Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hồ Thành Nam
  Ngày gửi: 14h:01' 13-10-2008
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 132
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
  TRƯỜNG THCS LYÙ THÖÔØNG KIEÄT
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
  Bài 7.1:Gớo thoồi maùnh khoõng gaõy ra sửù bieỏn ủoồi naứo trong caực bieỏn ủoồi dửụựi ủaõy ?
  A. Luựa treõn ủong ủoồ raùp ve moọt phớa.
  B. Caõy lụựn nhanh hụn.
  C.Xe ủaùp treõn ủửụứng ủi chaọm hụn.
  D.Xe ủaùp treõn ủửụứng ủi nhanh hụn.
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Bài 7.2: khi một quả bóng đập vào bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng sẽ gây những kết quả gì?
  A , chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bống
  B. Chỉ làm biến dạng quả bóng
  C. không làm biến dạng và cũng không làm biên biến đổi chuyển động của quả bóng
  D. Vừa làm biến daùng và cũng vừa làm biến đổi chuyển động của quả bóng
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Tại sao những người đứng ở phía dưới không rơi ra khỏi trái đất?
  GV: HO TR THONG
  Trường Thcs LY THệễỉNG KIET
  VẬT LÝ 6
  I.Trọng lực là gì?
  1.Thí nghiệm:
  Phân tích lực trong TN
  Lò xo có tác dụng lực vào quả nặng không? Lực có phương và chiều như thế nào?
  Tại sao quả nặng vẫn đứng yên?
  C1
  + Lực do lò xo tác dụng vào quả nặng có phương dọc theo lò xo (thaúng ñöùng) vaø có chiều từ dưới lên.
  + Quả nặng chịu tác dụng của hai lực cân bằng.
  (Löïc keùo cuûa loø xo vaø löïc huùt cuûa traùi ñaát).
  a/ Treo quả nặng vào lò xo.
  + Coù . Quả nặng kéo lò xo dãn ra
  I.Trọng lực là gì?
  b/ Cầm một viên phấn trên cao, rồi đột nhiên buông tay ra.
  1.Thí nghiệm:
  + Phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.
  + Lực này có phương trùng với phương chuyển động của viên phấn.
  + Có lực huùt traùi ñaát taùc duïng leân vieân phaán.
  Lực nào tác dụng lên viên phấn?
  Lực đó có phương và chiều như thế nào?
  C2
  C3. t×m tõ thÝch hîp trong khung ®Ó diÒn vµo chç trèng trong c¸c c©u sau :
  - lß xo bÞ d·n dµi ra ®· t¸c dông vµo qu¶ nÆng mét lùc kÐo lªn phÝa trªn . ThÕ mµ qu¶ nÆng vÈn ®øng yªn . VËy ph¶i cã ph¶i cã mét lùc n÷a t¸c dông vµo qu¶ nÆng h­íng xuèng phÝa d­íi ®Ó(1)……………víi lùc cña lß xo . Lùc nµy do (2)……………t¸c dung lªn qu¶ nÆng .
  - Khi viªn phÊn ®­îc bu«ng ra , nã b¾t ®Çu r¬i xuèng . ChuyÓn ®éng cña nã ®· bÞ (3)…………………VËy ph¶i cã mét (4)…………………viªn phÊn xuèng phÝa d­íi . Lùc nµy do (5)…………………... T¸c dông lªn viªn phÊn.

  cân bằng
  trái đất
  Biến đổi
  Traựi ủaỏt
  Lực hút
  I.Trọng lực là gì?
  1.Thí nghiệm:
  2. Kết luận:
  Trọng lực là lực hút của trái đất, còn gọi là trọng lượng của vật
  I.Trọng lực là gì ?
  II. Phương và chiều của trọng lực
  1. Phương và chiều của trọng lực
  2. Kết luận
  Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía trái đất
  C4. Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống :
  a, Khi quả nặng treo trên sợi dây dọi đứng yên thì trọng lượng của quả nặng đã (1)......với lực kéo của sợi dây . Do đó , phương của trọng lực cũng là phương của (2)....., tức là phương (3)......
  b, Căn cứ vào hai thí nghiệm ở hình 8.1 và 8.2 ta có thể kết luận là chiều của trọng lực hướng (4)......

  cân bằng
  Dây dọi
  Thẳng đứng
  Từ trên xuống dưới
  2. Kết luận :
  C5. Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu :
  Trọng lực có phương (1)......và có chiều (2).......
  Thẳng đứng
  Từ trên xuống dưới
  Giáo viên :HỒ TRÍ THÔNG
  Tại sao những người đứng ở phía dưới không rơi ra khỏi trái đất?
  I.Trọng lực là gì?
  II. Phương và chiều của trọng lực
  Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía trái đất
  III. Đơn vị lực:
  Trọng lực là lực hút của trái đất, còn gọi là trọng lượng của vật
  Đơn vị đo lường hợp pháp là Niutơn (N)
  Quả cân 100g có trọng lượng là 1N
  Vật có khối lượng 1kg thì có trọng lượng là 10N
  IV. Vận dụng
  IV. Vận dụng
  C6 Treo một dây dọi phía trên mặt nước dứng yên của một chậu nước . Mặt nước là mặt nằm ngang .
  Hãy dùng một thước êke để tìm mối liên hệ giữa phương thẳng đứng và mặt nằm ngang .
  Bài tập 1 : Đặt cụm từ thích hợp vào chỗ trống :
  Sức nặng của một vật chính là ...
  A.Khối lượng của vật.
  B.Trọng lượng của vật
  C.Khối lượng hoặc trọng lượng của vật
  D.Lượng chất chứa trong vật .
  Phân tích lực tác dụng vào quả nặng (Hình vẽ)
  Lực treo của dây, phương thẳng đứng, hướng lên trên
  Lực hút của trái đất, phương thẳng đứng, hướng xuống dưới
  Về nhà xem laïi:
  Bài 1+ 2: Đo độ dài
  Bài 3: Đo thể tích chất lỏng
  Bài 4: Đo thể tích của vật rắn không thấm nước
  Bài 5: Khối lượng - Đo khối lượng
  Bài 6+7: Lực – hai lực cân bằng - Kết quả tác dụng của lực
  Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực
  Soạn bài 9: các câu hỏi ở SGK, làm bài tập 8.1,2 SBT
  GIAÙO VIEÂN BIEÂN SOAÏN:HOÀ TRÍ THOÂNG
   
  Gửi ý kiến