề trái.
  + Right: Lề phải.
  BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  1. Trình bày trang văn bản
  2. Chọn hướng trang và đặt lề trang
  CỦNG CỐ
  1. Muốn đặt lề phải của trang văn bản thì trong hộp thoại Page Setup chọn ô:
  Top
  Bottom
  c) Left
  d) Right
  BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  2) Để chọn hướng trang đứng ta click chọn mục nào trong hộp thoại Page Setup?
  a) Margins
  b) Portrait
  c) Lanscape
  d) Orientation
  BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  3) Nối cột A và B sao cho hợp lý.
  b) Lề dưới
  c) Lề trên
  a) Lề trái
  1) Top
  2) Bottom
  3) Left
  4) Portrait
  d) Lề phải
  5) Right
  BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  4. Để trình bày trang văn bản, em chọn lệnh:
  a) File  Page Setup  Print
  b) File  Margins
  c) File  Page Setup  Margins
  d) File  Portrait
  BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  5. Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang văn bản:
  a. Chọn hướng trang
  b. Đặt lề trang
  c. Cả a và b đều đúng
  d. Cả a và b đều sai

  BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  Câu 6. Một văn bản có tối đa bao nhiêu cách
  trình bày trang:
  B. hai cách trình bày;
  B. hai cách trình bày;
  D. nhiều cách trình bày.
  C. ba cách trình bày
  A. một cách trình bày;
  BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  Câu 7. Các yêu cầu cơ bản khi trình bày trang
  văn bản gồm:
  C. Cả A và B đều đúng
  B. Đặt lề trang;
  D. Cả A, B và C đều sai
  C. Cả A và B đều đúng
  A. Chọn hướng trang;
  BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  Câu 8. Hãy cho biết tên các thành phần của trang văn bản được đánh dấu bằng các chữ (A), (B), (C), (D)?
  Lề trên
  Lề dưới
  Lề phải
  Lề trái
  (A)
  (B)
  (C)
  (D)
  (A)
  BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
  VỀ NHÀ
  Bài vừa học
  - Các yêu cầu cơ bản khi trình bày văn bản là gì?
  - Thao tác chọn hướng trang và đặt lề trang.
  Làm bài tập 1, 2 trang 96.
  Bài sắp học
  - Muốn xem trước khi in, em sử dụng nút lệnh nào?

  - Tìm hiểu thao tác in văn bản.
  BÀI 18: TRÌNH BÀY TRANG VĂN BẢN VÀ IN
   
  Gửi ý kiến