Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  VAT LY 6

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: HỒ CHÂU
  Ngày gửi: 08h:11' 29-08-2014
  Dung lượng: 2.7 MB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  Kiểm tra bài cũ
  Câu 1: Dụng cụ nào dùng để đo khối lượng ?. Đơn vị khối lượng là gì?
  Dụng cụ dùng để đo khối lượng là cân
  Đơn vị dùng để đo khối lượng là kílôgam. Kí hiệu: kg
  Câu 2: Bài 5.1 Sách bài tập
  Trên hợp mức Tết có ghi 250g. Số đó chỉ gì?
  Sức nặng của hợp mức
  Thể tích của hợp mức
  Khối lượng của hợp mức
  Sức nặng và khối lượng của hợp mức
  A.
  Thanh
  Hải
  Hình trên, em hãy cho biết bạn nào tác dụng lực đẩy, bạn nào tác dụng lực kéo?
  * Nếu sức mạnh của hai đội như nhau thì sợi dây chuyển động hay đứng yên?
  * Vậy lực kéo của hai đội này được gọi là hai lực gì?
  Tiết 5
  LỰC - HAI LỰC CÂN BẰNG
  ? I. L?c
  ? 1.Thí nghi?m.
  ?
  Em hãy b? trí thí nghi?m nhu hình 6.1:
  C1: nh?n xt v? tc d?ng c?a lị xo l trịn ln xe v c?a xe ln lị xo l trịn khi ta d?y xe cho nĩ p lị xo l?i
  Tay ta (thông qua xe) đã ép lò xo lại hay kéo ló xo ra?
  Lò xo lá tròn đã đẩy xe lăn hay kéo xe lăn
  ép lò xo lại
  đẩy xe lăn
  Em hãy b? trí thí nghi?m nhu hình 6.2:
  C1: nh?n xt v? tc d?ng c?a lị xo ln xe v c?a xe ln lị xo khi ta ko xe cho lị xo dn ra.
  Em hãy cho biết:
  Tay ta (thông qua xe) đã kéo giãn lò xo ra hay nén lò xo lại?
  Lò xo đã kéo xe lại hay đẩy xe ra?
  Kéo giãn lò xo ra
  Kéo xe lại
  Em hãy cho biết:
  Nam châm và quả nặng đang hút hay đẩy nhau?
  Nam châm và quả nặng đang hút vào nhau
  Quan xét hình 6.3
  C4 Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chổ trống trong các câu sau:
  a) Lò xo lá tròn bị ép tác dụng vào xe lăn một (1)...........Lúc đó tay ta (thông qua xe) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một(2)........... làm cho lò xo bị méo đi.
  b) Lò xo bị giãn tác dụng vào xe lăn một (3)...........Lúc đó tay ta(thông qua xe đã tác dụng vào lò xo một(4) ........... .làm cho lò xo bị giãn dài ra.
  c) Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một(5).........
  Lực đẩy
  Lực kéo
  Lực ép
  Lực hút
  Lực kéo
  ? 2. Kết luận:
  Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực
   II. Phương và chiều của lực
  Lực do lò xo lá tròn ở hình 6.1 tác dụng lên xe lăn có phương................và có chiều từ....................
  Song song mặt bàn
  Vuông góc với mặt bàn
  Trái sang phải
  Từ phải sang trái
  Song song mặt bàn
  Phải sang trái
  Lực do lò xo ở hình 6.2 có phương .................
  Và có chiều từ ...................
  Dọc theo lò xo
  Vuông góc với lò xo
  Trái sang phải
  Phải sang trái
  Dọc theo lò xo
  Trái sang phải
  ? Kết luận:
  Mỗi lực có phương và chiều xác định
  Lực do nam châm tác dụng lên quả nặng có phương................... và có chiều...........
  Dọc theo nam châm
  Vuông góc với nam châm
  Từ phải sang trái
  Từ trái sáng phải
  Dọc theo nâm châm
  Từ trái sang phải
  ? III. Hai l?c cn b?ng
  Đội A
  Đội B
  Sợi dây chuyển động về phía nào? Nếu:
  *Đội A mạnh hơn
  Sợi dây sẽ chuyển động về phía bên trái
  Lực kéo có chiều từ .....sang.......?
  *Đội B mạnh hơn
  Sợi dây sẽ chuyển động về phía bên phải
  Lực kéo có chiều từ......sang.........?
  phải
  trái
  trái
  phải
  Đội A
  Đội B
  Nếu lực kéo giữa hai đội A và B mạnh ngang nhau thì sợi dây sẽ chuyển động hay đứng yên?
  Sợi dây sẽ đứng yên
  Phương của 2 lực này dọc theo vật nào?
  Dọc theo sợi dây(cùng phương)
  Hai lực này cùng chiều hay ngược chiều?
  Ngược chiều
  Hai lực cân bằng
  Hai lực trên cùng đặt vào vật nào?
  Sợi dây
  C8 Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
  a) Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây hai lực(1).............. Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ(2)................
  b) Lực do đội bên phải tác dụng lên dây có phương dọc theo sợi dây, có chiều hướng về bên phải. Lực do đội bên trái tác dụng lên dây có phương dọc theo sợi dây và có(3)............hướng về bên trái
  c) Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt vào một vật, mạnh như nhau, có cùng(4).........nhưng ngược (5).........
  phương
  chiều
  Đứng yên
  Cân bằng
  chiều
  ? III. Hai lực cân bằng
  ? Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt vào một vật, mạnh ngang nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều.
  Tóm lại: Hai lực cân bằng là hai lực có những yếu tố nào?
  Mạnh ngang nhau
  Cùng phương
  Ngược chiều
  Cùng đặt vào một vật
  C9 Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
  a) Gió tác dụng vào buồm một..........
  Lực đẩy
  ? IV. V?n d?ng:
  b) Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một...........
  Lực kéo
  Về nhà:
  Đọc phần có thể em chưa biết
  Làm bài tập: 6.1, 6.2, 6.3 sách bài tập trang 9, 10
  C10 Saùch giaùo khoa
  Hết
   
  Gửi ý kiến