Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sở GD&ĐT TP HCM
  Người gửi: Nguyễn Hoàng Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:38' 08-07-2011
  Dung lượng: 269.0 KB
  Số lượt tải: 143
  Số lượt thích: 0 người
  1/1/2006
  1
  B? môn: V?t Lý
  L?p 6
  BÀI 8:
  TRỌNG LỰC
  ĐƠN VỊ LỰC

  Giáo viên :

  1/1/2006
  2
  Kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi:

  Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng?
  1/1/2006
  3
  Nội dung bài học
  Trọng lực là gì?
  Phương và chiều của trọng lực
  Đơn vị lực
  1/1/2006
  4
  I. Trọng lực là gì?
  1. Thí nghiệm:
  a. Treo một vật nặng vào lò xo, ta thấy lò xo bị dãn ra
  1/1/2006
  5
  C1:
  Lò xo có tác dụng lực vào quả nặng không?
  Lực đó có phương và chiều như thế nào?
  Tại sao quả nặng vẫn đứng yên?
  Trả lời:
  Lò xo đã tác dụng lực vào quả nặng. Lực có phương thẳng đứng và có chiều từ dưới lên. Quả nặng vẫn đứng yên vì có hai lực tác dụng vào quả nặng cân bằng nhau.
  1/1/2006
  6
  b. Cầm một viên phấn trên tay rồi đột nhiên buông tay ra.

  C2: Điều gì chứng tỏ có một lực tác dụng lên viên phấn. Lực đó có phương và chiều như thế nào?
  Trả lời:
  Phấn rơi xuống đất chứng tỏ có một lực tác dụng lên viên phấn. Lực này có phương thẳng đứng và có chiều hướng từ trên xuống.
  1/1/2006
  7
  C3: Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:(lực hút, Trái đất, cân bằng, biến đổi)

  - Loø xo bò daõn daøi ra ñaõ taùc duïng vaøo quaû naëng moät löïc keùo leân phía treân. Theá maø quaû naëng vaãn ñöùng yeân. Vaäy phaûi coù moät löïc nöõa taùc duïng vaøo quaû naëng höôùng xuoáng phía döôùi ñeå .…..…………. vôùi löïc cuûa loø xo. Löïc naøy do .……….…….. taùc duïng leân vaät naëng.
  cân bằng
  Trái Đất
  1/1/2006
  8

  - Khi vieân phaán ñöôïc buoâng ra noù baét ñaàu rôi xuoáng. Chuyeån ñoäng cuûa noù ñaõ bò ..…………… Vaäy phaûi coù moät .…….…..…. Vieân phaán xuoáng phía döôùi. Löïc naøy do ..……..…… taùc duïng leân vieân phaán.

  2. Kết luận:
  a. Trái Đất tác dụng lực hút lên mọi vật. Lực này gọi là trọng lực.
  b. Trong đời sống hằng ngày, nhiều khi người ta còn gọi trọng lực tác dụng lên một vật gọi là trọng lượng của vật.
  biến đổi
  lực hút
  FOR MORE INFO...
  1/1/2006
  9
  II. Phương và chiều của trọng lực:
  1. Phương và chiều của trọng lực:

  Dây dọi (hình 8.2) là dụng cụ mà thợ xây dùng để xác định phương thẳng đứng. Dây dọi gồm một quả nặng treo vào 1 sợi dây mềm. Phương của dây dọi là phương thẳng đứng.
  hình
  1/1/2006
  10
  C4: Dùng từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống trong các câu sau: (thẳng đứng, từ trên xuống dưới, cân bằng, dây dọi)

  a. Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lượng của quả nặng đã ........... với lực kéo của sợi dây. Do đó phương của trọng lực cũng là phương của .......... tức là phương .........
  cân bằng
  thẳng đứng
  dây dọi
  1/1/2006
  11
  b. Căn cứ vào hai thí nghiệm của hình 8.1 và hình 8.2 ta có thể kết luận là chiều của trọng lực hướng ..........
  2. Kết luận:
  C5: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:
  Trọng lực có phương .......... và có chiều ........
  từ trên xuống dưới
  từ trên xuống
  thẳng đứng
  1/1/2006
  12
  III. Đơn vị lực:

  Đơn vị chính của lực là Niutơn ( kí hiệu là N).
  Trọng lượng của 1 quả cân 100g được tính tròn là 1N.
  1/1/2006
  13
  Ghi nhớ:
  - Trọng lực là lực hút của Trái Đất.
  - Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái Đất.
  -Trọng lực tác dụng lên một vật còn gọi là trọng lượng của vật đó.
  -Đơn vị của lực là Niutơn(N). Trọng lượng cuả quả cân 100g là 1N.

  Về nhà:
  1.Học thuộc phần ghi nhớ, tập làm lại các câu hỏi C.
  2.Làm bài tập từ 8.1 đến 8.4 ( sách bài tập).
   
  Gửi ý kiến