Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Xuân Hoàng (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:32' 24-02-2011
  Dung lượng: 952.0 KB
  Số lượt tải: 263
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  1. Tình hình miền Bắc sau đại thắng năm 1975?
  2. Tình hình miền Nam sau đại thắng năm 1975?
  1. Tình hình miền Bắc sau đại thắng năm 1975?
  a. Thuận lợi
  -Từ 1954-1975, cách mạng XHCN miền Bắc đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện.
  -Bước đầu xây dựng cơ sở vật chất cho XHCN
  b. Khó khăn:
  Hậu quả chiến tranh nặng nề.
  Nhiều làng mạc, ruộng đồng bị tàn phá.
  Hàng triệu người thất nghiệp.
  2. Tình hình miền Nam sau đại thắng năm 1975?
  a. Thuận lợi
  b. Khó khăn:
  - Hoàn toàn giải phóng.
  - Chế độ thực dân mới và nguỵ quyền Sài Gòn hoàn toàn sụp đổ.
  Kinh tế miền Nam phát triển theo hướng TBCN, nhưng vẫn là kinh tế nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ, phân tán, mất cân đối, lệ thuộc bên ngoài.
  Xã hội nhiều tệ nạn còn tồn tại
  Bài 32: XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976-1985)
  I. Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-1985)
  II. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1975-1979)
  1. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1980)
  2. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981-1985)
  1. Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây- Nam
  2. Đấu tranh bảo vệ biên giới phía bắc
  1. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1980)
  a. Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV của Đảng
  b. Thực hiện kế hoạch (1976-1980)
  Nội dung chủ yếu của Đại hội?
  a. Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV của Đảng (12/1976)
  - Đại hội tiến hành khi đất nước đã thống nhất.
  - Đại hội đề ra đường lối xây dựng CNXH trong toàn quốc và thông qua phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1976-1980)
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng diễn ra trong hoàn cảnh nào?
  b. Thực hiện kế hoạch (1976-1980)
  Mục tiêu: xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH và cải thiện một bước đời sống nhân dân.
  Mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1976-1980) là gì?
  Những thành tựu đạt được tên các lĩnh vực?
  Có bước phát triển, xóa bỏ văn hóa đồi trụy
  Xây dựng nhiều tuyến đường mới
  Được sắp xếp lại
  Được phục hồi,diện
  tích gieo trồng tăng
  - Thành tựu
  Nông Nghiệp
  Thủ Công Nghiệp
  Giao thông vân tải
  Văn hóa giáo dục
  - Hạn chế:
  + Nền kinh tế còn mất cân đối, sản xuất chậm phát triển.
  + Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.
  + Năng suất lao động thấp
  Những hạn chế của ta?
  2. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981-1985)
  a. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (3/1982)
  b. Thành tựu của kế hoạch 5 năm (1981-1985)
  a. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (3/1982)
  Em hãy trình bày nội dung chủ yếu của Đại hội đại biểu toàn quốc lầ thứ V của Đảng?
  Khẳng định tiếp tục xây dựng CNXH theo đường lối của Đại hội IV.
  - Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981-1985)
  Xây dựng hàng trăm công trình lớn nhỏ
  Tăng 6,4%
  Tăng 4,9%
  Em hãy trình bày những thành tựu mà chúng ta đã đạt được?
  b. Thành tựu của kế hoạch 5 năm (1981-1985)
  Nông nghiệp
  Công nghiệp
  Cơ sở vật chất
  1. Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây- Nam
  Em hãy trình bày cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam?
  - Sau khi kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, bọn Pôn pốt quay súng bắn lại nhân dân ta.
  - 22/12/1978, chúng tấn công Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Tây- Nam.
  - Chúng ta đã phản công đánh đuổi bọn Pôn pốt khỏi lãnh thổ nước ta.
  2. Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc
  Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc của ta diễn ra như thế nào?
  - Năm 1978, Trung Quốc liên tiếp khiêu khích ở vùng biên giới
  - 17/2/1979 Trung Quốc tấn công ta dọc biên giới từ Móng Cái đến Lai Châu.
  - Nhân dân ta kiên quyết đánh trả, buộc Trung Quốc phải rút hết quân ngày 18/3/1979.
  Tàu nước ngoài vào nhận than tại cảng Cửa Ông (Quảng Ninh)
  Công trình thủy điện Hòa Bình
  Cánh đồng Ba Chúc 30 năm trước
  Cánh đồng chết tại Campuchia
  Những hình ảnh tội ác của Khmer đỏ
  Lược đồ Chiến tranh biên giới Tây Nam 12/1978 - 1/1979
  Lược đồ chiến tranh biên giới phía Bắc (1978-1979)
  BÀI TẬP
  Hoàn thành bảng sau:
  12/1976
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV
  Campuchia mở đầu cuộc tấn công biên giới Tây Nam của ta
  22/12/1978
  18/03/1979
  Trung Quốc rút hết quân khỏi nước ta
  03/1982
  Đại hội đại biểu toàn quốc lần V
   
  Gửi ý kiến