Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Lam Giang
  Ngày gửi: 09h:24' 23-05-2008
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 270
  Số lượt thích: 0 người
  Kiểm tra bài cũ
  Kiểm tra bài cũ
  Đồng bằng phù sa rộng lớn, màu mỡ,
  Mưa đều đặn, khía hậu ấm áp
  Giáp biển, nhiều cảng, đất canh tác
  ít và không màu mỡ
  Nông nghiệp, thủ công nghiệp
  Thủ công nghiệp, thương nghiệp
  Khoảng TNK IV- III T.CN
  Khoảng TNK I T.CN
  Quý tộc, nông dân công xã, nô lệ
  Chủ nô, bình dân, nô lệ
  Chuyên chế cổ đại
  Dân chủ cổ đại
  Chương III: Trung Quốc thời phong kiến
  Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến
  Niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc
  Các triều đại truyền thuyết
  2205 T.CN
  Hạ, Thương, Chu,
  Xuân Thu, Chiến Quốc
  221 T.CN
  Tần
  Hán
  206 T.CN
  220
  Tam Quốc,
  Tây Tấn,
  TÙy
  618
  Đường
  907
  Tống,
  Nguyên,
  Minh.
  Thanh
  1. Trung Quốc thời Tần- Hán
  Sự hình thành nhà Tần- Hán
  Năm 221 T.CN, nhà Tần thống nhất trung Quốc
  Năm 206 T.CN, Lưu Bang lập ra nhà Hán ( 206 T.CN)
  Chế độ phong kiến Trung Quốc
  được hình thành như thế nào?
  Nhà Tần thống nhất Trung Quốc như thế nào?
  Tại sao nhà Tần có thể thống nhất Trung Quốc?
  Nhà Hán thành lập từ bao giờ?
  Tồn tại trong khoảng thời gian nào?
  Quý tộc
  Địa chủ
  Nông
  dân
  công


  ND tự canh

  Nông
  dân
  lĩnh
  canh
  ND giàu
  ND nghèo
  *Những giai cấp mới trong xã hội Trung Quốc là những giai cấp nào? Địa vị xã hội của họ ra sao?
  b. Xã hội thời Tần- Hán
  1. Trung Quốc thời Tần- Hán
  b. Xã hội thời Tần-Hán
  Giai cấp địa chủ: là những quan lại và một số nông dân giàu chiếm hữu nhiều ruộng đất, sống bằng phát canh thu tô, bóc lột nông dân tàn tệ.
  Giai cấp nông dân bị phân hóa:
  + Nông dân tự canh: cày cấy trên ruộng đất của mình.
  + Nông dân lĩnh canh (tá điền): nghèo túng, không có hoặc quá ít ruộng, phải nhận ruộng của địa chủ để cày cấy, phải nộp tô.


  Quan hệ sản xuất phong kiến hình thành
  Trung Quốc thời Tần- Hán

  C. Tổ chức bộ máy nhà nước
  Bộ máy chính quyền phong kiến thời Tần- Hán được tổ chức như thế nào?
  Hoàng đế
  Quan văn
  Thái úy
  Quan võ
  Các quan
  khác
  Thừa tướng
  Huyện
  lệnh
  Thái thú
  1. Trung Quốc thời Tần- Hán

  C. Tổ chức bộ máy nhà nước
  Bộ máy nhà nước còn đơn giản, sơ khai
  Quan lại được tuyển dụng chủ yếu theo hình thức tiến cử
  1. Trung Quốc thời Tần- Hán
  d. Chính sách
  Đối nội:
  Kinh tế: ổn định kinh tế, thống nhất đơn vị đo lường, định ra hệ thống tiền chung, mở rộng buôn bán
  Đàn áp các cuộc nổi dậy của nông dân
  - Đối ngoại : tiến hành chiến tranh xâm lược bên ngoài ( Mông Cổ, Triều Tiên, lãnh thổ người Việt cổ…)
  Nhà Tần- Hán đã thi hành chính sách
  đối nội, đối ngoại như thế nào?
  2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường
  Nhà Đường được thành lập như thế nào?
  Năm 618, Lý Uyên lật đổ nhà Tùy, lập ra nhà Đường( 618-907 )
  2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường
  *.Năm 618, Lý Uyên lật đổ nhà Tùy, lập ra nhà Đường( 618-907 )

  Yêu cầu: Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường?
  2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường
  Thảo luận:
  Nhóm 1: tìm hiểu tình hình kinh tế thời Đường
  Nhà Đường đã thi hành những biện pháp nào để phát triển nông nghiệp?
  Hãy nêu những biểu hiện phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Đường?
  Nhóm 2: Tìm hiểu về bộ máy nhà nước
  Bộ máy nhà nước thời Đường có gì khác so với các tiều đại trước?
  Sự thay đổi đó nhằm mục đích gì?
  Nhóm 3: Chính sách cai trị
  Các hoàng đế nhà Đường tiếp tục chính sách xâm lược như thế nào?Việt Nam đã từng bị nhà Đường xâm lược chưa? Khởi nghĩa tiêu biểu của nhân dân Việt Nam chống lại nhà Đường?
  Đời sống nhân dân dưới thời Đường? Nguyên nhân sâu xa nào dẫn đến các cuộc khởi nghĩa nông dân cuối triều đại nhà Đường?

  Kinh tế
  - Thi hành nhiều biện pháp để phát triển nông nghiệp:
  Thực hiện chế độ quân điền, tô- dung- điệu
  Giảm tô thuế, sưu dịch
  Sửa chữa, xây dựng các công trình thủy lợi, cải tiến kĩ thuật sản xuất
  - Thủ công nghiệp: phát triển thịnh đạt, có các xưởng thủ công ( tác phường) luyện sắt, đón thuyền, in, gốm sứ…
  - Thương nghiệp: mở rộng buôn bán với nhiều nước châu Âu, hình thành con đường tơ lụa

  2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường
  Kinh tế thời Đường phát triển cao hơn so với các triều đại trước
  b. Bộ máy nhà nước
  Thêm chức tiết độ sứ
  Cử người thân tín đi cai quản các địa phương
  Mở các khoa thi tuyển chọn quan lại
  2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường
  Tạo điều kiện cho quý tộc tham gia vào bộ máy cai trị, tăng cường quyền lực cho hoàng đế.
  c. Chính sách
  Tiếp tục xâm lược để mở rộng lãnh thổ( Mông Cổ, Tây Vực, An Nam…)
  Cuối thời Đường, nhân dân đói khổ, khởi nghĩa khắp nơi.
  2. Sự phát triển chế độ phong kiến dưới thời Đường
  Kết luận: Chế độ phong kiến Trung quốc phát triển cực thịnh dưới thời nhà Đường
  Bài tập củng cố.
  Chọn câu trả lời đúng nhất?
  ……………nhà tần thống nhất Trung Quốc.
  Năm 221.
  Năm 221 T.CN
  Năm 112 T.CN
  Năm 212 T. CN


  Bài tập củng cố.
  Chọn câu trả lời đúng nhất?
  ……………nhà tần thống nhất Trung Quốc.
  Năm 221.
  Năm 221 T.CN
  Năm 112 T.CN
  Năm 212 T. CN


  S
  Bài tập củng cố.
  Chọn câu trả lời đúng nhất?
  ……………nhà tần thống nhất Trung Quốc.
  Năm 221.
  Năm 221 T.CN
  Năm 112 T.CN
  Năm 212 T. CN


  Đ
  Bài tập củng cố.
  Chọn câu trả lời đúng nhất?
  ……………nhà tần thống nhất Trung Quốc.
  Năm 221.
  Năm 221 T.CN
  Năm 112 T.CN
  Năm 212 T. CN


  S
  Bài tập củng cố.
  Chọn câu trả lời đúng nhất?
  ……………nhà tần thống nhất Trung Quốc.
  Năm 221.
  Năm 221 T.CN
  Năm 112 T.CN
  Năm 212 T. CN


  S
  2. Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Trung Quốc?
  Địa chủ
  Địa chủ, nông dân , Quý tộc
  Địa chủ, quan lại, nông dân
  Địa chủ, Nông dân.

  Bài tập củng cố.
  2. Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Trung Quốc?
  Địa chủ
  Địa chủ, nông dân , Quý tộc
  Địa chủ, quan lại, nông dân
  Địa chủ, Nông dân.

  Bài tập củng cố.
  S
  2. Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Trung Quốc?
  Địa chủ
  Địa chủ, nông dân , Quý tộc
  Địa chủ, quan lại, nông dân
  Địa chủ, Nông dân.

  Bài tập củng cố.
  S
  2. Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Trung Quốc?
  Địa chủ
  Địa chủ, nông dân , Quý tộc
  Địa chủ, quan lại, nông dân
  Địa chủ, Nông dân.

  Bài tập củng cố.
  S
  2. Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Trung Quốc?
  Địa chủ
  Địa chủ, nông dân , Quý tộc
  Địa chủ, quan lại, nông dân
  Địa chủ, Nông dân.

  Bài tập củng cố.
  Đ
  3. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển thịnh trị nhất dưới thời nào?
  Thời nhà Đường
  Thời nhà Tần- Hán
  Thời Xuân Thu- Chiến Quốc
  Thời Minh- Thanh
  Bài tập củng cố.
  3. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển thịnh trị nhất dưới thời nào?
  Thời nhà Đường
  Thời nhà Tần- Hán
  Thời Xuân Thu- Chiến Quốc
  Thời Minh- Thanh
  Bài tập củng cố.
  Đ
  3. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển thịnh trị nhất dưới thời nào?
  Thời nhà Đường
  Thời nhà Tần- Hán
  Thời Xuân Thu- Chiến Quốc
  Thời Minh- Thanh
  Bài tập củng cố.
  S
  3. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển thịnh trị nhất dưới thời nào?
  Thời nhà Đường
  Thời nhà Tần- Hán
  Thời Xuân Thu- Chiến Quốc
  Thời Minh- Thanh
  Bài tập củng cố.
  S
  3. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển thịnh trị nhất dưới thời nào?
  Thời nhà Đường
  Thời nhà Tần- Hán
  Thời Xuân Thu- Chiến Quốc
  Thời Minh- Thanh
  Bài tập củng cố.
  S
  4. Ai là người lập ra nhà Đường?
  Tần Thủy Hoàng
  Lưu Bang
  Lý Uyên
  Chu Nguyên Chương
  Bài tập củng cố.
  4. Ai là người lập ra nhà Đường?
  Tần Thủy Hoàng
  Lưu Bang
  Lý Uyên
  Chu Nguyên Chương
  Bài tập củng cố.
  S
  4. Ai là người lập ra nhà Đường?
  Tần Thủy Hoàng
  Lưu Bang
  Lý Uyên
  Chu Nguyên Chương
  Bài tập củng cố.
  S
  4. Ai là người lập ra nhà Đường?
  Tần Thủy Hoàng
  Lưu Bang
  Lý Uyên
  Chu Nguyên Chương
  Bài tập củng cố.
  Đ
  4. Ai là người lập ra nhà Đường?
  Tần Thủy Hoàng
  Lưu Bang
  Lý Uyên
  Chu Nguyên Chương
  Bài tập củng cố.
  S
  5. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường gọi là gì?
  Chế độ công điền
  Chế độ tịch điền
  Chế độ lĩnh canh
  Chế độ quân điền

  Bài tập củng cố.
  5. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường gọi là gì?
  Chế độ công điền
  Chế độ tịch điền
  Chế độ lĩnh canh
  Chế độ quân điền

  Bài tập củng cố.
  S
  5. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường gọi là gì?
  Chế độ công điền
  Chế độ tịch điền
  Chế độ lĩnh canh
  Chế độ quân điền

  Bài tập củng cố.
  S
  5. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường gọi là gì?
  Chế độ công điền
  Chế độ tịch điền
  Chế độ lĩnh canh
  Chế độ quân điền

  Bài tập củng cố.
  S
  5. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường gọi là gì?
  Chế độ công điền
  Chế độ tịch điền
  Chế độ lĩnh canh
  Chế độ quân điền

  Bài tập củng cố.
  Đ
   
  Gửi ý kiến