Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 20. Tỉ khối của chất khí

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Quốc Lân (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:23' 31-10-2010
  Dung lượng: 4.4 MB
  Số lượt tải: 226
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 20
  Tỷ khối của chất khí
  Đặt vấn đề
  Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khí nào đó,một câu hỏi đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiêu,hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?
  Đặt vấn đề
  ?Tại sao quả bóng bơm khí Hiđrô thì bay được
  H2
  H2
  H2
  H2
  CO2
  CO2
  Còn quả bóng bơm khí CO2 thì không bay được
  1 mol H2
  1molCO2
  (44g)
  1 mol H2
  (2g)
  1.Bằng cách nào biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
  Tiết 29
  dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
  MA: Khối lượng mol của khí A
  MB: Khối lượng mol của khí B.

  *Từ công thức (1), rút ra biểu thức tính MA,, MB .
  (1)
  1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  *Ta so s¸nh khèi l­îng mol cña khÝ A(MA) víi khèi l­îng mol cña khÝ B(MB)
  Hay:
  MA
  MB
  dA/B =
  TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
  Bài 20 _ Tiết 29
  dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
  MA: Khối lượng mol của A.
  MB: Khối lượng mol của B.

  (1)
  =>
  Em hãy dùng những từ : nặng hơn, nhẹ hơn hoặc bằng để điền vào các chỗ trống sau:
  dA/B>1: Khí A ………….. khí B
  dA/B=1: Khí A ………….. khí B
  dA/B<1: Khí A …………..khí B
  nặng hơn
  nhẹ hơn
  bằng
  1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
  Bài 20 _ Tiết 29
  dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
  MA: Khối lượng mol của A.
  MB: Khối lượng mol của B.

  Bài tập 1: Cho biết khí CO2, nặng hay nhẹ hơn khí H2 bao nhiêu lần?
  Bài làm:
  - Khí CO2 nặng hơn khí H2 22 lần
  Kết luận:
  (1)
  =>
  1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  Biết MCO2 = 44g
  MH2= 2g

  dA/B =
  MCO2
  MH2
  =
  44
  2
  =
  22
  =>
  TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
  Bài 20 _ Tiết 29
  dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
  MA: Khối lượng mol của A.
  MB: Khối lượng mol của B.

  Bài tập 2: Hãy điền các số thích hợp vào ô trống ở bảng sau:
  32
  44
  8
  32
  (1)
  =>
  Cho biết khí A trong các trường hợp 1, 2, 3, 4 có thể là các khí nào trong các khí sau đây?
  CO2; SO2; O2; Cl2; CH4; SO3
  SO2
  CO2
  CH4
  O2
  1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
  Bài 20 _ Tiết 29
  dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
  MA: Khối lượng mol của A.
  MB: Khối lượng mol của B.

  Khinh khí cầu
  Bong bóng bay
  Cho biết người ta đã bơm
  khí nào vào khí cầu và
  bóng bay để những vật thể
  này bay đươc? Giải thích?
  (1)
  =>
  1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
  Bài 20 _ Tiết 29
  dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
  MA: Khối lượng mol của A.
  MB: Khối lượng mol của B.

  Từ công thức (1) nếu thay khí B là không khí, hãy viết công thức tính tỉ khối khí A so với không khí?
  Trong đó Mkk là khối lượng mol trung bình của không khí.
  Thay giá trị Mkk vào công thức trên?
  (1)
  (2)
  =>
  1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?
  TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
  Bài 20 _ Tiết 29
  dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
  MA: Khối lượng mol của A.
  MB: Khối lượng mol của B.

  Từ công thức (2) rút ra biểu thức tính khối lượng mol của khí A khi biết tỉ khối của khí A so với không khí?
  =>
  (1)
  =>
  1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?
  (2)
  TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
  Bài 20 _ Tiết 29
  dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
  MA: Khối lượng mol của A.
  MB: Khối lượng mol của B.

  =>
  Bài tập 3: Cho biết khí SO2, khí Cl2 nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?
  Bài làm:
  - Khí SO2 nặng hơn không khí 2,2069 lần
  - Khí Cl2 nặng hơn không khí 2,448 lần
  Kết luận:
  (2)
  =>
  1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?
  TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
  Bài 20 _ Tiết 29
  dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
  MA: Khối lượng mol của A.
  MB: Khối lượng mol của B.

  =>
  Khí A
  Bài tập 4: Để điều chế khí A, người ta lắp dụng cụ như hình vẽ:
  Chất lỏng
  Khí A được thu trong thí nghiệm trên có thể là khí nào trong số các khí sau (thì cách thu được cho là đúng)?
  a) Khí O2
  (2)
  =>
  1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?
  c) Khí H2
  b) Khí CH4
  TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
  Bài 20 _ Tiết 29
  dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
  MA: Khối lượng mol của A.
  MB: Khối lượng mol của B.

  =>
  Bài tập 5: Hợp chất A có tỉ khối so với khí hidro là 17. hãy cho biết 5,6 lít khí A (đktc) có khối lượng là bao nhiêu gam?
  Biểu thức tính khối lượng?
  m=n x M
  Từ dữ kiện đề bài ta có thể tính được đại lượng nào?
  =>
  1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?
  TỈ KHỐI CHẤT KHÍ
  Bài 20 _ Tiết 29
  dA/B: tỉ khối của khí A đối với khí B.
  MA: Khối lượng mol của A.
  MB: Khối lượng mol của B.

  =>
  Em có biết?
  Trong lòng đất luôn luôn xảy ra sự phân hủy một số hợp chất vô cơ và hữu cơ, sinh ra khí cacbon đioxit CO2. Khí CO2 không màu, không có mùi, không duy trì sự cháy và sự sống của con người và động vật. Mặt khác, khí CO2 lại nặng hơn không khí 1,52 lần. Vì vậy khí CO2 thường tích tụ ở đáy giếng khơi, trên nền hang sâu. Người và động vật xuống những nơi này sẽ bị chết ngạt nếu không mang theo bình dưỡng khí hoặc thông khí trước khi xuống.
  =>
  1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?
  2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?
  - Bµi tËp vÒ nhµ: làm các bài tập trong SGK- tr
  -ChuÈn bÞ tr­íc bµi
  “ TÝnh theo c«ng thøc ho¸ häc”
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓