Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Gốc > Thảo luận > Bồi dưỡng HSG Tin học > Bài tập tin 11 > Chương 4 mảng, xâu >

  B4-?? Rô bốt

  Vì phải đi đủ 4 hướng nên ta cho rô bốt đến điểm cách x1, y1 một đơn vị

  Nếu x1>0 và y1>0 thì x1 :=x1+1 ; y1 :=y1+1, bài toán đơn giản như thế này

  var x1,y1,x,y:integer;

      s:string;

  begin

  write('Nhap toa do Robot:');

  readln(x1,y1);

  inc(x1);

  inc(y1);

  while (x<x1)or(y<y1) do

        begin

        if x<x1 then begin inc(x);s:=s+'N';end;

        if y<y1 then begin inc(y);s:=s+'E';end;

        end;

  s:=s+'SW';

  writeln(s);

  readln;

  end.

  Nhưng điểm đến có thể ở 4 vị trí khác nhau

  X1>0 và y1>0 Hoặc X1>0 và y1<0 hoặc X1<0 và y1>0 hoặc X1<0 và y1<0

   

   

   

  Đây là chương trình tổng hợp ứng với 4 vị trí:

  var x1,y1,x,y:integer;

      s:string;

  begin

  write('Nhap toa do Robot:');

  readln(x1,y1);

  If x1<0 then dec(x1) else inc(x1);

  If y1<0 then dec(y1) else inc(y1);

  while (x<>x1)or(y<>y1) do

        begin

        if x<x1 then begin inc(x);s:=s+'N';end;

        if y<y1 then begin inc(y);s:=s+'E';end;

        if x>x1 then begin dec(x);s:=s+'S';end;

        if y>y1 then begin dec(y);s:=s+'W';end;

        end;

  if (x1>0)and(y1>0)then s:=s+'SW';

  if (x1>0)and(y1<0)then s:=s+'SE';

  if (x1<0)and(y1>0)then s:=s+'NW';

  if (x1<0)and(y1<0)then s:=s+'NE';

  writeln(s);

  readln;

  end.


  Nhắn tin cho tác giả
  Trần Minh Thọ @ 07:42 12/09/2013
  Số lượt xem: 993
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Nếu có cách giải hay hơn! xin hãy thảo luận để cùng học hỏi nhé!

   
  Gửi ý kiến